Nasze projekty

Zachariasz. Prorocy od A do Z

Jego wizje przybierają obrazy surrealistyczne, dlatego określa się go jako prekursora proroctw apokaliptycznych

Reklama

O proroku: Urodził się na wygnaniu w Babilonie, a działał po powrocie Izraela do swojej ziemi. Były to trudne czasy odbudowy Świątyni i konieczności znalezienia nowych form dla wyrażania narodowej i religijnej tożsamości. Proroctwa Zachariasza (wraz z tymi Aggeusza) są najdokładniej datowalnymi z historycznego punktu widzenia: przypadają na panowanie perskiego króla Dariusza I (520-518 r. przed Chr.)

Główne przesłanie: Księga Zachariasza zawiera 8 charakterystycznych wizji, które z jednej strony dotyczą odbudowy Świątyni, a z drugiej są pełne apokaliptycznych treści. Koncepcja podwójnego przywództwa (kapłan Jozue i Zorobabel, z linii Dawida) powróci w Apokalipsie św. Jana (w odniesieniu do apostołów), a także w chrześcijańskiej teologii (jako postulat koniecznej równowagi między elementami charyzmatycznym i hierarchicznym w Kościele).

Cytat: Raduj się wielce, Córo Syjonu, wołaj radośnie, Córo Jeruzalem! Oto Król twój idzie do ciebie, sprawiedliwy i zwycięski. Pokorny – jedzie na osiołku, na oślątku, źrebięciu oślicy (Za 9,9).

Reklama

Poznaj wszystkich proroków Starego Testamentu!


Reklama

Reklama

Najciekawsze artykuły

co tydzień w Twojej skrzynce mailowej

Raz w tygodniu otrzymasz przegląd najważniejszych artykułów ze Stacji7

SKLEP DOBROCI

Reklama

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ
WIARA I MODLITWA
Wspieraj nas - złóż darowiznę