Achiasz. Prorocy od A do Z

Podarł swą szatę, aby pokazać, jak zostanie podzielone królestwo Salomona

ks. Piotr Jutkiewicz
ks. Piotr
Jutkiewicz
zobacz artykuly tego autora >

Polub nas na Facebooku!

O proroku: To jeden z proroków, który nie ma swojej księgi. Pochodził z Szilo. Żył za czasów Salomona i Jeroboama I.

Główne przesłanie: Znamy go tylko z dwóch wydarzeń opisanych w 1 Księdze Królewskiej, które spinają niby klamra panowanie Jeroboama I, czyli początek rozpadu Izraela na dwa królestwa. Pierwsze z tych wydarzeń to podarcie swojego płaszcza przed Jeroboamem na 12 części na znak podziału królestwa Salomona na 10 pokoleń północnych i 2 południowe (1 Krl 11,29-39). Drugie to wyrok na chorego syna Jeroboama przekazany jego żonie, z powodu grzechów idolatrii króla (1 Krl 14,1-18).

Cytat: Jeśli będziesz słuchał wszystkiego, co ci rozkażę, i będziesz chciał postępować moimi drogami oraz będziesz wykonywał, co uznaję za sprawiedliwe, zachowując moje prawa i polecenia, jak czynił mój sługa, Dawid, to będę z tobą i zbuduję ci dom trwały, jak zbudowałem Dawidowi, i powierzę ci Izraela (1Krl 11,38)


Poznaj innych proroków Starego Testamentu!


 

ks. Piotr Jutkiewicz

ks. Piotr Jutkiewicz

Pochodzi z Gdańska. Prezbiter Archidiecezji Warszawskiej, gdzie ukończył Archidiecezjalne Seminarium Misyjne Redemptoris Mater. Studiuje na Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie.

Zobacz inne artykuły tego autora >

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

ks. Piotr Jutkiewicz
ks. Piotr
Jutkiewicz
zobacz artykuly tego autora >

Abdiasz. Prorocy od A do Z

Abdiasz to jeden z dwunastu proroków mniejszych. Jest autorem najkrótszej księgi Starego Testamentu.

ks. Piotr Jutkiewicz
ks. Piotr
Jutkiewicz
zobacz artykuly tego autora >

Polub nas na Facebooku!

O proroku: Nie wiemy kim dokładnie był. Mimo że imię to powtarza się wiele razy w księgach historycznych, prawdopodobnie żadne z owych wystąpień nie odnosi się do tego proroka. To najkrótsza księga całego ST (21 wersetów, 291 hebrajskich słów), a jej tekst jest częściowo powtórzeniem słów Jeremiasza. Obraz oblężenia prawdopodobnie odnosi się do zniszczenia Jerozolimy w 586 r. przed Chr.

Główne przesłanie: Treścią króciutkiej księgi jest wyrok Boży nad Edomem, który wykorzystywał upadek Judy, by łupić kraj. Oto nastąpi przyszły tryumf Izraela, który przyniesie odpłatę, wtedy kiedy nadejdzie Dzień Pański.

Cytat: Albowiem bliski jest dzień Pański przeciwko wszystkim narodom. Jak ty czyniłeś, tak będą postępować wobec ciebie: [odpowiedzialność za] czyny twoje spadnie na twoją głowę (Ab 1,15)


Poznaj innych proroków Starego Testamentu!


 

ks. Piotr Jutkiewicz

ks. Piotr Jutkiewicz

Pochodzi z Gdańska. Prezbiter Archidiecezji Warszawskiej, gdzie ukończył Archidiecezjalne Seminarium Misyjne Redemptoris Mater. Studiuje na Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie.

Zobacz inne artykuły tego autora >

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

ks. Piotr Jutkiewicz
ks. Piotr
Jutkiewicz
zobacz artykuly tego autora >
Copy link
Powered by Social Snap