Habakuk. Prorocy od A do Z

Habakuk uczy nas, że nawet w trudnych wydarzeniach można dostrzec, że Bóg panuje nad historią ludzi

ks. Piotr Jutkiewicz
ks. Piotr
Jutkiewicz
zobacz artykuly tego autora >

Polub nas na Facebooku!

O proroku: Nie wiemy o nim nic konkretnego, poza tym, że musiał pełnić swoją misję pod koniec asyryjskiej dominacji w Palestynie, a tuż przed powstaniem babilońskiej.

Główne przesłanie: Księga Habakuka ma tylko trzy rozdziały, w których autor, jak wielu innych mu współczesnych zadaje sobie pytania o sens trudnych dla ludu wybranego wydarzeń. Odpowiedzią jest piękny hymn o panowaniu Boga nad historią oraz pokoju, który człowiek znajduje w poddaniu się jej, nawet kiedy doświadcza się klęski i słabości. Takie poddanie wynika nie z rozpaczy i bezradności, lecz z zaufania i prawdziwej wiary, bo “sprawiedliwy będzie żył dzięki swej wierności”. To ostatnie zdanie, jak drogocenna perła zostało wyłowione przez św. Pawła i posłużyło mu od opisania tajemnicy wiary, która jedynie prowadzi do usprawiedliwienia, bo wyprzedza wszelką moralność i nauczanie.

Cytat: Drzewo figowe wprawdzie nie rozwija pąków, nie dają plonu winnice, zawiódł owoc oliwek, a pola nie dają żywności, choć trzody owiec znikają z owczarni i nie ma wołów w zagrodach. Ja mimo to w Panu będę się radować, weselić się będę w Bogu, moim Zbawicielu. Pan Bóg – moja siła, uczyni nogi moje podobne jelenim, wprowadzi mnie na wyżyny (Ha 3,17-19).

 

ks. Piotr Jutkiewicz

ks. Piotr Jutkiewicz

Pochodzi z Gdańska. Prezbiter Archidiecezji Warszawskiej, gdzie ukończył Archidiecezjalne Seminarium Misyjne Redemptoris Mater. Studiuje na Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie.

Zobacz inne artykuły tego autora >

Reklama
Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7Reklama
Reklama

ks. Piotr Jutkiewicz
ks. Piotr
Jutkiewicz
zobacz artykuly tego autora >

Gad. Prorocy od A do Z

Nie miał własnej księgi, zalicza się go do proroków mniejszych, ale Pan posłał go z proroctwem aż do króla.

ks. Piotr Jutkiewicz
ks. Piotr
Jutkiewicz
zobacz artykuly tego autora >

Polub nas na Facebooku!

O proroku: To jeden z mniejszych proroków, nie mających swojej własnej księgi w ST. Działał za czasów króla Dawida.

Główne przesłanie: Występuje tylko w związku z dwoma wydarzeniami z życia króla, przekazując mu Bożą wolę. Pierwsze to nakaz powrotu do ziemi judzkiej z ukrycia (por. 1Sm 22,5). Drugie jest bardziej skomplikowane: wybór jednej z trzech kar za policzenie ludu oraz nakaz zbudowania ołtarza dla Pana na klepisku Arauny Jebusyty (miejsce przyszłej Świątyni; por. 2Sm 24,10-19). Tradycja Księgi Kronik przypisuje trzem prorokom: Samuelowi, Gadowi i Natanowi, spisanie “Dziejów”, dotyczących panowania Dawida, być może jakiejś pierwszej, nieznanej nam wersji jego historii (por. 1Krn 29,29-30).

Cytat: Gdy Dawid wstał nazajutrz rano, słowo Pańskie następującej treści zostało skierowane do proroka Gada, “Widzącego” Dawidowego: «Idź i oświadcz Dawidowi: To mówi Pan: Przedstawiam ci trzy możliwości. Wybierz sobie jedną z nich, a Ja ci to uczynię» (2 Sm 24,11-12).

ks. Piotr Jutkiewicz

ks. Piotr Jutkiewicz

Pochodzi z Gdańska. Prezbiter Archidiecezji Warszawskiej, gdzie ukończył Archidiecezjalne Seminarium Misyjne Redemptoris Mater. Studiuje na Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie.

Zobacz inne artykuły tego autora >

Reklama
Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7Reklama
Reklama

ks. Piotr Jutkiewicz
ks. Piotr
Jutkiewicz
zobacz artykuly tego autora >
Copy link
Powered by Social Snap