Miłosierna 14. Supermoc #9. Wolność

Jest to jedno z najczęściej używanych dzisiaj pojęć. Szczególnie często spotykamy je w mediach, w polityce, podczas różnych dyskusji. Nawet najmniejsze dzieci, które dopiero zaczynają mówić, próbują wyznaczyć sobie przestrzeń swojej wolności.

Miłosierna Czternastka
Miłosierna
Czternastka
zobacz artykuly tego autora >

Polub nas na Facebooku!

W teorii dzielimy ją najczęściej na wolność od i wolność ku. Pierwsza oznacza np. brak przymusu, zaś druga moją możliwość podejmowania wyborów i czynności. Nikt z nas nie lubi, gdy ktoś inny ogranicza naszą wolność czy jakkolwiek w nią ingeruje. Wydaje mi się, że najwięcej sporów toczy się właśnie wokół granicy, która stanowi o czyjejś wolności.

Kara pozbawienia wolności, jako przymusowe umieszczenie osoby na określony czas w zamkniętym i strzeżonym zakładzie karnym, jest najbardziej powszechnym środkiem karnym stosowanym w cywilizowanych społeczeństwach. Pozbawienie wolności osób skazanych polega przede wszystkim na konieczności przebywania w zakładzie karnym, ale też związane jest z ograniczeniem wszelkiego rodzaju kontaktów z osobami pozostającymi na wolności.

W kwietniu bieżącego roku w placówkach polskiego systemu penitencjarnego osadzonych było 71688 osób. Biorąc pod uwagę, że liczba ludności w Polsce przekroczyła 38,5 miliona, odsetek osadzonych stanowi zaledwie 0,18% populacji. Niemniej są to ludzie, którzy w skutek podjętych przez siebie działań niejako sami pozbawili się tej wolności. Nie oznacza to jednak, że zostali oni pozbawieni ludzkiej godności, wciąż należy się im szacunek, a także, jeśli to konieczne, wszelkie wsparcie.

Brałem udział w kilku mszach świętych organizowanych na terenie aresztu śledczego. Nie miałem zbyt wiele okazji i czasu, żeby porozmawiać z osadzonymi, ale w czasie Eucharystii mogłem im się trochę przyjrzeć. Chyba w każdej osobie widać było pewnego rodzaju zagubienie, osamotnienie, cierpienie, czasami wstyd i żal. Z pewnością więźniowie potrzebują wsparcia, być może skomplikowali sobie życie, ale wierzę, że tylko okazane im dobro właśnie w tych najtrudniejszych momentach może rzeczywiście pomóc im zmienić się na lepsze.

Jeżeli nadal zastanawiasz nad tym czy kolejna supermoc związana z piątym uczynkiem miłosierdzia jest w Twoim zasiągu, odpowiem za Ciebie: zdecydowanie tak! Rozejrzyj się dokoła i spróbuj pomóc tym, którzy w przeróżny sposób ograniczają swoją wolność.

Często jest tak, że osoby, które tak głośno krzyczą i walczą o wolność, same ograniczają się w niej tak bardzo. Mam tu na myśli przede wszystkim osoby zniewolone i uzależnione. Mówimy o uzależnieniu od alkoholu, papierosów, narkotyków, leków, także zakupów, telewizji, seksu, masturbacji, gier hazardowych i komputerowych, Internetu, w tym różnych portali społecznościowych. Czy można powiedzieć, że te osoby rzeczywiście są wolne, tylko dlatego, że nie przebywają w zakładzie karnym? A może ich sposób domagania się wolności dla innych jest krzykiem spowodowanym nieumiejętnością obronienia własnej wolności.

Chrześcijaństwo ma tę wyzwalającą moc, z której korzystania sami chrześcijanie tak często się wycofują. Ile razy daliśmy wmówić sobie, że czyiś problem, nałóg, niewola jest kwestią tylko jego wolności, w którą nie wolno nam ingerować. Nie chodzi przecież o ograniczanie czyjejś wolności, ale ukazanie mu właściwych sposobów korzystania z niej – pokazanie, czym jest wolność człowieka, chrześcijanina, dziecka Bożego.

Więźniów pocieszać oznacza nieść radość przyszłego – a może aktualnego –wyzwolenia.

