Jeremiasz. Prorocy od A do Z

Wpływ proroczego nauczania Jeremiasza był ogromny i rozciągnął się na stulecia

ks. Piotr Jutkiewicz
ks. Piotr
Jutkiewicz
zobacz artykuly tego autora >

Polub nas na Facebooku!

O proroku: Był synem kapłana. Pełnił swoją misję w południowym królestwie bezpośrednio przed zdobyciem Jerozolimy przez Babilończyków. Po uprowadzeniu Iudu do Babilonii, udał się z inną jego częścią do Egiptu. Tam prawdopodobnie zmarł. Jego księga jest najdłuższą (co do ilości słów) w całym ST.

Reklama

Główne przesłanie: Charakterystyczna dla Jeremiasza jest dramaturgia życia i misji proroka, którego nikt nie chce słuchać, a on sam także przeżywa z tego powodu  kryzysy i zmaga się z Bogiem, który go powołał. Zapowiedź “nowego przymierza”, które Bóg zawrze ze swoim ludem, otwiera spektakularną nadzieję na przyszłość. Jeremiasz jest 10 razy wprost cytowany w NT.

Cytat: Lecz takie będzie przymierze, jakie zawrę z domem Izraela po tych dniach – wyrocznia Pana: Umieszczę swe prawo w głębi ich jestestwa i wypiszę na ich sercu. Będę im Bogiem, oni zaś będą Mi narodem. I nie będą się musieli wzajemnie pouczać jeden mówiąc do drugiego: “Poznajcie Pana!” Wszyscy bowiem od najmniejszego do największego poznają Mnie (Jr 31,33-34).


Poznaj wszystkich proroków!

Reklama


 

ks. Piotr Jutkiewicz

ks. Piotr Jutkiewicz

Pochodzi z Gdańska. Prezbiter Archidiecezji Warszawskiej, gdzie ukończył Archidiecezjalne Seminarium Misyjne Redemptoris Mater. Studiuje na Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie.

Zobacz inne artykuły tego autora >

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

ks. Piotr Jutkiewicz
ks. Piotr
Jutkiewicz
zobacz artykuly tego autora >

Izajasz. Prorocy od A do Z.

Jego imię oznacza "Bóg jest zbawieniem"

ks. Piotr Jutkiewicz
ks. Piotr
Jutkiewicz
zobacz artykuly tego autora >

Polub nas na Facebooku!

O proroku: To prawdopodobnie najbardziej znany ze wszystkich biblijnych proroków. Żył w Jerozolimie za panowania królów Ozjasza, Jotama, Achaza i Ezechiasza.

Reklama

Główne przesłanie: Księga Izajasza to najprawdopodobniej połączenie 3 różnych pism z 3 różnych momentów historycznych: podczas inwazji asyryjskiej, zdobycia południowego królestwa przez Babilończyków, oraz powrotu z niewoli. To bardzo różnorodna księga. Przenikliwe spojrzenie na historię oraz Boga, który jest jej autorem, przekracza swoją głębią wiele innych ksiąg ST. Najbardziej znane nam fragmenty to: wizja powołania proroka w Świątyni, proroctwo o pannie, z której narodzi się wybawiciel, oraz 4 pieśni zapowiadające tajemniczego, cierpiącego Sługę Pańskiego.

Cytat: On był przebity za nasze grzechy, zdruzgotany za nasze winy. Spadła Nań chłosta zbawienna dla nas, a w Jego ranach jest nasze zdrowie (Iz 53,5)


Poznaj wszystkich proroków!

Reklama


 

ks. Piotr Jutkiewicz

ks. Piotr Jutkiewicz

Pochodzi z Gdańska. Prezbiter Archidiecezji Warszawskiej, gdzie ukończył Archidiecezjalne Seminarium Misyjne Redemptoris Mater. Studiuje na Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie.

Zobacz inne artykuły tego autora >

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

ks. Piotr Jutkiewicz
ks. Piotr
Jutkiewicz
zobacz artykuly tego autora >
Copy link
Powered by Social Snap