Nasze projekty

Aggeusz. Prorocy od A do Z

O proroku: Nie znamy żadnych szczegółów jego życia. Był jednym z niewielu proroków działających w Jerozolimie już po powrocie z niewoli babilońskiej, cała jego działalność przypada prawdopodobnie na 520 r. przed Chr. Triumfalny powrót do własnej ziemi przynosi także wiele trudności, a zderzenie rzeczywistości prostego ludu, który pozostał, z elitami, które wracają, doprowadza do wielu […]

Achiasz. Prorocy od A do Z

O proroku: To jeden z proroków, który nie ma swojej księgi. Pochodził z Szilo. Żył za czasów Salomona i Jeroboama I. Główne przesłanie: Znamy go tylko z dwóch wydarzeń opisanych w 1 Księdze Królewskiej, które spinają niby klamra panowanie Jeroboama I, czyli początek rozpadu Izraela na dwa królestwa. Pierwsze z tych wydarzeń to podarcie swojego […]

Abdiasz. Prorocy od A do Z

O proroku: Nie wiemy kim dokładnie był. Mimo że imię to powtarza się wiele razy w księgach historycznych, prawdopodobnie żadne z owych wystąpień nie odnosi się do tego proroka. To najkrótsza księga całego ST (21 wersetów, 291 hebrajskich słów), a jej tekst jest częściowo powtórzeniem słów Jeremiasza. Obraz oblężenia prawdopodobnie odnosi się do zniszczenia Jerozolimy […]

Wspieraj nas - złóż darowiznę