Elizeusz. Prorocy od A do Z

Elizeusz kontynuował dzieło Eliasza, który na ognistym rydwanie został wzięty do nieba

ks. Piotr Jutkiewicz
ks. Piotr
Jutkiewicz
zobacz artykuly tego autora >

Polub nas na Facebooku!

O proroku: Bezpośredni uczeń Eliasza. To on odziedziczył jego moc i kontynuował jego dzieło przez ponad pięćdziesiąt lat (w ciągu panowania aż 6 królów Izraela). Elizeusz między innymi przywrócił do życia syna Szunemitki i uzdrowił z trądu syryjskiego dowódcę Naamana.

Główne przesłanie: Jego cuda, choć spektakularne, wydają się mieć jednak mniej teologicznego znaczenia. Znajdujemy także zdecydowanie mniej odwołań do niego w późniejszej literaturze żydowskiej i chrześcijańskiej.

Cytat: (…) oto [zjawił się] wóz ognisty wraz z rumakami ognistymi i rozdzielił obydwóch: a Eliasz wśród wichru wstąpił do niebios. Elizeusz zaś patrzał i wołał: «Ojcze mój! Ojcze mój! Rydwanie Izraela i jego jeźdźcze». I już go więcej nie ujrzał. Ująwszy następnie szaty swoje, Elizeusz rozdarł je na dwie części i podniósł płaszcz Eliasza, który spadł z góry od niego (2Krl 2,11-13).

ks. Piotr Jutkiewicz

ks. Piotr Jutkiewicz

Pochodzi z Gdańska. Prezbiter Archidiecezji Warszawskiej, gdzie ukończył Archidiecezjalne Seminarium Misyjne Redemptoris Mater. Studiuje na Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie.

Zobacz inne artykuły tego autora >

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

ks. Piotr Jutkiewicz
ks. Piotr
Jutkiewicz
zobacz artykuly tego autora >

Eliasz. Prorocy od A do Z

To do niego Bóg przyszedł w lekkim powiewie.

ks. Piotr Jutkiewicz
ks. Piotr
Jutkiewicz
zobacz artykuly tego autora >

Polub nas na Facebooku!

O proroku: To jeden z największych w tym doborowym gronie. O jego życiu wiemy także bardzo dużo, bo wiele jego epizodów z jego udziałem jest opowiedzianych ze szczegółami w Księgach Królewskich. Postać Eliasza to skomplikowana mozaika i fascynująca opowieść: wielki mąż Boży walczący z samym królem i wskrzeszający umarłych, a także zwyczajny człowiek, przeżywający swoje kryzysy i gotowy zrezygnować ze swojej misji. Żył w północnym królestwie za czasów króla Achaba i jego pogańskiej żony Izebel.

Główne przesłanie: Eliasz z zapalczywością walczył o czystość wiary w czasach, kiedy Izrael często błądził i szukał pomocy u obcych bogów. Lecz pośród spektakularnych cudów znajduje się także jedno z najpiękniejszych objawień Boga w całym ST: Bóg przychodzi do Eliasza nie w mocy wiatru, ognia czy trzęsienia ziemi, lecz w cichym powiewie. Prorok Malachiasz zapowiedział później, że Eliasz musi powrócić przed nadejściem dnia Pańskiego. Stąd pochodzi jego utożsamienie w NT z osobą Jana Chrzciciela.

Cytat: Wówczas Eliasz zbliżył się do całego ludu i rzekł: «Dopókiż będziecie chwiać się na obie strony? Jeżeli Jahwe jest [prawdziwym] Bogiem, to Jemu służcie, a jeżeli Baal, to służcie jemu!» (1 Krl 18,21)

ks. Piotr Jutkiewicz

ks. Piotr Jutkiewicz

Pochodzi z Gdańska. Prezbiter Archidiecezji Warszawskiej, gdzie ukończył Archidiecezjalne Seminarium Misyjne Redemptoris Mater. Studiuje na Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie.

Zobacz inne artykuły tego autora >

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

ks. Piotr Jutkiewicz
ks. Piotr
Jutkiewicz
zobacz artykuly tego autora >
Copy link
Powered by Social Snap