Papież: „Potrzebujemy Kościoła, który służyłby ludzkości, troszczył się o stworzenie i urzeczywistniał braterstwo”

„Braterstwo będzie bardziej wiarygodne, jeśli także w Kościele zaczniemy odczuwać, że jesteśmy «wszyscy braćmi» i przeżywać nasze poszczególne posługi jako służbę Ewangelii i budowaniu królestwa Bożego oraz trosce o wspólny dom” - pisze Papież przedmowie do książki „Braterstwo, znak czasu. Magisterium społeczne papieża Franciszka”. Książka ta wprowadza do encykliki "Fratelli Tutti" i pokazuje związek między Soborem Watykańskim II a nauczaniem społecznym Kościoła.

Fot. Fabio Beretta/ Flickr Krakow2016

„Sercem Ewangelii jest głoszenie królestwa Bożego”

Autorami publikacji są kard. Michael Czerny i ks. Christian Barone. Książka „Fraternità Segno dei Tempi. Il magistero sociale di Papa Francesco” została wydana w języku włoskim przez wydawnictwo watykańskie (LEV) i zostanie zaprezentowana w czwartek w Sali Prasowej Stolicy Apostolskiej.

W przedmowie do książki Papież Franciszek wskazał na aktualność nauczania II Soboru Watykańskiego oraz zadanie budowania braterstwa.

„Braterstwo będzie bardziej wiarygodne, jeśli także w Kościele zaczniemy odczuwać, że jesteśmy «wszyscy braćmi» i przeżywać nasze poszczególne posługi jako służbę Ewangelii i budowaniu królestwa Bożego oraz trosce o wspólny dom” – przekonuje papież.

Reklama
Reklama

„Sercem Ewangelii jest głoszenie królestwa Bożego, które jest osobą Jezusa – Emmanuela, Boga z nami. W Nim bowiem Bóg definitywnie objawia swój plan miłości względem rodzaju ludzkiego, ustanawiając swoje panowanie nad stworzeniami i wprowadzając w ludzką historię ziarno boskiego życia, które przemienia ją od wewnątrz” – stwierdza Ojciec Święty.

CZYTAJ TEŻ: Papież do młodych w orędziu na ŚDM 2021: „Nie możesz pozostać na ziemi użalając się nad sobą, czeka na ciebie misja!”

Braterstwo w Królestwie Bożym

Papież wyjaśnia, jak bardzo pojęcie braterstwa jest zakorzenione w królestwie Bożym. „Królestwo Boże nie może być utożsamiane ani mylone z jakimkolwiek przejawem doczesnym czy politycznym. Nie należy go jednak utożsamiać z rzeczywistością czysto wewnętrzną, osobistą i duchową, ani też z obietnicą dotyczącą jedynie życia przyszłego” – zaznacza Papież. Wiara chrześcijańska «żyje» z tym fascynującym paradoksem, jak mówi jezuicki teolog Henri de Lubac” – przypomina Franciszek i dodaje, że „Królestwo Boże jest tu i teraz, pozostając jednocześnie obietnicą i wołaniem stworzenia o jego pełne wyzwolenie”.

Reklama
Reklama

Zdaniem papieża chrześcijanie są powołani, by przyczyniać się do zaszczepiania królestwa Bożego na ziemi – jest to społeczny aspekt wiary chrześcijańskiej, „o którym nigdy nie możemy zapomnieć”. „Każdy z nas może wnieść swój wkład w dzieło królestwa Bożego w świecie, otwierając przestrzenie zbawienia i wyzwolenia, siejąc nadzieję, rzucając wyzwanie logice zabijającego dusze egoizmu poprzez ewangeliczne braterstwo oraz pracując nad okazywaniem czułości i solidarności wobec bliźnich, zwłaszcza najuboższych” – wskazuje Ojciec Święty.

Papież stwierdza, że królestwo Boże objawi się w naszym świecie na tyle, na ile społeczeństwo będzie wypełnione „braterstwem, sprawiedliwością, pokojem i godnością dla wszystkich”. „W tym sensie troska o Matkę Ziemię i wysiłki na rzecz budowania społeczeństwa solidarności, w którym «wszyscy jesteśmy braćmi i siostrami», nie mieszczą się poza obszarem wiary, ale są jej konkretnym przejawem” – dodaje Franciszek.

POLECAMY: W Jemenie trwa największy współczesny kryzys humanitarny. Wielu chorych leczy się tylko dzięki Caritas

Reklama

Braterstwo to znak czasu

Ojciec Święty przypomina także, że nauczanie społeczne Kościoła jest głęboko zakorzenione w teologii – „miłości Boga do ludzkości i Jego projektu miłości i braterstwa”. Stwierdza, że braterstwo jest jednym ze „znaków czasu, które ukazał Sobór Watykański II”, a których świat bardzo potrzebuje. Podkreśla, że encyklika „Fratelli tutti”, stawia sobie za cel naświetlenie wyzwań współczesnego świata odwołując się do Konstytucji duszpasterskiej o Kościele w świecie współczesnym „Gaudium et spes”.

„Dziś, gdy idziemy naprzód drogą wytyczoną przez ojców Soboru, zdajemy sobie sprawę, że potrzebujemy nie tylko Kościoła we współczesnym świecie i w dialogu z nim, ale przede wszystkim Kościoła, który służyłby ludzkości, troszczył się o stworzenie, głosił i urzeczywistniał nowe powszechne braterstwo, w którym relacje międzyludzkie są uzdrowione z egoizmu i przemocy, a opierają się na wzajemnej miłości, akceptacji i solidarności” – podsumowuje papież.

os, KAI / Stacja7

Dołącz do naszych darczyńców. Wesprzyj nas!

Najciekawsze artykuły

co tydzień w Twojej skrzynce mailowej

Raz w tygodniu otrzymasz przegląd najważniejszych artykułów ze Stacji7

Reklama

SKLEP DOBROCI

Reklama

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

Reklama
WIARA I MODLITWA
Wspieraj nas - złóż darowiznę