Amos. Prorocy od A do Z

Nie miał szlachetnego pochodzenia ani wykształcenia, był zwykłym pasterzem, ale przez to właśnie doskonałym reprezentantem ubogich

ks. Piotr Jutkiewicz
ks. Piotr
Jutkiewicz
zobacz artykuly tego autora >

Polub nas na Facebooku!

O proroku: Choć pochodził z południowego królestwa Judy, został posłany by pełnić swą misję w stolicy królestwa północnego, co czyniło ją tym trudniejszą. Nie miał szlachetnego pochodzenia ani wykształcenia, był zwykłym pasterzem, ale przez to właśnie doskonałym reprezentantem ubogich. Jego głoszenie przypada na okres, w którym królestwo północne bogaci się i rozrasta, co prowadzi do fałszywego poczucia bezpieczeństwa.

Główne przesłanie: Pośród strasznych wizji końca świata, nazywanego Dniem Pańskim, jaśnieje nadzieja przyszłej sprawiedliwości, którą wymierzy Bóg. Z ogólnego zniszczenia ocaleje reszta wierna Panu. Wątki troski o ubogich powracają w NT szczególnie w Ewangelii Mateusza i Liście Jakuba, a cytaty z proroka, z twardymi wobec Izraela a przychylnymi wobec pogan słowami, pojawiają się w Dziejach Apostolskich w mowach Szczepana i Jakuba.

Cytat: Nie jestem ja prorokiem ani nie jestem uczniem proroków, gdyż jestem pasterzem i tym, który nacina sykomory. Od trzody bowiem wziął mnie Pan i rzekł do mnie Pan: “Idź, prorokuj do narodu mego, izraelskiego!” (Am 7,14-15)


Poznaj innych proroków Starego Testamentu!


 

ks. Piotr Jutkiewicz

ks. Piotr Jutkiewicz

Pochodzi z Gdańska. Prezbiter Archidiecezji Warszawskiej, gdzie ukończył Archidiecezjalne Seminarium Misyjne Redemptoris Mater. Studiuje na Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie.

Zobacz inne artykuły tego autora >

Reklama
Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7Reklama
Reklama

ks. Piotr Jutkiewicz
ks. Piotr
Jutkiewicz
zobacz artykuly tego autora >

Aggeusz. Prorocy od A do Z

Pierwszy z trzech proroków działąjących po niewoli babilońskiej

ks. Piotr Jutkiewicz
ks. Piotr
Jutkiewicz
zobacz artykuly tego autora >

Polub nas na Facebooku!

O proroku: Nie znamy żadnych szczegółów jego życia. Był jednym z niewielu proroków działających w Jerozolimie już po powrocie z niewoli babilońskiej, cała jego działalność przypada prawdopodobnie na 520 r. przed Chr. Triumfalny powrót do własnej ziemi przynosi także wiele trudności, a zderzenie rzeczywistości prostego ludu, który pozostał, z elitami, które wracają, doprowadza do wielu napięć i pytań o tożsamość izraelską.

Główne przesłanie: Treścią tej krótkiej księgi jest wezwanie do odbudowy Świątyni Jerozolimskiej. Bieda ludu, niepowodzenia i porażki nie mogą być usprawiedliwieniem dla braku odbudowy, lecz odwrotnie: są nim spowodowane. Przyszła Świątynia będzie znakiem nie tylko Bożej Obecności, ale również zapowiedzią ery mesjańskiej.  Boże obietnice są wciąż związane z dynastią Dawida, tu przedstawioną w osobie Zorobabela.

Cytat: W tym dniu (…) wezmę ciebie, sługo mój, Zorobabelu, synu Szealtiela – wyrocznia Pana – i uczynię z ciebie jakby sygnet, bo sobie upodobałem w tobie (Ag 2,23)


Poznaj innych proroków Starego Testamentu!


 

ks. Piotr Jutkiewicz

ks. Piotr Jutkiewicz

Pochodzi z Gdańska. Prezbiter Archidiecezji Warszawskiej, gdzie ukończył Archidiecezjalne Seminarium Misyjne Redemptoris Mater. Studiuje na Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie.

Zobacz inne artykuły tego autora >

Reklama
Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7Reklama
Reklama

ks. Piotr Jutkiewicz
ks. Piotr
Jutkiewicz
zobacz artykuly tego autora >
Copy link
Powered by Social Snap