Mojżesz. Prorocy od A do Z

Rozmawiał z Bogiem tak, jak się rozmawia z przyjacielem - twarzą w twarz.

ks. Piotr Jutkiewicz
ks. Piotr
Jutkiewicz
zobacz artykuly tego autora >

Polub nas na Facebooku!

O proroku: Jedna z najbardziej znanych i charakterystycznych postaci biblijnych. Wódz Izraela, za którego pomocą Bóg wyprowadził swój lud z niewoli egipskiej. Nie jest prorokiem w sensie ścisłym, ale w jakimś sensie jego ścisła przyjaźń z Bogiem jest wzorem wszelkiego późniejszego pośrednictwa między Bogiem a ludźmi, także prorockiego.

Główne przesłanie: Podstawowa różnica między Mojżeszem a późniejszymi prorokami tkwi w sposobie, w jakim Bóg komunikuje się z nim, bez potrzeby wizji i snów: wprost, “twarzą w twarz, jak człowiek rozmawia z przyjacielem”. Bóg przekazuje przez niego pełnię objawienia Pierwszego Przymierza: Torę czyli pięć ksiąg Prawa. Końcówka ostatniej z nich mówi, że wszelkie późniejsze proroctwo pozostanie zawsze czymś mniejszym od Prawa: “Nie powstał więcej w Izraelu prorok podobny do Mojżesza, który by poznał Pana twarzą w twarz” (Pwt 34,10).

Cytat: Wzbudzę im proroka spośród ich braci, takiego jak ty, i włożę w jego usta moje słowa, będzie im mówił wszystko, co rozkażę (Pwt 18,18).


Poznaj wszystkich proroków Starego Testamentu!


 

ks. Piotr Jutkiewicz

ks. Piotr Jutkiewicz

Pochodzi z Gdańska. Prezbiter Archidiecezji Warszawskiej, gdzie ukończył Archidiecezjalne Seminarium Misyjne Redemptoris Mater. Studiuje na Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie.

Zobacz inne artykuły tego autora >

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

ks. Piotr Jutkiewicz
ks. Piotr
Jutkiewicz
zobacz artykuly tego autora >

Micheasz z Księgi Królewskiej. Prorocy od A do Z

Micheasz miał odwagę przeciwstawienia się 400 prorokom

ks. Piotr Jutkiewicz
ks. Piotr
Jutkiewicz
zobacz artykuly tego autora >

Polub nas na Facebooku!

O proroku: Nie należy go mylić z autorem księgi Micheasza. Syn Jimli, żył w Izraelu za czasów króla Achaba. Znamy go tylko z jednego wydarzenia (1 Krl 22,5-28; 2Krn 18,4-27).

Główne przesłanie: To historia, w której Achab (król Izraela) prosi o pomoc Jozafata (króla Judy), by razem wyruszyć przeciwko Syryjczykom w Ramot w Gileadzie. Najpierw jednak mają zapytać poprzez proroków o zdanie Boga na temat tego przedsięwzięcia. Prorok Micheasz ma zadziwiającą odwagę przeciwstawienia się radzie 400 proroków, którzy przepowiadają powodzenie planowanej wyprawy. Słowo Micheasza się wypełniło: Izrael i Juda przegrali, a Achab zginął w bitwie. Opowieść dotyka tematów prawdziwego i fałszywego proroctwa oraz odwiecznego pytania o to kto w Izraelu jest prawdziwym ośrodkiem władzy: król czy prorok?

Cytat: Wystąpił pewien duch i stanąwszy przed Panem, powiedział: “Ja go zwiodę”. Wtedy Pan rzekł do niego: “Jak?” On zaś odrzekł: “Wyjdę i stanę się duchem kłamstwa w ustach wszystkich jego proroków” (1Krl 22,21-22).


Poznaj wszystkich proroków Starego Testamentu!


 

ks. Piotr Jutkiewicz

ks. Piotr Jutkiewicz

Pochodzi z Gdańska. Prezbiter Archidiecezji Warszawskiej, gdzie ukończył Archidiecezjalne Seminarium Misyjne Redemptoris Mater. Studiuje na Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie.

Zobacz inne artykuły tego autora >

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

ks. Piotr Jutkiewicz
ks. Piotr
Jutkiewicz
zobacz artykuly tego autora >
Copy link
Powered by Social Snap