Nasze projekty
Fot.MockupFreepik/Księgarnia św. Jacka

“Biblia Impulsy”. Dla tych, którzy nie tylko chcą poznawać Słowo Boże, ale także nim żyć!

Na rynku ukazała się publikacja zawierająca nowy, polski przekład i komentarz Pisma Świętego o nazwie “Biblia Impulsy” pod redakcją ks. dr hab. Janusza Wilka. Wszyscy tłumacze pracujący nad wydaniem są członkami renomowanego Stowarzyszenia Biblistów Polskich.

Reklama

„Biblia Impulsy” to obecnie najmłodsza propozycja wydawnicza oferowana polskiemu czytelnikowi zainteresowanemu lekturą Biblii. Jej adresatami są osoby, które nie tylko chcą poznawać słowo Boże, lecz również nim żyć. Nazwa całej serii wydawniczej wywodzi się z typu komentarza, który w formie krótkich wskazówek – impulsów, stara się wieloaspektowo wyjaśnić poszczególne perykopy danej księgi.

Komentarz do wszystkich ksiąg Nowego Testamentu będzie składał się z 19 tomów. W planach jest również analogiczne przygotowanie przynajmniej niektórych ksiąg Starego Testamentu.

W publikacji wydanej nakładem wydawnictwa Księgarni św. Jacka, tekst Pisma Świętego został ponownie przetłumaczony z języka oryginalnego (greckiego) na komunikatywny język polski. Jak podkreśla ks. Janusz Wilk w rozmowie ze Stacją7, nowe tłumaczenie stara się łączyć wierność wobec tekstu oryginalnego Biblii z pięknem języka polskiego. Nie jest to proste. Niejednokrotnie trzeba poświęcić wielu czasu i dokonać kilku prób, by odpowiednio wyrazić daną myśl zawartą w jednym z języków biblijnych (hebrajskim, aramejskim, czy greckim).

Reklama
Reklama

Nietypowa struktura

Każdy tom otwiera wstęp zawierający podstawowe informacje o danej księdze (autor, uwarunkowania historyczno-geograficzne, struktura, teologia księgi). Na lewej stronie książki zamieszczono nowe, komunikatywne tłumaczenie, dokonane na podstawie najnowszego wydania krytycznego: Nestle-Aland, Novum Testamentum Graece. Każda tłumaczona perykopa posiada swoją odrębną stronę, co pozwala na przeprowadzenie dokładnego i wieloaspektowego komentarza na prawej stronie książki.

Komentarz składa się z czterech punktów: „Lektura tekstu” – zawiera wskazania pomagające w jak najlepszej lekturze poszczególnych perykop „Refleksja” – najczęściej nawiązuje do obecnych spraw społeczno-kulturowych, „Aktualizacja” – odnosi rozważany tekst do życia czytelnika oraz „Czy wiesz, że…” – poszerza biblijną wiedzę czytelnika.

Trzy pierwsze elementy komentarza („Lektura tekstu”, „Refleksja”, „Aktualizacja”) wspierają czytelnika w trudzie podjęcia własnych przemyśleń oraz mobilizują do konkretnych działań (aspekt emocjonalno-wolitywny). Człon czwarty („Czy wiesz, że…”) dostarcza podstawowych informacji biblijno-historycznych dotyczących analizowanej perykopy (aspekt intelektualny).

Reklama
Reklama

Dla każdego, kto chce lepiej zrozumieć Słowo

Jak podkreśla ks. Janusz Wilk, z publikacji mogą skorzystać duchowni – do własnej formacji biblijnej, jak i w duszpasterstwie czy czerpiąc z niej myśli do homilii i pracy w grupach parafialnych.

Publikacja skierowana jest także do osób świeckich. Wiem, że z „Biblii Impulsy” w znacznej mierze korzystają ludzie mocno zabsorbowani pracą zawodową, którzy pomimo powierzonych im obowiązków i zadań starają się jednak systematycznie czytać Pismo Święte w domu. Niedługi i treściwy komentarz nie zabiera im zbyt dużo czasu, a wstęp dobrze wprowadza w historię i teologię danej księgi. Korzystają z niej także parafialne grupy biblijne, jako jedna z form czytania i wprowadzania w życie słów Pisma Świętego.

Do tej pory wydane zostały tomy zawierające analizę ksiąg: Ewangelia wg św. Mateusza, Ewangelia wg św. Jana, Pierwszy List do Koryntian, Drugi List do Koryntian, List do Filipian, List do Kolosan. List do Filemona, Pierwszy i Drugi List do Tesaloniczan, Listy Pasterskie: Pierwszy i Drugi List do Tymoteusza. List do Tytusa, List św. Jakuba, Apokalipsa św. Jana. Publikacje są dostępne w sklepie internetowym Księgarni św. Jacka.

Reklama

KUP KSIĄŻKI Z SERII „BIBLIA IMPULSY”>>>

mat. prasowe, zś/Stacja7

Reklama

Dołącz do naszych darczyńców. Wesprzyj nas!

Najciekawsze artykuły

co tydzień w Twojej skrzynce mailowej

Raz w tygodniu otrzymasz przegląd najważniejszych artykułów ze Stacji7

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ
Reklama
WIARA I MODLITWA
Wspieraj nas - złóż darowiznę