“Prawdziwa władza to służba”. Anioł Pański z papieżem Franciszkiem

O tym, jak być dobrym robotnikiem w winnicy Pańskiej, mówił papież Franciszek podczas katechezy poprzedzającej niedzielną modlitwę Anioł Pański.

Polub nas na Facebooku!

Nawiązując do czytanego dziś fragmentu Ewangelii (Mt 21, 33-43), zawierającego przypowieść o dzierżawcach winnicy, zauważył, że jej punktem kulminacyjnym jest chwila, gdy gospodarz postanawia wysłać swojego syna: robotnicy nie mają dla niego szacunku, wręcz przeciwnie, uważają, że usuwając go, mogą zagarnąć winnicę, a więc zabijają także jego, podobnie jak wysłane wcześniej sługi. Papież wyjaśnił, że obraz winnicy przedstawia lud, który Pan sobie wybrał i ukształtował z wielką troską; sługami wysłanymi przez gospodarza są prorocy, posłani przez Boga, a syn uosabia Jezusa. „I tak jak zostali odrzuceni prorocy, tak też Chrystus został odrzucony i zabity” – przypomniał Ojciec Święty.

 

 

Bóg czeka na plony swojej winnicy

Franciszek zaznaczył, że upomnienie płynące z dzisiejszej Ewangelii odnosi się do wszystkich czasów, także nam współczesnych. – Również dziś Bóg czeka na plony swojej winnicy. W każdym czasie ci, którzy mają jakąkolwiek władzę w Kościele mogą być kuszeni, żeby dążyć do osiągnięcia własnych korzyści. A Jezus mówi, że prawdziwą władzą jest podejmowanie służby. Władza jest służbą i jako taka musi być sprawowana dla dobra wszystkich i dla szerzenia Ewangelii. Smutne jest patrzeć, jak osoby posiadające w Kościele władzę, szukają własnych korzyści – podkreślał Ojciec Święty.

Odnosząc się do drugiego czytania dzisiejszej liturgii Franciszek zaznaczył, że aby być dobrymi robotnikami w Winnicy Pańskiej, trzeba dążyć do tego, co jest prawdziwe, szlachetne, sprawiedliwe, czyste, miłe, czcigodne; co jest cnotą i zasługuje na pochwałę, „W ten sposób staniemy się Kościołem coraz bogatszym w owoce świętości, będziemy oddawali chwałę Ojcu, który kocha nas z nieskończoną czułością, Synowi, który stale daje nam zbawienie, Duchowi, który otwiera nasze serca i pobudza nas ku pełni dobra” – stwierdził Ojciec Święty. Na zakończenie zachęcił do odmawiania różańca.

Po zakończonej modlitwie papież nawiązał do podpisanej wczoraj encykliki “Fratelli tutti”, której tekst zostanie dziś opublikowany. – Na grobie św. Franciszka ofiarowałem tę encyklikę Bogu, stamtąd czerpałem inspirację do jej napisania, podobnie jak w przypadku “Laudato si”. Niech św. Franciszek towarzyszy nam w budowaniu braterstwa w Kościele, wśród wszystkich religii i wszystkich narodów – wezwał.

 

ZOBACZ TEŻ: Papież podpisał nową encyklikę

 

ah, Stacja7

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

Papież Franciszek podpisał nową encyklikę

Papież Franciszek podpisał w Asyżu encyklikę "Fratelli tutti" o braterstwie i przyjaźni społecznej. Treść encykliki zostanie opublikowana jutro.

Polub nas na Facebooku!

Papież nie wygłosił homilii. To właśnie modlitwa, milczenie, prostota charakteryzowały tę wizytę, która na prośbę papieża, ze względu na sytuację zdrowotną, odbywała się bez udziału wiernych. Bezpośrednio przed podpisaniem, Ojciec Święty podziękował pierwszej sekcji Sekretariatu Stanu, która pracowała nad przygotowaniem i tłumaczeniem encykliki.

