Rozważania majowe. Odc. 18 – Nazwana szczęśliwą

Co to znaczy być szczęśliwym?

Ks. Krzysztof Cebula
Ks. Krzysztof
Cebula
zobacz artykuly tego autora >

Polub nas na Facebooku!

Na początku zaangażowania w Boży plan Maryja zostaje dwukrotnie nazwana błogosławioną, tzn. szczęśliwą. W nazaretańskim pozdrowieniu Anioła, zanim jeszcze dokonało się Wcielenie Bożego Syna, zostały wypowiedziane słowa: „Błogosławiona  jesteś między niewiastami” i teraz w Ain-Karim powtarza je rozradowana krewna Elżbieta, zaraz dodając, że ich powodem jest wprowadzenie w jej dom Pana.

Tak działa Duch Święty, ale trzeba natychmiast dodać, że uzdalnia On do tego również swoich ludzi. W tekście św. Łukasza powtórzenie tego samego zwrotu w dwóch sytuacjach, wydaje się sugerować połączenie Nieba z ziemią, wskazywać na nowy Most rozciągnięty miedzy Bogiem, a ludźmi.

Ten dialog Nieba z ziemią otaczający, a nawet adorujący Matkę Jezusa rozpoczął Boży Posłaniec nazywając zaskoczoną Dziewczynę tym szczególnym słowem: Błogosławionaś, dokończyła ta osoba, która na kartach Ewangelii przemawia do Maryi jako pierwsza, wyszedłszy jej na powitanie: Błogosławionaś. W sprawie Maryi ziemia potwierdza zdanie Niebios.

 

Rozważania majowe. Odc. 18 Nazwana szczęśliwą

 

Warto zatrzymać się nad tym słowem: Szczęśliwa – Błogosławiona; nad treścią którą ono ze sobą niesie; nad kontekstami, które roznieca wówczas, gdy uczymy się je wypowiadać tak jak Anioł i Elżbieta do Maryi Matki Jezusa. Nie tej z obrazka, gotowej do wstawienia w naszą religijną wyobraźnię, ale do Tej z kart Ewangelii, która może właśnie po raz pierwszy odetchnęła z ulgą, doświadczając, że oto Bóg, Duch Święty wyszedł jej naprzeciw i postawił na progu domu Zachariasza kogoś kto JUŻ WIE, komu nie trzeba nic tłumaczyć, przy kim nie warto szukać słów zbyt nieporadnych, aby po ludzku opisywać TAJEMNICĘ WCIELENIA.

To święte napięcie, widoczne w zapisie ewangelicznym, zanim jeszcze zostanie zaangażowane do wyśpiewania dla Boga Magnifikat, powinno być przez nas zauważone najpierw na progu domostwa w Ain-Karim. 

Szczęśliwa jest Ta, która przyjęła, uznała za swój, zaplanowany jej przez Boga odcinek drogi: wyjątkowy, jedyny, święty, nigdy dosyć niewysłowiony, ale przecież dużo ważniejsze: że Jej, że wymagający i odpowiedzialny, że trudny, że wpleciony w normalność życia, że niezauważany przez wielu. A konkretnie, tu i teraz, po dotarciu do Judei wyraźnie złączony ze zmęczeniem, z potem, skwarem słońca i bólem nóg. „Szczęśliwa, która uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane jej od Pana”.

 

Maryjo Matko wyproś dla mnie łaskę zawierzenia, bym zawsze pełnienie woli Boga umiał powiązać ze swoim zmęczeniem, z potem, skwarem słońca i bólem nóg – głowy – serca. Bym nigdy nie oczekiwał (w domyśle – żądał) klimatyzowanego tunelu do Nieba. W epoce hedonizmu, rozbudzanych oczekiwań na rozmaite wygody i wytwarzania sztucznych potrzeb Ty naucz mnie, przez swój przykład, co znaczy być szczęśliwym.

