Chulda. Prorocy od A do Z

Jedna z niewielu kobiet w gornie proroków

ks. Piotr Jutkiewicz
ks. Piotr
Jutkiewicz
zobacz artykuly tego autora >

Polub nas na Facebooku!

O proroku: To postać bardzo ważna, choć jedna z niewielu kobiet w tym gronie. Żyła za czasów króla Jozjasza (autora reformy religijnej) w “nowym mieście” Jerozolimy, tzn. na wzgórzu zachodnim. Nie wiemy o niej nic więcej, ale musiała być tak wielkim autorytetem w swoim czasie, że to do niej udaje się poselstwo od króla Jozjasza, by zapytać Boga, co ma oznaczać księga prawa znaleziona w Świątyni.

Główne przesłanie: Bóg ogłasza przez swoją prorokinię wyrok na Izraela. Zagłada, która się zbliża jest konsekwencją idolatrii ludu, odstąpienia od Boga żywego, niezachowywania prawa zapisanego w księdze. Sam Jozjasz, ze względu na swą bogobojną odpowiedź zostanie oszczędzony i nie ujrzy za swego życia tego, co ma się dokonać (por. 2Krl 22,14-20; 2Krn 34,20-28).

Cytat: Ponieważ ulękło się twoje serce i upokorzyłeś się przed obliczem Pana (…); ponieważ rozdarłeś szaty swoje i płakałeś przed obliczem moim, to również i Ja wysłuchałem [ciebie] – wyrocznia Pana! (2 Krl 22,19)


Poznaj innych proroków Starego Testamentu!


 

ks. Piotr Jutkiewicz

ks. Piotr Jutkiewicz

Pochodzi z Gdańska. Prezbiter Archidiecezji Warszawskiej, gdzie ukończył Archidiecezjalne Seminarium Misyjne Redemptoris Mater. Studiuje na Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie.

Zobacz inne artykuły tego autora >

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

ks. Piotr Jutkiewicz
ks. Piotr
Jutkiewicz
zobacz artykuly tego autora >

Amos. Prorocy od A do Z

Nie miał szlachetnego pochodzenia ani wykształcenia, był zwykłym pasterzem, ale przez to właśnie doskonałym reprezentantem ubogich

ks. Piotr Jutkiewicz
ks. Piotr
Jutkiewicz
zobacz artykuly tego autora >

Polub nas na Facebooku!

O proroku: Choć pochodził z południowego królestwa Judy, został posłany by pełnić swą misję w stolicy królestwa północnego, co czyniło ją tym trudniejszą. Nie miał szlachetnego pochodzenia ani wykształcenia, był zwykłym pasterzem, ale przez to właśnie doskonałym reprezentantem ubogich. Jego głoszenie przypada na okres, w którym królestwo północne bogaci się i rozrasta, co prowadzi do fałszywego poczucia bezpieczeństwa.

Główne przesłanie: Pośród strasznych wizji końca świata, nazywanego Dniem Pańskim, jaśnieje nadzieja przyszłej sprawiedliwości, którą wymierzy Bóg. Z ogólnego zniszczenia ocaleje reszta wierna Panu. Wątki troski o ubogich powracają w NT szczególnie w Ewangelii Mateusza i Liście Jakuba, a cytaty z proroka, z twardymi wobec Izraela a przychylnymi wobec pogan słowami, pojawiają się w Dziejach Apostolskich w mowach Szczepana i Jakuba.

Cytat: Nie jestem ja prorokiem ani nie jestem uczniem proroków, gdyż jestem pasterzem i tym, który nacina sykomory. Od trzody bowiem wziął mnie Pan i rzekł do mnie Pan: “Idź, prorokuj do narodu mego, izraelskiego!” (Am 7,14-15)


Poznaj innych proroków Starego Testamentu!


 

ks. Piotr Jutkiewicz

ks. Piotr Jutkiewicz

Pochodzi z Gdańska. Prezbiter Archidiecezji Warszawskiej, gdzie ukończył Archidiecezjalne Seminarium Misyjne Redemptoris Mater. Studiuje na Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie.

Zobacz inne artykuły tego autora >

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

ks. Piotr Jutkiewicz
ks. Piotr
Jutkiewicz
zobacz artykuly tego autora >
Copy link
Powered by Social Snap