Joel. Prorocy od A do Z

Przesłanie Joela było ostrzeżeniem dla Izraelitów. Wzywał do nawrócenia i mówił o nowej erze wylania Ducha Bożego na wszelkie ciało.

ks. Piotr Jutkiewicz
ks. Piotr
Jutkiewicz
zobacz artykuly tego autora >

Polub nas na Facebooku!

O proroku: Był synem Petuela. Jego księga jest jedną z krótszych. Nie wiemy kiedy powstała, prawdopodobnie dopiero po wygnaniu.

Główne przesłanie: Prorok daje Bożą interpretację plag szarańczy i suszy, które nawiedziły lud. Ważne motywy relacji z Bogiem, które pojawiają się w księdze to: ziemia, Świątynia, dzień Pański. Ostrzeżenie staje się w ustach proroka wezwaniem do nawrócenia na przyszłość. Apokaliptyczny język księgi jest cytowany kilka razy przez NT w odniesieniu do wydarzeń ostatecznych, a zapowiedź wylania Bożego Ducha do zesłania Ducha Świętego. Obietnica Ducha jest w sposób zadziwiający skierowana do każdego bez wyjątku, nawet niewolników.

Cytat: I wyleję potem Ducha mego na wszelkie ciało, a synowie wasi i córki wasze prorokować będą, starcy wasi będą śnili, a młodzieńcy wasi będą mieli widzenia (…) Każdy jednak, który wezwie imienia Pańskiego, będzie zbawiony (…) (Jl 3,1.5).


Poznaj wszystkich proroków!


 

ks. Piotr Jutkiewicz

ks. Piotr Jutkiewicz

Pochodzi z Gdańska. Prezbiter Archidiecezji Warszawskiej, gdzie ukończył Archidiecezjalne Seminarium Misyjne Redemptoris Mater. Studiuje na Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie.

Zobacz inne artykuły tego autora >

Reklama
Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7Reklama
Reklama

ks. Piotr Jutkiewicz
ks. Piotr
Jutkiewicz
zobacz artykuly tego autora >

Jeremiasz. Prorocy od A do Z

Wpływ proroczego nauczania Jeremiasza był ogromny i rozciągnął się na stulecia

ks. Piotr Jutkiewicz
ks. Piotr
Jutkiewicz
zobacz artykuly tego autora >

Polub nas na Facebooku!

O proroku: Był synem kapłana. Pełnił swoją misję w południowym królestwie bezpośrednio przed zdobyciem Jerozolimy przez Babilończyków. Po uprowadzeniu Iudu do Babilonii, udał się z inną jego częścią do Egiptu. Tam prawdopodobnie zmarł. Jego księga jest najdłuższą (co do ilości słów) w całym ST.

Główne przesłanie: Charakterystyczna dla Jeremiasza jest dramaturgia życia i misji proroka, którego nikt nie chce słuchać, a on sam także przeżywa z tego powodu  kryzysy i zmaga się z Bogiem, który go powołał. Zapowiedź “nowego przymierza”, które Bóg zawrze ze swoim ludem, otwiera spektakularną nadzieję na przyszłość. Jeremiasz jest 10 razy wprost cytowany w NT.

Cytat: Lecz takie będzie przymierze, jakie zawrę z domem Izraela po tych dniach – wyrocznia Pana: Umieszczę swe prawo w głębi ich jestestwa i wypiszę na ich sercu. Będę im Bogiem, oni zaś będą Mi narodem. I nie będą się musieli wzajemnie pouczać jeden mówiąc do drugiego: “Poznajcie Pana!” Wszyscy bowiem od najmniejszego do największego poznają Mnie (Jr 31,33-34).


Poznaj wszystkich proroków!


 

ks. Piotr Jutkiewicz

ks. Piotr Jutkiewicz

Pochodzi z Gdańska. Prezbiter Archidiecezji Warszawskiej, gdzie ukończył Archidiecezjalne Seminarium Misyjne Redemptoris Mater. Studiuje na Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie.

Zobacz inne artykuły tego autora >

Reklama
Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7Reklama
Reklama

ks. Piotr Jutkiewicz
ks. Piotr
Jutkiewicz
zobacz artykuly tego autora >
Copy link
Powered by Social Snap