Debora. Prorocy od A do Z

"Debora" oznacza "pszczoła". Bóg posłużył się jej pracowitością.

ks. Piotr Jutkiewicz
ks. Piotr
Jutkiewicz
zobacz artykuly tego autora >

Polub nas na Facebooku!

O proroku: Druga kobieta w tym gronie po Chuldzie (inne dwie nazywane w ST prorokiniami to mało znaczące: Noadia (por. Ne 6,14) oraz bezimienna matka syna Izajasza (por. Iz 8,3); niektórzy dodają do nich jeszcze Miriam, siostrę Mojżesza). Debora żyła niemal u początków narodowej historii Izraela. Była jedyną kobietą w gronie “sędziów”, władców epoki podboju ziemi Kanaanu przez Izrael.

Główne przesłanie: Imię Debora oznacza pszczołę. I rzeczywiście Bóg posłużył się jej pracowitością i kąśliwością. To za jej przyczyną Bóg pobudza do walki Baraka i w ten sposób Izrael może pokonać Siserę, władcę Kananejczyków i zakończyć czas 20-letniego ucisku. Pieśń Debory (Sdz 5), wysławiająca moc Boga i Jego interwencję, to jeden najstarszych fragmentów hebrajskiej poezji.

Cytat: «Pójdę więc z tobą – odpowiedziała mu – lecz chwała nie okryje drogi, po której pójdziesz, albowiem przez ręce kobiety Pan wyda Siserę» (Sdz 4,9)

ks. Piotr Jutkiewicz

ks. Piotr Jutkiewicz

Pochodzi z Gdańska. Prezbiter Archidiecezji Warszawskiej, gdzie ukończył Archidiecezjalne Seminarium Misyjne Redemptoris Mater. Studiuje na Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie.

Zobacz inne artykuły tego autora >

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

ks. Piotr Jutkiewicz
ks. Piotr
Jutkiewicz
zobacz artykuly tego autora >

Daniel. Prorocy od A do Z

Bóg obdarzył Daniela obok wyjątkowej inteligencji także bardzo cenionym darem prorokowania.

ks. Piotr Jutkiewicz
ks. Piotr
Jutkiewicz
zobacz artykuly tego autora >

Polub nas na Facebooku!

O proroku: To jedyna księga ST, której istotne części zostały zapisane oryginalnie w 3 różnych biblijnych językach: aramejskim, hebrajskim i greckim (i prawdopodobnie w różnych okresach). Daniel to jeden z kilku młodzieńców zabranych przez Nabuchodonozora w niewolę, do służby na dworze królewskim. Jego spryt, wykształcenie, a przede wszystkim zaufanie wobec Boga Izraela, prowadzą do specyficznej “kariery” wśród babilońskich i perskich elit.

Główne przesłanie: Charakterystyczne wizje (sny króla o posągu i drzewie, tajemniczy napis na ścianie, wizja 4 bestii i Syna Człowieczego), proroctwa o czasach ostatecznych oraz cudowne wydarzenia (młodzieńcy w piecu, Daniel w jaskini lwów, ocalenie Zuzanny), karmiły przez wieki wyobraźnię zarówno żydowskich, jak i chrześcijańskich mistyków. Księga Daniela stała się wzorem literatury apokaliptycznej, i jako taka jest także często cytowana w NT.

Cytat: Daniel odpowiedział wobec króla: «Tajemnicy, o którą król pyta, nie zdołają wyjawić ani mędrcy, ani wykładacze snów, ani wróżbici, ani astrologowie. Jest jednak Bóg w niebie, który odsłania tajemnice, i On oznajmia królowi Nabuchodonozorowi, co nastąpi przy końcu dni (Dn 2,27-28)

ks. Piotr Jutkiewicz

ks. Piotr Jutkiewicz

Pochodzi z Gdańska. Prezbiter Archidiecezji Warszawskiej, gdzie ukończył Archidiecezjalne Seminarium Misyjne Redemptoris Mater. Studiuje na Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie.

Zobacz inne artykuły tego autora >

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

ks. Piotr Jutkiewicz
ks. Piotr
Jutkiewicz
zobacz artykuly tego autora >
Copy link
Powered by Social Snap