video-jav.net

Zachariasz. Prorocy od A do Z

Jego wizje przybierają obrazy surrealistyczne, dlatego określa się go jako prekursora proroctw apokaliptycznych

ks. Piotr Jutkiewicz
ks. Piotr
Jutkiewicz
zobacz artykuly tego autora >

Polub nas na Facebooku!

Zachariasz. Prorocy od A do Z
Jego wizje przybierają obrazy surrealistyczne, dlatego określa się go jako prekursora proroctw apokaliptycznych

O proroku: Urodził się na wygnaniu w Babilonie, a działał po powrocie Izraela do swojej ziemi. Były to trudne czasy odbudowy Świątyni i konieczności znalezienia nowych form dla wyrażania narodowej i religijnej tożsamości. Proroctwa Zachariasza (wraz z tymi Aggeusza) są najdokładniej datowalnymi z historycznego punktu widzenia: przypadają na panowanie perskiego króla Dariusza I (520-518 r. przed Chr.)

Główne przesłanie: Księga Zachariasza zawiera 8 charakterystycznych wizji, które z jednej strony dotyczą odbudowy Świątyni, a z drugiej są pełne apokaliptycznych treści. Koncepcja podwójnego przywództwa (kapłan Jozue i Zorobabel, z linii Dawida) powróci w Apokalipsie św. Jana (w odniesieniu do apostołów), a także w chrześcijańskiej teologii (jako postulat koniecznej równowagi między elementami charyzmatycznym i hierarchicznym w Kościele).

Cytat: Raduj się wielce, Córo Syjonu, wołaj radośnie, Córo Jeruzalem! Oto Król twój idzie do ciebie, sprawiedliwy i zwycięski. Pokorny – jedzie na osiołku, na oślątku, źrebięciu oślicy (Za 9,9).


Poznaj wszystkich proroków Starego Testamentu!


Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


ks. Piotr Jutkiewicz

ks. Piotr Jutkiewicz

Pochodzi z Gdańska. Prezbiter Archidiecezji Warszawskiej, gdzie ukończył Archidiecezjalne Seminarium Misyjne Redemptoris Mater. Studiuje na Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie.

Zobacz inne artykuły tego autora >
ks. Piotr Jutkiewicz
ks. Piotr
Jutkiewicz
zobacz artykuly tego autora >

Sofoniasz. Prorocy od A do Z

Ostatni sędzia starożytnego Izraela, namaścił jego pierwszych królów: Saula i Dawida

ks. Piotr Jutkiewicz
ks. Piotr
Jutkiewicz
zobacz artykuly tego autora >

Polub nas na Facebooku!

Sofoniasz. Prorocy od A do Z
Ostatni sędzia starożytnego Izraela, namaścił jego pierwszych królów: Saula i Dawida

O proroku: Wyproszony w świątyni w Szilo syn Elkany i Anny. Ostatni sędzia starożytnego Izraela, namaścił jego pierwszych królów: Saula i Dawida. Dzieje proroka opisane są w 1 Księdze Samuela.

Główne przesłanie: Piękny jest obraz powołania Samuela: Pan woła go nocą, a on potrzebuje pomocy doświadczonego Helego, aby rozpoznać głos Pana i wyrazić swoją osobistą chęć słuchania Go. Samuel będzie jedną z głównych postaci burzliwych czasów początków izraelskiej monarchii: ustanowienia królem Saula, odrzucenia go i nieoczekiwanego powołania młodego Dawida. Zapowiada on swoim życiem najważniejsze role przyszłych proroków: ogłaszanie Bożych wyroków oraz bycie orędownikiem w sprawach ludu przed Bogiem.

Cytat: Pan jednak rzekł do Samuela: «Nie zważaj ani na jego wygląd, ani na wysoki wzrost, gdyż nie wybrałem go, nie tak bowiem człowiek widzi <jak widzi Bóg>, bo człowiek patrzy na to, co widoczne dla oczu, Pan natomiast patrzy na serce» (1Sm 16,7).


Poznaj wszystkich proroków Starego Testamentu!


 

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


ks. Piotr Jutkiewicz

ks. Piotr Jutkiewicz

Pochodzi z Gdańska. Prezbiter Archidiecezji Warszawskiej, gdzie ukończył Archidiecezjalne Seminarium Misyjne Redemptoris Mater. Studiuje na Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie.

Zobacz inne artykuły tego autora >
ks. Piotr Jutkiewicz
ks. Piotr
Jutkiewicz
zobacz artykuly tego autora >
Share via