Daniel. Prorocy od A do Z

Bóg obdarzył Daniela obok wyjątkowej inteligencji także bardzo cenionym darem prorokowania.

ks. Piotr Jutkiewicz
ks. Piotr
Jutkiewicz
zobacz artykuly tego autora >

Polub nas na Facebooku!

O proroku: To jedyna księga ST, której istotne części zostały zapisane oryginalnie w 3 różnych biblijnych językach: aramejskim, hebrajskim i greckim (i prawdopodobnie w różnych okresach). Daniel to jeden z kilku młodzieńców zabranych przez Nabuchodonozora w niewolę, do służby na dworze królewskim. Jego spryt, wykształcenie, a przede wszystkim zaufanie wobec Boga Izraela, prowadzą do specyficznej “kariery” wśród babilońskich i perskich elit.

Główne przesłanie: Charakterystyczne wizje (sny króla o posągu i drzewie, tajemniczy napis na ścianie, wizja 4 bestii i Syna Człowieczego), proroctwa o czasach ostatecznych oraz cudowne wydarzenia (młodzieńcy w piecu, Daniel w jaskini lwów, ocalenie Zuzanny), karmiły przez wieki wyobraźnię zarówno żydowskich, jak i chrześcijańskich mistyków. Księga Daniela stała się wzorem literatury apokaliptycznej, i jako taka jest także często cytowana w NT.

Cytat: Daniel odpowiedział wobec króla: «Tajemnicy, o którą król pyta, nie zdołają wyjawić ani mędrcy, ani wykładacze snów, ani wróżbici, ani astrologowie. Jest jednak Bóg w niebie, który odsłania tajemnice, i On oznajmia królowi Nabuchodonozorowi, co nastąpi przy końcu dni (Dn 2,27-28)

ks. Piotr Jutkiewicz

ks. Piotr Jutkiewicz

Pochodzi z Gdańska. Prezbiter Archidiecezji Warszawskiej, gdzie ukończył Archidiecezjalne Seminarium Misyjne Redemptoris Mater. Studiuje na Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie.

Zobacz inne artykuły tego autora >

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

ks. Piotr Jutkiewicz
ks. Piotr
Jutkiewicz
zobacz artykuly tego autora >

Chulda. Prorocy od A do Z

Jedna z niewielu kobiet w gornie proroków

ks. Piotr Jutkiewicz
ks. Piotr
Jutkiewicz
zobacz artykuly tego autora >

Polub nas na Facebooku!

O proroku: To postać bardzo ważna, choć jedna z niewielu kobiet w tym gronie. Żyła za czasów króla Jozjasza (autora reformy religijnej) w “nowym mieście” Jerozolimy, tzn. na wzgórzu zachodnim. Nie wiemy o niej nic więcej, ale musiała być tak wielkim autorytetem w swoim czasie, że to do niej udaje się poselstwo od króla Jozjasza, by zapytać Boga, co ma oznaczać księga prawa znaleziona w Świątyni.

Główne przesłanie: Bóg ogłasza przez swoją prorokinię wyrok na Izraela. Zagłada, która się zbliża jest konsekwencją idolatrii ludu, odstąpienia od Boga żywego, niezachowywania prawa zapisanego w księdze. Sam Jozjasz, ze względu na swą bogobojną odpowiedź zostanie oszczędzony i nie ujrzy za swego życia tego, co ma się dokonać (por. 2Krl 22,14-20; 2Krn 34,20-28).

Cytat: Ponieważ ulękło się twoje serce i upokorzyłeś się przed obliczem Pana (…); ponieważ rozdarłeś szaty swoje i płakałeś przed obliczem moim, to również i Ja wysłuchałem [ciebie] – wyrocznia Pana! (2 Krl 22,19)


Poznaj innych proroków Starego Testamentu!


 

ks. Piotr Jutkiewicz

ks. Piotr Jutkiewicz

Pochodzi z Gdańska. Prezbiter Archidiecezji Warszawskiej, gdzie ukończył Archidiecezjalne Seminarium Misyjne Redemptoris Mater. Studiuje na Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie.

Zobacz inne artykuły tego autora >

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

ks. Piotr Jutkiewicz
ks. Piotr
Jutkiewicz
zobacz artykuly tego autora >
Copy link
Powered by Social Snap