video-jav.net

Eliasz. Prorocy od A do Z

To do niego Bóg przyszedł w lekkim powiewie.

ks. Piotr Jutkiewicz
ks. Piotr
Jutkiewicz
zobacz artykuly tego autora >

Polub nas na Facebooku!

Eliasz. Prorocy od A do Z
To do niego Bóg przyszedł w lekkim powiewie.

O proroku: To jeden z największych w tym doborowym gronie. O jego życiu wiemy także bardzo dużo, bo wiele jego epizodów z jego udziałem jest opowiedzianych ze szczegółami w Księgach Królewskich. Postać Eliasza to skomplikowana mozaika i fascynująca opowieść: wielki mąż Boży walczący z samym królem i wskrzeszający umarłych, a także zwyczajny człowiek, przeżywający swoje kryzysy i gotowy zrezygnować ze swojej misji. Żył w północnym królestwie za czasów króla Achaba i jego pogańskiej żony Izebel.

Główne przesłanie: Eliasz z zapalczywością walczył o czystość wiary w czasach, kiedy Izrael często błądził i szukał pomocy u obcych bogów. Lecz pośród spektakularnych cudów znajduje się także jedno z najpiękniejszych objawień Boga w całym ST: Bóg przychodzi do Eliasza nie w mocy wiatru, ognia czy trzęsienia ziemi, lecz w cichym powiewie. Prorok Malachiasz zapowiedział później, że Eliasz musi powrócić przed nadejściem dnia Pańskiego. Stąd pochodzi jego utożsamienie w NT z osobą Jana Chrzciciela.

Cytat: Wówczas Eliasz zbliżył się do całego ludu i rzekł: «Dopókiż będziecie chwiać się na obie strony? Jeżeli Jahwe jest [prawdziwym] Bogiem, to Jemu służcie, a jeżeli Baal, to służcie jemu!» (1 Krl 18,21)

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7 

 

ks. Piotr Jutkiewicz

ks. Piotr Jutkiewicz

Pochodzi z Gdańska. Prezbiter Archidiecezji Warszawskiej, gdzie ukończył Archidiecezjalne Seminarium Misyjne Redemptoris Mater. Studiuje na Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie.

Zobacz inne artykuły tego autora >
ks. Piotr Jutkiewicz
ks. Piotr
Jutkiewicz
zobacz artykuly tego autora >

Debora. Prorocy od A do Z

"Debora" oznacza "pszczoła". Bóg posłużył się jej pracowitością.

ks. Piotr Jutkiewicz
ks. Piotr
Jutkiewicz
zobacz artykuly tego autora >

Polub nas na Facebooku!

Debora. Prorocy od A do Z
"Debora" oznacza "pszczoła". Bóg posłużył się jej pracowitością.

O proroku: Druga kobieta w tym gronie po Chuldzie (inne dwie nazywane w ST prorokiniami to mało znaczące: Noadia (por. Ne 6,14) oraz bezimienna matka syna Izajasza (por. Iz 8,3); niektórzy dodają do nich jeszcze Miriam, siostrę Mojżesza). Debora żyła niemal u początków narodowej historii Izraela. Była jedyną kobietą w gronie “sędziów”, władców epoki podboju ziemi Kanaanu przez Izrael.

Główne przesłanie: Imię Debora oznacza pszczołę. I rzeczywiście Bóg posłużył się jej pracowitością i kąśliwością. To za jej przyczyną Bóg pobudza do walki Baraka i w ten sposób Izrael może pokonać Siserę, władcę Kananejczyków i zakończyć czas 20-letniego ucisku. Pieśń Debory (Sdz 5), wysławiająca moc Boga i Jego interwencję, to jeden najstarszych fragmentów hebrajskiej poezji.

Cytat: «Pójdę więc z tobą – odpowiedziała mu – lecz chwała nie okryje drogi, po której pójdziesz, albowiem przez ręce kobiety Pan wyda Siserę» (Sdz 4,9)

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7 

 

ks. Piotr Jutkiewicz

ks. Piotr Jutkiewicz

Pochodzi z Gdańska. Prezbiter Archidiecezji Warszawskiej, gdzie ukończył Archidiecezjalne Seminarium Misyjne Redemptoris Mater. Studiuje na Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie.

Zobacz inne artykuły tego autora >
ks. Piotr Jutkiewicz
ks. Piotr
Jutkiewicz
zobacz artykuly tego autora >
Share via