Ezechiel. Prorocy od A do Z

Ezechiel to prorok nadziei.

ks. Piotr Jutkiewicz
ks. Piotr
Jutkiewicz
zobacz artykuly tego autora >

Polub nas na Facebooku!

O proroku: Był świadkiem upadku imperium neo-asyryjskiego i powstania babilońskiego. Sam został deportowany do Babilonu w 597 roku, po upadku Jerozolimy, i jego misja pełniła się właśnie wśród wygnańców, którzy potrzebowali Bożej interpretacji swojej nowej rzeczywistości. Musieli oni bowiem poradzić sobie z jednej strony z traumatycznym doświadczeniem wygnania, a z drugiej znaleźć nowe sposoby przeżywania swojej religii, już bez ścisłego powiązania z ziemią wybraną i jedyną świątynią.

Główne przesłanie: Nad panoramą przerażającego końca wszystkiego co istnieje, góruje jednak nadzieja nowej ziemi i nowej świątyni. Przyszłe, ostateczne zbawienie najpiękniej wyrażone jest w wizji doliny pełnej zeschłych kości, które powstają do życia mocą Ducha. Oto nowe życie, nowy lud, ostateczne zwycięstwo!

Cytat: Tak mówi Pan Bóg: Oto otwieram wasze groby i wydobywam was z grobów, ludu mój, i wiodę was do kraju Izraela, i poznacie, że Ja jestem Pan, gdy wasze groby otworzę i z grobów was wydobędę, ludu mój. Udzielę wam mego ducha po to, byście ożyli, i powiodę was do kraju waszego (Ez 37,12-14)

ks. Piotr Jutkiewicz

ks. Piotr Jutkiewicz

Pochodzi z Gdańska. Prezbiter Archidiecezji Warszawskiej, gdzie ukończył Archidiecezjalne Seminarium Misyjne Redemptoris Mater. Studiuje na Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie.

Zobacz inne artykuły tego autora >

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

ks. Piotr Jutkiewicz
ks. Piotr
Jutkiewicz
zobacz artykuly tego autora >

Elizeusz. Prorocy od A do Z

Elizeusz kontynuował dzieło Eliasza, który na ognistym rydwanie został wzięty do nieba

ks. Piotr Jutkiewicz
ks. Piotr
Jutkiewicz
zobacz artykuly tego autora >

Polub nas na Facebooku!

O proroku: Bezpośredni uczeń Eliasza. To on odziedziczył jego moc i kontynuował jego dzieło przez ponad pięćdziesiąt lat (w ciągu panowania aż 6 królów Izraela). Elizeusz między innymi przywrócił do życia syna Szunemitki i uzdrowił z trądu syryjskiego dowódcę Naamana.

Główne przesłanie: Jego cuda, choć spektakularne, wydają się mieć jednak mniej teologicznego znaczenia. Znajdujemy także zdecydowanie mniej odwołań do niego w późniejszej literaturze żydowskiej i chrześcijańskiej.

Cytat: (…) oto [zjawił się] wóz ognisty wraz z rumakami ognistymi i rozdzielił obydwóch: a Eliasz wśród wichru wstąpił do niebios. Elizeusz zaś patrzał i wołał: «Ojcze mój! Ojcze mój! Rydwanie Izraela i jego jeźdźcze». I już go więcej nie ujrzał. Ująwszy następnie szaty swoje, Elizeusz rozdarł je na dwie części i podniósł płaszcz Eliasza, który spadł z góry od niego (2Krl 2,11-13).

ks. Piotr Jutkiewicz

ks. Piotr Jutkiewicz

Pochodzi z Gdańska. Prezbiter Archidiecezji Warszawskiej, gdzie ukończył Archidiecezjalne Seminarium Misyjne Redemptoris Mater. Studiuje na Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie.

Zobacz inne artykuły tego autora >

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

ks. Piotr Jutkiewicz
ks. Piotr
Jutkiewicz
zobacz artykuly tego autora >
Copy link
Powered by Social Snap