 


Rozważania majowe. Odc. 1 – Nazaretanka >>>Rozważania majowe. Odc. 2 – Serdeczna >>>Rozważania majowe. Odc. 3 – Królowa >>>Rozważania majowe. Odc. 4 – Biblistka >>>Rozważania majowe. Odc. 5 – Rozważna >>>Rozważania majowe. Odc. 6 – Rozmowna >>>Rozważania majowe. Odc. 7 – Gotowa >>>Rozważania majowe. Odc. 8 – Krewna kapłana >>>Rozważania majowe. Odc. 9 – Służebnica >>>Rozważania majowe. Odc. 10 – Wsparta o Skałę >>>Rozważania majowe. Odc. 11 – Gościnna Gospodyni >>>Rozważania majowe. Odc. 12 – Wyróżniona >>>Rozważania majowe. Odc. 14 – Spiesząca >>>Rozważania majowe. Odc. 15 – Na otartych stopach >>>Rozważania majowe. Odc. 16 – Jak monstrancja >>>Rozważania majowe. Odc. 17 – Obrończyni życia >>>Rozważania majowe. Odc. 18 – Nazwana szczęśliwą >>>Rozważania majowe. Odc. 19 – Spontaniczna >>>Rozważania majowe. Odc. 20 – Nauczycielka modlitwy >>>Rozważania majowe. Odc. 21 – Przewodniczka własnej duszy >>>Rozważania majowe. Odc. 22 – Dostrzegająca niewidoczne >>>Rozważania majowe. Odc. 23 – Obecna w świątyni >>>Rozważania majowe. Odc. 24 – Stojąca w cieniu zdarzeń >>>Rozważania majowe. Odc. 25 – Świadek starego porządku >>>Rozważania majowe. Odc. 26 – Otwarta na nowe >>>Rozważania majowe. Odc. 27 – Odporna >>>Rozważania majowe. Odc. 28 – Dobra córka >>>Rozważania majowe. Odc. 29 – Zakłopotana narzeczona >>>Rozważania majowe. Odc. 30 – Na językach >>>Rozważania majowe. Odc. 31 – Matka >>>


 

Ks. Krzysztof Cebula

Ks. Krzysztof Cebula

Zobacz inne artykuły tego autora >

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

Ks. Krzysztof Cebula
Ks. Krzysztof
Cebula
zobacz artykuly tego autora >

Rozważania majowe. Odc. 17 – Obrończyni życia

Jak fakt, że Bóg stał się człowiekiem zmienia podejście do życia?

Ks. Krzysztof Cebula
Ks. Krzysztof
Cebula
zobacz artykuly tego autora >

Polub nas na Facebooku!

Dzisiaj danymi wyjściowymi uczynię utrwalone tradycją Kościoła dwie daty: 25 marca (wyprzedzający równo o dziewięć miesięcy dzień 25 grudnia) i 8 września (wypadający dokładnie dziewięć miesięcy po 8 grudnia).  Wierni przyzwyczajeni są do uroczystych obchodów Bożego Narodzenia i grudniowej uroczystości Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Współczesna nam praktyka życia nieco w cieniu katedr i świątyń pozostawiła religijne przeżywanie bardzo mocno związanych z nimi liturgicznych obchodów narodzin Matki Bożej Maryi oraz uroczystości Zwiastowania Pańskiego. Jednak te dwie dziewięciomiesięczne okresy objęte klamrami uroczystych dni powinny być zaznaczone w świadomości wszystkich wiernych.

Niestety nie są. Jeśli w głowie któregokolwiek chrześcijanina (żeby nie naruszać tzw. ekumenicznego porządku lepiej pisać o głowach katolików?) mieści się zgoda czy tylko tolerancja dla aborcji, to jest to straszliwe nieporozumienie. Sprytnie opracowana i puszczona w obieg, tak zwana niejasność naukowa, dotycząca momentu, od którego w łonie matki rozwija się człowiek, w świetle naszej wiary nie istnieje. Przy uważnej lekturze Pisma świętego taka wątpliwość ustępuje. Miażdżą ją również celebrowane w Kościele dwie pary dat świątecznych: 25 marca – 25 grudnia oraz 8 grudnia – 8 września.