 

Trening #9

W ramach ćwiczenia polecam dziś wysłuchanie tej piosenki, spróbuj rozważyć jej tekst:


Mateusz Pryczkowski, alumn WSD w Pelplinie

 

WKLEJKA_glapka

Miłosierna Czternastka

Miłosierna Czternastka

Zobacz inne artykuły tego autora >

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

Miłosierna Czternastka
Miłosierna
Czternastka
zobacz artykuly tego autora >

Miłosierna 14. Supermoc #6. Jezus uwalnia

Duch Pana Boga nade mną, bo Pan mnie namaścił. Posłał mnie, (…) by zapowiadać wyzwolenie jeńcom i więźniom swobodę (Iz 61,1)

Miłosierna Czternastka
Miłosierna
Czternastka
zobacz artykuly tego autora >

Polub nas na Facebooku!

Słowa starotestamentalnego proroka Izajasza wydają się głosić więźniom raczej wyzwolenie niż pocieszenie… A jest to tym bardziej intrygujące, że towarzyszą one później również rozpoczęciu publicznej działalności Pana Jezusa.

Potem [po chrzcie w rzece Jordan i czterdziestodniowym poście na pustyni] powrócił Jezus w mocy Ducha do Galilei, a wieść o Nim rozeszła się po całej okolicy. On zaś nauczał w ich synagogach, wysławiany przez wszystkich.
Przyszedł również do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać. Podano Mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę, natrafił na miejsce, gdzie było napisane: Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski od Pana.
Zwinąwszy księgę oddał słudze i usiadł; a oczy wszystkich w synagodze były w Nim utkwione. Począł więc mówić do nich: «Dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli».
(Łk 4,14-21)

I rzeczywiście na kartach Nowego Testamentu odnaleźć można liczne historie potwierdzające wspomniane słowa. Ilekroć przychodzą do Pana Jezusa ludzie zniewoleni przez zło czy też choroby, tylekroć nie są pozostawiani sami sobie. To, czego Pan Jezus od nich wymaga, to jedynie wiara w Niego, jako Syna Bożego i Zbawiciela, mającego moc złamać jarzmo zła i odesłać ich wolnymi. Miłosiernej postawy wobec wszystkich zniewolonych grzechem i złem uczy też Apostołów. Tak, jak On sam został posłany przez Ojca, tak posyła również swoich uczniów.

 

Trening #6

Spróbuj dzisiaj otworzyć Pismo Święte i odszukać chociażby jedną historię uwolnienia przez Pana Jezusa opętanego lub chorego. Spróbuj dostrzec pełne miłości i współczucia spojrzenie Pana, który lituje się nad niedolą uciśnionych i zniewolonych. Być może słowa te przyniosą pocieszenie i nadzieję na uwolnienie Tobie… A może Pan zechce posłać Cię do Tych, którzy nigdy nie doświadczyli bądź już dawno zapomnieli, czym jest prawdziwa wolność w Panu…


Iwona Łapo

 

franciszek_Milosierdzie_500pcxPolecamy książkę "Miłosierdzie to imię Boga" - wywiad z papieżem Franciszkiem!

Papież Franciszek w prostych i bezpośrednich słowach zwraca się do każdego człowieka, budując z nim osobisty, braterski dialog. Na każdej stronie książki wyczuwalne jest jego pragnienie dotarcia do osób, które szukają sensu życia, uleczenia ran. Do niespokojnych i cierpiących, do tych, którzy proszą o przyjęcie, do biednych i wykluczonych, do więźniów i prostytutek, lecz również do zdezorientowanych i dalekich od wiary.

W rozmowie z watykanistą Andreą Torniellim Franciszek wyjaśnia – poprzez wspomnienia młodości i poruszające historie ze swojego doświadczenia duszpasterskiego – powody ogłoszenia Nadzwyczajnego Roku Świętego Miłosierdzia, którego tak pragnął.

Kup teraz!

 

Miłosierna Czternastka

Miłosierna Czternastka

Zobacz inne artykuły tego autora >

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

Miłosierna Czternastka
Miłosierna
Czternastka
zobacz artykuly tego autora >
Copy link
Powered by Social Snap