Gad. Prorocy od A do Z

Nie miał własnej księgi, zalicza się go do proroków mniejszych, ale Pan posłał go z proroctwem aż do króla.

ks. Piotr Jutkiewicz
ks. Piotr
Jutkiewicz
zobacz artykuly tego autora >

Polub nas na Facebooku!

O proroku: To jeden z mniejszych proroków, nie mających swojej własnej księgi w ST. Działał za czasów króla Dawida.

Główne przesłanie: Występuje tylko w związku z dwoma wydarzeniami z życia króla, przekazując mu Bożą wolę. Pierwsze to nakaz powrotu do ziemi judzkiej z ukrycia (por. 1Sm 22,5). Drugie jest bardziej skomplikowane: wybór jednej z trzech kar za policzenie ludu oraz nakaz zbudowania ołtarza dla Pana na klepisku Arauny Jebusyty (miejsce przyszłej Świątyni; por. 2Sm 24,10-19). Tradycja Księgi Kronik przypisuje trzem prorokom: Samuelowi, Gadowi i Natanowi, spisanie “Dziejów”, dotyczących panowania Dawida, być może jakiejś pierwszej, nieznanej nam wersji jego historii (por. 1Krn 29,29-30).

Cytat: Gdy Dawid wstał nazajutrz rano, słowo Pańskie następującej treści zostało skierowane do proroka Gada, “Widzącego” Dawidowego: «Idź i oświadcz Dawidowi: To mówi Pan: Przedstawiam ci trzy możliwości. Wybierz sobie jedną z nich, a Ja ci to uczynię» (2 Sm 24,11-12).

ks. Piotr Jutkiewicz

ks. Piotr Jutkiewicz

Pochodzi z Gdańska. Prezbiter Archidiecezji Warszawskiej, gdzie ukończył Archidiecezjalne Seminarium Misyjne Redemptoris Mater. Studiuje na Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie.

Zobacz inne artykuły tego autora >

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

ks. Piotr Jutkiewicz
ks. Piotr
Jutkiewicz
zobacz artykuly tego autora >

Ezechiel. Prorocy od A do Z

Ezechiel to prorok nadziei.

ks. Piotr Jutkiewicz
ks. Piotr
Jutkiewicz
zobacz artykuly tego autora >

Polub nas na Facebooku!

O proroku: Był świadkiem upadku imperium neo-asyryjskiego i powstania babilońskiego. Sam został deportowany do Babilonu w 597 roku, po upadku Jerozolimy, i jego misja pełniła się właśnie wśród wygnańców, którzy potrzebowali Bożej interpretacji swojej nowej rzeczywistości. Musieli oni bowiem poradzić sobie z jednej strony z traumatycznym doświadczeniem wygnania, a z drugiej znaleźć nowe sposoby przeżywania swojej religii, już bez ścisłego powiązania z ziemią wybraną i jedyną świątynią.

Główne przesłanie: Nad panoramą przerażającego końca wszystkiego co istnieje, góruje jednak nadzieja nowej ziemi i nowej świątyni. Przyszłe, ostateczne zbawienie najpiękniej wyrażone jest w wizji doliny pełnej zeschłych kości, które powstają do życia mocą Ducha. Oto nowe życie, nowy lud, ostateczne zwycięstwo!

Cytat: Tak mówi Pan Bóg: Oto otwieram wasze groby i wydobywam was z grobów, ludu mój, i wiodę was do kraju Izraela, i poznacie, że Ja jestem Pan, gdy wasze groby otworzę i z grobów was wydobędę, ludu mój. Udzielę wam mego ducha po to, byście ożyli, i powiodę was do kraju waszego (Ez 37,12-14)

ks. Piotr Jutkiewicz

ks. Piotr Jutkiewicz

Pochodzi z Gdańska. Prezbiter Archidiecezji Warszawskiej, gdzie ukończył Archidiecezjalne Seminarium Misyjne Redemptoris Mater. Studiuje na Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie.

Zobacz inne artykuły tego autora >

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

ks. Piotr Jutkiewicz
ks. Piotr
Jutkiewicz
zobacz artykuly tego autora >
Copy link
Powered by Social Snap