„Teraz podpiszę encyklikę, którą przyniósł na ołtarz ks. prał. Paolo Braida, odpowiedzialny za tłumaczenia a także przemówienia papieskie w I sekcji Sekretariatu Stanu (do spraw ogólnych). On nad wszystkim czuwa i dlatego chciałem, aby był tutaj i przyniósł mi encyklikę. Wraz z nim są obecni dwaj tłumacze: ks. Antonio Ferreira, tłumacz z hiszpańskiego na język portugalski oraz ks. Juan Antonio Cruz, który jest Hiszpanem i poniekąd nadzorował inne tłumaczenia z oryginału hiszpańskiego. Czynię to jako znak wdzięczność dla całej sekcji I Sekretariatu Stanu, która pracowała nad redakcją i tłumaczeniem tej encykliki” – powiedział Franciszek.

 

 

Papież Franciszek przybył wczesnym popołudniem do Sacro Convento, przylegającego do bazyliki, która od 1230 r. przechowuje szczątki świętego Biedaczyny. W uroczystości wzięło udział około dwudziestu braci, wraz z biskupem diecezji Domenico Sorrentino i kardynałem Agostino Vallinim, delegatem dla papieskim bazylik św. Franciszka oraz Matki Bożej Anielskiej. Była to czwarta wizyta papieża Franciszka w Asyżu. Wcześniej w drodze do Asyżu Ojciec Święty niespodziewanie odwiedził klasztor klarysek w Spello, z którymi spożył także obiad.

 

 

Początek encykliki to słowa z Napomnień św. Franciszka “Bracia wszyscy, spoglądajmy na dobrego Pasterza, który dla zbawienia swych owiec wycierpiał mękę krzyżową”. Również tytuł poprzedniej encykliki, “Laudato Si’, był nawiązaniem do tekstu św. Franciszka z Asyżu – Pieśni Słonecznej.”Fratelli Tutti” będzie trzecią encykliką Papieża Franciszka.

Obserwatorzy oczekują, że będzie to zasadniczy dokument na rzecz globalnej reorientacji po pandemii koronawirusa. Mówi się też, że ten dokument będzie dotoczyć zmiany sposobu myślenia społecznego i gospodarczego po kryzysie związanym z COVID-19. Papieski dokument promować też będzie międzynarodową solidarność z osobami znajdującymi się w niekorzystnej sytuacji oraz nawrócenie ekologiczne.

 

 

Pierwszy raz od 206 lat poza Watykanem

Dzisiejsze podpisanie przez Franciszka encykliki „Fratelli tutti” w Asyżu jest pierwszym od 206 lat takim wydarzeniem poza murami Watykanu. Ostatni raz zdarzyło się to 14 maja 1814 roku, gdy Pius VII podpisał w swej rodzinnej Cesenie encyklikę „Il Trionfo”.

Papież, uprowadzony przez cesarza Napoleona w 1809 roku i następnie więziony we Francji, ogłaszał w niej swój powrót do Rzymu i odzyskanie Państwa Kościelnego. Zaczynała się ona od słów: „Triumf miłosierdzia Bożego”.

SPRAWDŹ: Jakie kontrowersje wzbudziła nowa encyklika?

Polska wersja w poniedziałek

Polską wersję dokumentu poznamy w poniedziałek podczas konferencji prasowej Konferencji Episkopatu Polski. Odbędzie się ona w poniedziałek 5 października o godz. 9:45 w łódzkim seminarium.

W prezentacji udział wezmą: abp Stanisław Gądecki, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, bp Piotr Jarecki, biskup pomocniczy archidiecezji warszawskiej i ks. prof. Piotr Mazurkiewicz z UKSW.

Encyklika papieża Franciszka „Fratelli tutti” (Wszyscy jesteśmy braćmi) jest trzecią wydaną za obecnego pontyfikatu. Jej tytuł został zaczerpnięty z „Napomnień” św. Franciszka z Asyżu, a jak czytamy w podtytule będzie ona poświęcona „braterstwu” i „przyjaźni społecznej”.

 

ah, KAI/Stacja7

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

Copy link
Powered by Social Snap