Joel. Prorocy od A do Z

Przesłanie Joela było ostrzeżeniem dla Izraelitów. Wzywał do nawrócenia i mówił o nowej erze wylania Ducha Bożego na wszelkie ciało.

ks. Piotr Jutkiewicz
ks. Piotr
Jutkiewicz
zobacz artykuly tego autora >

Polub nas na Facebooku!

Joel. Prorocy od A do Z
Przesłanie Joela było ostrzeżeniem dla Izraelitów. Wzywał do nawrócenia i mówił o nowej erze wylania Ducha Bożego na wszelkie ciało.

O proroku: Był synem Petuela. Jego księga jest jedną z krótszych. Nie wiemy kiedy powstała, prawdopodobnie dopiero po wygnaniu.

Główne przesłanie: Prorok daje Bożą interpretację plag szarańczy i suszy, które nawiedziły lud. Ważne motywy relacji z Bogiem, które pojawiają się w księdze to: ziemia, Świątynia, dzień Pański. Ostrzeżenie staje się w ustach proroka wezwaniem do nawrócenia na przyszłość. Apokaliptyczny język księgi jest cytowany kilka razy przez NT w odniesieniu do wydarzeń ostatecznych, a zapowiedź wylania Bożego Ducha do zesłania Ducha Świętego. Obietnica Ducha jest w sposób zadziwiający skierowana do każdego bez wyjątku, nawet niewolników.

Cytat: I wyleję potem Ducha mego na wszelkie ciało, a synowie wasi i córki wasze prorokować będą, starcy wasi będą śnili, a młodzieńcy wasi będą mieli widzenia (…) Każdy jednak, który wezwie imienia Pańskiego, będzie zbawiony (…) (Jl 3,1.5).


Poznaj wszystkich proroków!


 

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7
 

 

ks. Piotr Jutkiewicz

ks. Piotr Jutkiewicz

Pochodzi z Gdańska. Prezbiter Archidiecezji Warszawskiej, gdzie ukończył Archidiecezjalne Seminarium Misyjne Redemptoris Mater. Studiuje na Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie.

Zobacz inne artykuły tego autora >

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

ks. Piotr Jutkiewicz
ks. Piotr
Jutkiewicz
zobacz artykuly tego autora >

Jeremiasz. Prorocy od A do Z

Wpływ proroczego nauczania Jeremiasza był ogromny i rozciągnął się na stulecia

ks. Piotr Jutkiewicz
ks. Piotr
Jutkiewicz
zobacz artykuly tego autora >

Polub nas na Facebooku!

Jeremiasz. Prorocy od A do Z
Wpływ proroczego nauczania Jeremiasza był ogromny i rozciągnął się na stulecia

O proroku: Był synem kapłana. Pełnił swoją misję w południowym królestwie bezpośrednio przed zdobyciem Jerozolimy przez Babilończyków. Po uprowadzeniu Iudu do Babilonii, udał się z inną jego częścią do Egiptu. Tam prawdopodobnie zmarł. Jego księga jest najdłuższą (co do ilości słów) w całym ST.

Główne przesłanie: Charakterystyczna dla Jeremiasza jest dramaturgia życia i misji proroka, którego nikt nie chce słuchać, a on sam także przeżywa z tego powodu  kryzysy i zmaga się z Bogiem, który go powołał. Zapowiedź “nowego przymierza”, które Bóg zawrze ze swoim ludem, otwiera spektakularną nadzieję na przyszłość. Jeremiasz jest 10 razy wprost cytowany w NT.

Cytat: Lecz takie będzie przymierze, jakie zawrę z domem Izraela po tych dniach – wyrocznia Pana: Umieszczę swe prawo w głębi ich jestestwa i wypiszę na ich sercu. Będę im Bogiem, oni zaś będą Mi narodem. I nie będą się musieli wzajemnie pouczać jeden mówiąc do drugiego: “Poznajcie Pana!” Wszyscy bowiem od najmniejszego do największego poznają Mnie (Jr 31,33-34).


Poznaj wszystkich proroków!


 

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7
 

 

ks. Piotr Jutkiewicz

ks. Piotr Jutkiewicz

Pochodzi z Gdańska. Prezbiter Archidiecezji Warszawskiej, gdzie ukończył Archidiecezjalne Seminarium Misyjne Redemptoris Mater. Studiuje na Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie.

Zobacz inne artykuły tego autora >

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

ks. Piotr Jutkiewicz
ks. Piotr
Jutkiewicz
zobacz artykuly tego autora >