Nasze projekty

Miłosierna 14. Supermoc #6. Jezus uwalnia

Duch Pana Boga nade mną, bo Pan mnie namaścił. Posłał mnie, (…) by zapowiadać wyzwolenie jeńcom i więźniom swobodę (Iz 61,1)

Reklama

Słowa starotestamentalnego proroka Izajasza wydają się głosić więźniom raczej wyzwolenie niż pocieszenie… A jest to tym bardziej intrygujące, że towarzyszą one później również rozpoczęciu publicznej działalności Pana Jezusa.

Potem [po chrzcie w rzece Jordan i czterdziestodniowym poście na pustyni] powrócił Jezus w mocy Ducha do Galilei, a wieść o Nim rozeszła się po całej okolicy. On zaś nauczał w ich synagogach, wysławiany przez wszystkich.
Przyszedł również do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać. Podano Mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę, natrafił na miejsce, gdzie było napisane: Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski od Pana.
Zwinąwszy księgę oddał słudze i usiadł; a oczy wszystkich w synagodze były w Nim utkwione. Począł więc mówić do nich: «Dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli».
(Łk 4,14-21)

I rzeczywiście na kartach Nowego Testamentu odnaleźć można liczne historie potwierdzające wspomniane słowa. Ilekroć przychodzą do Pana Jezusa ludzie zniewoleni przez zło czy też choroby, tylekroć nie są pozostawiani sami sobie. To, czego Pan Jezus od nich wymaga, to jedynie wiara w Niego, jako Syna Bożego i Zbawiciela, mającego moc złamać jarzmo zła i odesłać ich wolnymi. Miłosiernej postawy wobec wszystkich zniewolonych grzechem i złem uczy też Apostołów. Tak, jak On sam został posłany przez Ojca, tak posyła również swoich uczniów.

Reklama

Trening #6

Spróbuj dzisiaj otworzyć Pismo Święte i odszukać chociażby jedną historię uwolnienia przez Pana Jezusa opętanego lub chorego. Spróbuj dostrzec pełne miłości i współczucia spojrzenie Pana, który lituje się nad niedolą uciśnionych i zniewolonych. Być może słowa te przyniosą pocieszenie i nadzieję na uwolnienie Tobie… A może Pan zechce posłać Cię do Tych, którzy nigdy nie doświadczyli bądź już dawno zapomnieli, czym jest prawdziwa wolność w Panu…

Reklama

Iwona Łapo

Reklama
Reklama

Dołącz do naszych darczyńców. Wesprzyj nas!

Najciekawsze artykuły

co tydzień w Twojej skrzynce mailowej

Raz w tygodniu otrzymasz przegląd najważniejszych artykułów ze Stacji7

SKLEP DOBROCI

Reklama

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ
WIARA I MODLITWA
Wspieraj nas - złóż darowiznę