Eliasz. Prorocy od A do Z

To do niego Bóg przyszedł w lekkim powiewie.

ks. Piotr Jutkiewicz
ks. Piotr
Jutkiewicz
zobacz artykuly tego autora >

Polub nas na Facebooku!

O proroku: To jeden z największych w tym doborowym gronie. O jego życiu wiemy także bardzo dużo, bo wiele jego epizodów z jego udziałem jest opowiedzianych ze szczegółami w Księgach Królewskich. Postać Eliasza to skomplikowana mozaika i fascynująca opowieść: wielki mąż Boży walczący z samym królem i wskrzeszający umarłych, a także zwyczajny człowiek, przeżywający swoje kryzysy i gotowy zrezygnować ze swojej misji. Żył w północnym królestwie za czasów króla Achaba i jego pogańskiej żony Izebel.

Główne przesłanie: Eliasz z zapalczywością walczył o czystość wiary w czasach, kiedy Izrael często błądził i szukał pomocy u obcych bogów. Lecz pośród spektakularnych cudów znajduje się także jedno z najpiękniejszych objawień Boga w całym ST: Bóg przychodzi do Eliasza nie w mocy wiatru, ognia czy trzęsienia ziemi, lecz w cichym powiewie. Prorok Malachiasz zapowiedział później, że Eliasz musi powrócić przed nadejściem dnia Pańskiego. Stąd pochodzi jego utożsamienie w NT z osobą Jana Chrzciciela.

Cytat: Wówczas Eliasz zbliżył się do całego ludu i rzekł: «Dopókiż będziecie chwiać się na obie strony? Jeżeli Jahwe jest [prawdziwym] Bogiem, to Jemu służcie, a jeżeli Baal, to służcie jemu!» (1 Krl 18,21)

ks. Piotr Jutkiewicz

ks. Piotr Jutkiewicz

Pochodzi z Gdańska. Prezbiter Archidiecezji Warszawskiej, gdzie ukończył Archidiecezjalne Seminarium Misyjne Redemptoris Mater. Studiuje na Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie.

Zobacz inne artykuły tego autora >

Reklama
Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7Reklama
Reklama

ks. Piotr Jutkiewicz
ks. Piotr
Jutkiewicz
zobacz artykuly tego autora >

Debora. Prorocy od A do Z

"Debora" oznacza "pszczoła". Bóg posłużył się jej pracowitością.

ks. Piotr Jutkiewicz
ks. Piotr
Jutkiewicz
zobacz artykuly tego autora >

Polub nas na Facebooku!

O proroku: Druga kobieta w tym gronie po Chuldzie (inne dwie nazywane w ST prorokiniami to mało znaczące: Noadia (por. Ne 6,14) oraz bezimienna matka syna Izajasza (por. Iz 8,3); niektórzy dodają do nich jeszcze Miriam, siostrę Mojżesza). Debora żyła niemal u początków narodowej historii Izraela. Była jedyną kobietą w gronie “sędziów”, władców epoki podboju ziemi Kanaanu przez Izrael.

Główne przesłanie: Imię Debora oznacza pszczołę. I rzeczywiście Bóg posłużył się jej pracowitością i kąśliwością. To za jej przyczyną Bóg pobudza do walki Baraka i w ten sposób Izrael może pokonać Siserę, władcę Kananejczyków i zakończyć czas 20-letniego ucisku. Pieśń Debory (Sdz 5), wysławiająca moc Boga i Jego interwencję, to jeden najstarszych fragmentów hebrajskiej poezji.

Cytat: «Pójdę więc z tobą – odpowiedziała mu – lecz chwała nie okryje drogi, po której pójdziesz, albowiem przez ręce kobiety Pan wyda Siserę» (Sdz 4,9)

ks. Piotr Jutkiewicz

ks. Piotr Jutkiewicz

Pochodzi z Gdańska. Prezbiter Archidiecezji Warszawskiej, gdzie ukończył Archidiecezjalne Seminarium Misyjne Redemptoris Mater. Studiuje na Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie.

Zobacz inne artykuły tego autora >

Reklama
Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7Reklama
Reklama

ks. Piotr Jutkiewicz
ks. Piotr
Jutkiewicz
zobacz artykuly tego autora >
Copy link
Powered by Social Snap