video-jav.net

Mojżesz. Prorocy od A do Z

Rozmawiał z Bogiem tak, jak się rozmawia z przyjacielem - twarzą w twarz.

ks. Piotr Jutkiewicz
ks. Piotr
Jutkiewicz
zobacz artykuly tego autora >

Polub nas na Facebooku!

Mojżesz. Prorocy od A do Z
Rozmawiał z Bogiem tak, jak się rozmawia z przyjacielem - twarzą w twarz.

O proroku: Jedna z najbardziej znanych i charakterystycznych postaci biblijnych. Wódz Izraela, za którego pomocą Bóg wyprowadził swój lud z niewoli egipskiej. Nie jest prorokiem w sensie ścisłym, ale w jakimś sensie jego ścisła przyjaźń z Bogiem jest wzorem wszelkiego późniejszego pośrednictwa między Bogiem a ludźmi, także prorockiego.

Główne przesłanie: Podstawowa różnica między Mojżeszem a późniejszymi prorokami tkwi w sposobie, w jakim Bóg komunikuje się z nim, bez potrzeby wizji i snów: wprost, “twarzą w twarz, jak człowiek rozmawia z przyjacielem”. Bóg przekazuje przez niego pełnię objawienia Pierwszego Przymierza: Torę czyli pięć ksiąg Prawa. Końcówka ostatniej z nich mówi, że wszelkie późniejsze proroctwo pozostanie zawsze czymś mniejszym od Prawa: “Nie powstał więcej w Izraelu prorok podobny do Mojżesza, który by poznał Pana twarzą w twarz” (Pwt 34,10).

Cytat: Wzbudzę im proroka spośród ich braci, takiego jak ty, i włożę w jego usta moje słowa, będzie im mówił wszystko, co rozkażę (Pwt 18,18).


Poznaj wszystkich proroków Starego Testamentu!


 

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


 

 

ks. Piotr Jutkiewicz

ks. Piotr Jutkiewicz

Pochodzi z Gdańska. Prezbiter Archidiecezji Warszawskiej, gdzie ukończył Archidiecezjalne Seminarium Misyjne Redemptoris Mater. Studiuje na Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie.

Zobacz inne artykuły tego autora >
ks. Piotr Jutkiewicz
ks. Piotr
Jutkiewicz
zobacz artykuly tego autora >

Micheasz z Księgi Królewskiej. Prorocy od A do Z

Micheasz miał odwagę przeciwstawienia się 400 prorokom

ks. Piotr Jutkiewicz
ks. Piotr
Jutkiewicz
zobacz artykuly tego autora >

Polub nas na Facebooku!

Micheasz z Księgi Królewskiej. Prorocy od A do Z
Micheasz miał odwagę przeciwstawienia się 400 prorokom

O proroku: Nie należy go mylić z autorem księgi Micheasza. Syn Jimli, żył w Izraelu za czasów króla Achaba. Znamy go tylko z jednego wydarzenia (1 Krl 22,5-28; 2Krn 18,4-27).

Główne przesłanie: To historia, w której Achab (król Izraela) prosi o pomoc Jozafata (króla Judy), by razem wyruszyć przeciwko Syryjczykom w Ramot w Gileadzie. Najpierw jednak mają zapytać poprzez proroków o zdanie Boga na temat tego przedsięwzięcia. Prorok Micheasz ma zadziwiającą odwagę przeciwstawienia się radzie 400 proroków, którzy przepowiadają powodzenie planowanej wyprawy. Słowo Micheasza się wypełniło: Izrael i Juda przegrali, a Achab zginął w bitwie. Opowieść dotyka tematów prawdziwego i fałszywego proroctwa oraz odwiecznego pytania o to kto w Izraelu jest prawdziwym ośrodkiem władzy: król czy prorok?

Cytat: Wystąpił pewien duch i stanąwszy przed Panem, powiedział: “Ja go zwiodę”. Wtedy Pan rzekł do niego: “Jak?” On zaś odrzekł: “Wyjdę i stanę się duchem kłamstwa w ustach wszystkich jego proroków” (1Krl 22,21-22).


Poznaj wszystkich proroków Starego Testamentu!


 

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


 

 

ks. Piotr Jutkiewicz

ks. Piotr Jutkiewicz

Pochodzi z Gdańska. Prezbiter Archidiecezji Warszawskiej, gdzie ukończył Archidiecezjalne Seminarium Misyjne Redemptoris Mater. Studiuje na Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie.

Zobacz inne artykuły tego autora >
ks. Piotr Jutkiewicz
ks. Piotr
Jutkiewicz
zobacz artykuly tego autora >
Share via