 

Rozważania majowe. Odc. 17: Obrończyni życia

 

Skrajnym przypadkiem, który właśnie teraz, w połowie maja chcę wspomnieć jest przypadek amerykańskich sióstr zakonnych nastawionych proaborcyjnie i nadających temu nastawieniu głośne medialne sygnały. Wobec faktu codziennej lektury Biblii, praktykowanej zapewne z wiarą codziennie w amerykańskich domach zakonnych, przypadek ten jawi się wręcz jako zwyrodnienie. Niestety jednak występuje i zdaje się, że ma się dobrze.

Właśnie dlatego warto pamiętać, że atmosfera domu w Ain-Karim zaprasza nas stale na nowo do głębokiej refleksji nad Nimi, tam, wtedy i nad sobą – nad nami, tu, dzisiaj. Każde zanotowane przez św. Łukasza słowo wymaga od nas pogłębionej uwagi. To co się wydarzyło na progu domu Zachariasza wciąga nas wszystkich w krąg obrońców obu brzemiennych Kobiet i ich Dzieci. Czyż nie?

 

Matko brzemienna, Maryjo, wyproś dla mnie światło dla rozumu i wiarę wobec tego, co Bóg objawił. Prosta i uboga Dziewczyno z Nazaretu pozwól, bym się wpatrywał w Twój przykład, zachwycał Twoim postępowaniem i zabezpieczał swoją głowę przed tym wszystkim co się w niej mieścić nie może. Obrończyni Życia, módl się za nami.

 


Rozważania majowe. Odc. 1 – Nazaretanka >>>Rozważania majowe. Odc. 2 – Serdeczna >>>Rozważania majowe. Odc. 3 – Królowa >>>Rozważania majowe. Odc. 4 – Biblistka >>>Rozważania majowe. Odc. 5 – Rozważna >>>Rozważania majowe. Odc. 6 – Rozmowna >>>Rozważania majowe. Odc. 7 – Gotowa >>>Rozważania majowe. Odc. 8 – Krewna kapłana >>>Rozważania majowe. Odc. 9 – Służebnica >>>Rozważania majowe. Odc. 10 – Wsparta o Skałę >>>Rozważania majowe. Odc. 11 – Gościnna Gospodyni >>>Rozważania majowe. Odc. 12 – Wyróżniona >>>Rozważania majowe. Odc. 14 – Spiesząca >>>Rozważania majowe. Odc. 15 – Na otartych stopach >>>Rozważania majowe. Odc. 16 – Jak monstrancja >>>Rozważania majowe. Odc. 17 – Obrończyni życia >>>Rozważania majowe. Odc. 18 – Nazwana szczęśliwą >>>Rozważania majowe. Odc. 19 – Spontaniczna >>>Rozważania majowe. Odc. 20 – Nauczycielka modlitwy >>>Rozważania majowe. Odc. 21 – Przewodniczka własnej duszy >>>Rozważania majowe. Odc. 22 – Dostrzegająca niewidoczne >>>Rozważania majowe. Odc. 23 – Obecna w świątyni >>>Rozważania majowe. Odc. 24 – Stojąca w cieniu zdarzeń >>>Rozważania majowe. Odc. 25 – Świadek starego porządku >>>Rozważania majowe. Odc. 26 – Otwarta na nowe >>>Rozważania majowe. Odc. 27 – Odporna >>>Rozważania majowe. Odc. 28 – Dobra córka >>>Rozważania majowe. Odc. 29 – Zakłopotana narzeczona >>>Rozważania majowe. Odc. 30 – Na językach >>>Rozważania majowe. Odc. 31 – Matka >>>


 

Ks. Krzysztof Cebula

Ks. Krzysztof Cebula

Zobacz inne artykuły tego autora >

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

Ks. Krzysztof Cebula
Ks. Krzysztof
Cebula
zobacz artykuly tego autora >
Copy link
Powered by Social Snap