Nasze projekty

ks. Piotr Jutkiewicz

Pochodzi z Gdańska. Prezbiter Archidiecezji Warszawskiej, gdzie ukończył Archidiecezjalne Seminarium Misyjne Redemptoris Mater. Studiuje na Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie.

Jonasz. Prorocy od A do Z

O proroku: Z historycznego punktu widzenia nie jesteśmy pewni czasu pochodzenia tej opowieści. Prorok zostaje wysłany, mimo swoich wielkich oporów, do pogańskiego miasta Niniwy. Było ono jednym z najważniejszych miast imperium Asyrii. Główne przesłanie: Pośród innych ksiąg prorockich Księga Jonasza odróżnia się tym, że prawie w całości jest narracją. Jej przesłanie jest przepiękne, przygotowuje nas […]

Joel. Prorocy od A do Z

O proroku: Był synem Petuela. Jego księga jest jedną z krótszych. Nie wiemy kiedy powstała, prawdopodobnie dopiero po wygnaniu. Główne przesłanie: Prorok daje Bożą interpretację plag szarańczy i suszy, które nawiedziły lud. Ważne motywy relacji z Bogiem, które pojawiają się w księdze to: ziemia, Świątynia, dzień Pański. Ostrzeżenie staje się w ustach proroka wezwaniem do […]

Jeremiasz. Prorocy od A do Z

O proroku: Był synem kapłana. Pełnił swoją misję w południowym królestwie bezpośrednio przed zdobyciem Jerozolimy przez Babilończyków. Po uprowadzeniu Iudu do Babilonii, udał się z inną jego częścią do Egiptu. Tam prawdopodobnie zmarł. Jego księga jest najdłuższą (co do ilości słów) w całym ST. Główne przesłanie: Charakterystyczna dla Jeremiasza jest dramaturgia życia i misji proroka, […]

Izajasz. Prorocy od A do Z.

O proroku: To prawdopodobnie najbardziej znany ze wszystkich biblijnych proroków. Żył w Jerozolimie za panowania królów Ozjasza, Jotama, Achaza i Ezechiasza. Główne przesłanie: Księga Izajasza to najprawdopodobniej połączenie 3 różnych pism z 3 różnych momentów historycznych: podczas inwazji asyryjskiej, zdobycia południowego królestwa przez Babilończyków, oraz powrotu z niewoli. To bardzo różnorodna księga. Przenikliwe spojrzenie na […]

Habakuk. Prorocy od A do Z

O proroku: Nie wiemy o nim nic konkretnego, poza tym, że musiał pełnić swoją misję pod koniec asyryjskiej dominacji w Palestynie, a tuż przed powstaniem babilońskiej. Główne przesłanie: Księga Habakuka ma tylko trzy rozdziały, w których autor, jak wielu innych mu współczesnych zadaje sobie pytania o sens trudnych dla ludu wybranego wydarzeń. Odpowiedzią jest piękny […]

Gad. Prorocy od A do Z

O proroku: To jeden z mniejszych proroków, nie mających swojej własnej księgi w ST. Działał za czasów króla Dawida. Główne przesłanie: Występuje tylko w związku z dwoma wydarzeniami z życia króla, przekazując mu Bożą wolę. Pierwsze to nakaz powrotu do ziemi judzkiej z ukrycia (por. 1Sm 22,5). Drugie jest bardziej skomplikowane: wybór jednej z trzech […]

Ezechiel. Prorocy od A do Z

O proroku: Był świadkiem upadku imperium neo-asyryjskiego i powstania babilońskiego. Sam został deportowany do Babilonu w 597 roku, po upadku Jerozolimy, i jego misja pełniła się właśnie wśród wygnańców, którzy potrzebowali Bożej interpretacji swojej nowej rzeczywistości. Musieli oni bowiem poradzić sobie z jednej strony z traumatycznym doświadczeniem wygnania, a z drugiej znaleźć nowe sposoby przeżywania […]

Elizeusz. Prorocy od A do Z

O proroku: Bezpośredni uczeń Eliasza. To on odziedziczył jego moc i kontynuował jego dzieło przez ponad pięćdziesiąt lat (w ciągu panowania aż 6 królów Izraela). Elizeusz między innymi przywrócił do życia syna Szunemitki i uzdrowił z trądu syryjskiego dowódcę Naamana. Główne przesłanie: Jego cuda, choć spektakularne, wydają się mieć jednak mniej teologicznego znaczenia. Znajdujemy także […]

Eliasz. Prorocy od A do Z

O proroku: To jeden z największych w tym doborowym gronie. O jego życiu wiemy także bardzo dużo, bo wiele jego epizodów z jego udziałem jest opowiedzianych ze szczegółami w Księgach Królewskich. Postać Eliasza to skomplikowana mozaika i fascynująca opowieść: wielki mąż Boży walczący z samym królem i wskrzeszający umarłych, a także zwyczajny człowiek, przeżywający swoje […]

Debora. Prorocy od A do Z

O proroku: Druga kobieta w tym gronie po Chuldzie (inne dwie nazywane w ST prorokiniami to mało znaczące: Noadia (por. Ne 6,14) oraz bezimienna matka syna Izajasza (por. Iz 8,3); niektórzy dodają do nich jeszcze Miriam, siostrę Mojżesza). Debora żyła niemal u początków narodowej historii Izraela. Była jedyną kobietą w gronie “sędziów”, władców epoki podboju […]

Daniel. Prorocy od A do Z

O proroku: To jedyna księga ST, której istotne części zostały zapisane oryginalnie w 3 różnych biblijnych językach: aramejskim, hebrajskim i greckim (i prawdopodobnie w różnych okresach). Daniel to jeden z kilku młodzieńców zabranych przez Nabuchodonozora w niewolę, do służby na dworze królewskim. Jego spryt, wykształcenie, a przede wszystkim zaufanie wobec Boga Izraela, prowadzą do specyficznej […]

Chulda. Prorocy od A do Z

O proroku: To postać bardzo ważna, choć jedna z niewielu kobiet w tym gronie. Żyła za czasów króla Jozjasza (autora reformy religijnej) w “nowym mieście” Jerozolimy, tzn. na wzgórzu zachodnim. Nie wiemy o niej nic więcej, ale musiała być tak wielkim autorytetem w swoim czasie, że to do niej udaje się poselstwo od króla Jozjasza, […]

Wspieraj nas - złóż darowiznę