Nasze projekty

Miłosierna Czternastka

Miłosierna 14. Supermoc#10. Obdarowujące spotkanie

W naszych terminarzach nie ma informacji o tym, kiedy dowiemy się, że mamy nowotwór lub inną ciężką chorobę. Choroba jest jak intruz, który przychodzi niezapowiedziany, nigdy nie puka, a tym bardziej nie czeka na zaproszenie do środka. Nieważne, co sobie zaplanowałeś, co masz do zrobienia – choroba po prostu lubi przychodzić niezapowiedziana. Dzisiaj rozważamy kolejny […]

Miłosierna 14. Supermoc #17. Pocieszenie

Jest więzienie postępującej ciężkiej choroby, kalectwa, nałogu, więzienie namiętności, więzienie patologicznych relacji, więzienie grzechu („Każdy, kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu” – J 8, 34). Więzienie, które krępuje swobodę poruszania się, korzystania z rozmaitych przestrzeni ludzkiej wolności. Nawet jeśli niekiedy zdarzają się cudowne uwolnienia, jak te, o których czytamy w Dziejach Apostolskich (5, 17-25; 12, […]

Miłosierna 14. Supermoc #16. Teoria i praktyka

Pobyt w miejscu odosobnienia i opieka fachowców – psychologów i wychowawców – ma za zadanie wyrobić w więźniu odpowiedni, zdrowy system wartości, ma wyprostować jego skrzywiony kręgosłup moralny. Dzięki tym zabiegom penitencjariusz ma uzyskać możliwość prowadzenia uczciwego życia na wolności. Tak jest w teorii i w przytłaczającej większości przypadków tylko w teorii pozostaje. Według oficjalnych […]

Miłosierna 14. Supermoc #12. Przebaczenie

Na górze Synaj Mojżesz otrzymał od Boga dwie tablice z przykazaniami. Pierwsza grupa przykazań to przykazania odnoszące się do relacji z Bogiem (1-3), natomiast druga grupa zawiera przykazania, które odnoszą się do relacji z człowiekiem (4-10). Przykazania te można streścić w dwóch największych, których spełnianie polecił nam Jezus w Ewangelii wg św. Marka: „Będziesz miłował […]

Miłosierna 14. Supermoc #11. Prawda

Prawda… pojęcie tak bardzo rozmyte. Słownik języka Polskiego podaje następującą definicję prawdy „przedstawienie czegoś zgodnego z realiami”. Jednak w ujęciu biblijnym Prawdą jest Jezus Chrystus, który sam określa siebie jako Drogę, Prawdę i Życie (J 14, 6). Poznając Prawdę-Syna Bożego nasze życie nabiera sensu, ponieważ zmierzamy, ku ostatecznemu celowi jakim jest życie wieczne z Bogiem. […]

Miłosierna 10. Supermoc #10. Niewolnicy pracy

Pani dr Wanda Półtawska, była więźniarka obozu koncentracyjnego w Ravensbrück, wspomina to prawdopodobnie najtrudniejsze doświadczenie swojego życia. Lata spędzone w obozie przepełnione były bólem, wstydem i upokorzeniem. Niektóre opisy są tak poruszające, że trudno nie uronić łzy czytając je. Dobrze, że my dzisiaj nie musimy przechodzić takich trudnych doświadczeń, gdyż nie wiem czy mielibyśmy tyle […]

Miłosierna 14. Supermoc #9. Wolność

W teorii dzielimy ją najczęściej na wolność od i wolność ku. Pierwsza oznacza np. brak przymusu, zaś druga moją możliwość podejmowania wyborów i czynności. Nikt z nas nie lubi, gdy ktoś inny ogranicza naszą wolność czy jakkolwiek w nią ingeruje. Wydaje mi się, że najwięcej sporów toczy się właśnie wokół granicy, która stanowi o czyjejś wolności. Kara pozbawienia wolności, jako […]

Miłosierna 14. Supermoc #6. Jezus uwalnia

Słowa starotestamentalnego proroka Izajasza wydają się głosić więźniom raczej wyzwolenie niż pocieszenie… A jest to tym bardziej intrygujące, że towarzyszą one później również rozpoczęciu publicznej działalności Pana Jezusa. Potem [po chrzcie w rzece Jordan i czterdziestodniowym poście na pustyni] powrócił Jezus w mocy Ducha do Galilei, a wieść o Nim rozeszła się po całej okolicy. […]

Miłosierna 14. Supermoc #4. Serialowe morały

Mimo to jedna telewizyjna słabość mi pozostała – sympatia do serialu, w którym głównym bohaterem jest sandomierski proboszcz. Ksiądz ze zmysłem szpiegowskim, kojarzący fakty, które innym się „nie dodają” i bardzo często znajdujący się na właściwym miejscu we właściwym czasie. Czy czegoś mądrego można nauczyć się od Księdza Mateusza? Oprócz tego, że w każdym odcinku […]

Miłosierna 14. Supermoc #23. Boża gościnność

Przed swoim odejściem z tego świata Jezus powiedział do uczniów: „W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem. Znacie drogę, dokąd […]

Miłosierna 14. Supermoc #22. Autostop

Podróżnych w dom przyjąć – naucza nas Kościół. Nasze życie często nazywamy pielgrzymką, a niebo, do którego wędrujemy – domem. Tak to mamy i my naśladować Pana Boga i przyjmować wędrujących do swoich domów. Jezus jednak, gdy chodził po ziemi, już po rozpoczęciu swojej działalności publicznej mawiał, że On sam nie ma domu, w którym […]

Miłosierna 14. Supermoc #20. Podróżnik

Katolików zwykło nazywać się ludźmi w drodze. Mianem pielgrzyma zazwyczaj określamy człowieka, który odbywa podróż, przemierza drogę, ma do pokonania ileś tam kilometrów. Najczęściej pielgrzymów spotykamy w czasie wakacji, w sierpniu, gdy ulicami naszej Ojczyzny podążają pątnicy do Tronu Matki w Częstochowie. Tutaj właśnie spotykamy się z rozważanym przez nas w tym miesiącu uczynkiem: „Podróżujących […]

Wspieraj nas - złóż darowiznę