Nasze projekty

Franciszek: życie ludzkie musi być chronione i bronione w każdym momencie swojego istnienia

"Droga do pokoju wymaga poszanowania życia, każdego ludzkiego życia" - stwierdził papież Franciszek podczas spotkania z dyplomatami.

Fot. influenzando/Cathopic

W Auli Błogosławieństw odbyło się tradycyjne noworoczne spotkanie papieża z dyplomatami. Witając ambasadorów akredytowanych przy Stolicy Apostolskiej Franciszek przypomniał o dokonaniach dyplomacji watykańskiej w minionym roku, w tym mianowanie pierwszego przedstawiciela papieskiego rezydującego w Wietnamie.

Sytuacja polityczna i zagrożenia dla pokoju w świecie.

Papież wyraził zaniepokojenie zaostrzającym się konfliktem między Izraelem a Palestyną. Ponawiam apel do wszystkich zaangażowanych stron o zawieszenie broni na wszystkich frontach, w tym w Libanie, oraz o natychmiastowe uwolnienie wszystkich zakładników w Strefie Gazy. Proszę, aby ludność palestyńska otrzymała pomoc humanitarną i aby szpitale, szkoły i miejsca kultu miały wszelką niezbędną ochronę – stwierdził. Franciszek zwrócił także uwagę na dramatyczną sytuację w Syrii, brak stabilności w Libanie oraz o kryzysie humanitarnym dotykającym lud Rohindża w Mjanmie. Wyraził również zaniepokojenie napiętą sytuacją na Kaukazie Południowym między Armenią a Azerbejdżanem.

Reklama

Papież odniósł się do rosyjskiej agresji na Ukrainę. Zaapelował o położenie kresu tej tragedii „poprzez negocjacje, zgodnie z prawem międzynarodowym”.

ZOBACZ TEŻ: Kard. Ryś: Chcesz pomóc dziecku, które błądzi? Pokaż, że je kochasz

Mówiąc o sytuacji na kontynencie afrykańskim Franciszek zaznaczył, że ma tam miejsce wiele kryzysów humanitarnych o złożonych przyczynach. Nie krył swojego zaniepokojenia kryzysem w Nikaragui na kontynencie amerykańskim, którego ofiarą padł między innymi tamtejszy Kościół katolicki.

Reklama

Przyczyny konfliktów

Franciszek podkreślił konieczność unikania strat wśród ludności cywilnej, a także rezygnacji z wyścigu zbrojeń i potrzebę rozbrojenia. Jego szczególny niepokój budzą arsenały nuklearne oraz rozwój coraz bardziej wyrafinowanych i niszczycielskich broni.

Papież podkreślił niemoralność wytwarzania i posiadania broni jądrowej przypomniał, że do przyczyn konfliktów należą głód, niesprawiedliwość społeczna a także katastrofy naturalne i środowiskowe. Przyznał, że wśród tych ostatnich są tragedie, których człowiek nie jest w stanie kontrolować, ale i takie, które można przypisać działaniom lub zaniedbaniom człowieka. W tym kontekście zaapelował o działania na rzecz ochrony klimatu.

Reklama

PRZECZYTAJ: Franciszek ochrzcił 16 dzieci w Kaplicy Sykstyńskiej

Franciszek zaznaczył, że wskazane wyżej przyczyny powodują także kryzys migracyjny. Zwrócił uwagę, że migracja musi być kontrolowana. Ponadto należy zapewnić prawo do pozostania we własnym kraju.

Niezbędne elementy drogi do pokoju

Franciszek podkreślił, że droga do pokoju wymaga poszanowania życia, „każdego ludzkiego życia, począwszy od nienarodzonego dziecka w łonie matki, które nie może być eliminowane ani stać się przedmiotem handlu”. Dodał, że „życie ludzkie musi być chronione i bronione w każdym momencie swojego istnienia”.

Wskazał następnie, że droga do pokoju wymaga poszanowania praw człowieka. Wskazał, że „podejmowane w minionych dekadach próby wprowadzenia nowych praw, które nie w pełni są spójne z tymi pierwotnie zdefiniowanymi i nie zawsze są akceptowalne, dały początek ideologicznej kolonizacji, wśród których główną rolę odgrywa teoria gender, która jest niezwykle groźna, ponieważ usuwa różnice, pod pretekstem, że wszyscy są równi. Takie ideologiczne kolonizacje powodują rany i podziały między państwami, zamiast sprzyjać budowaniu pokoju” – stwierdził papież.

Franciszek podkreślił rolę dialogu w relacjach między państwami a także dialogu społecznego i politycznego, w tym znaczenie udziału obywateli w procesie wyborczym. Zwrócił też uwagę na znaczenie dialogu międzyreligijnego, poszanowania wolności religijnej oraz przestrzegł przed terroryzmem. Wyraził zaniepokojenie wzrostem liczby aktów antysemityzmu, prześladowań religijnych i dyskryminacji chrześcijan.

Papież wskazał następnie, że droga do pokoju wiedzie przez edukację. Dodał, że w dzisiejszych czasach część wyzwań edukacyjnych dotyczy etycznego wykorzystania nowych technologii, w tym sztucznej inteligencji. Konieczne jest, aby rozwój technologiczny odbywał się w sposób etyczny i odpowiedzialny, zachowując centralne miejsce osoby ludzkiej, której wkład nie może ani nigdy nie będzie mógł być zastąpiony przez algorytm lub maszynę – stwierdził papież.

Ku Jubileuszowi roku 2025

Na zakończenie swego przemówienia Franciszek przypomniał, że wraz Bożym Narodzeniem rozpocznie się Rok Jubileuszowy 2025. nawiązując do cierpień, jakich doświadcza dzisiaj świat wskazał, że jubileusz jest proklamacją, że Bóg nigdy nie opuszcza swojego ludu i zawsze ma otwarte drzwi swojego Królestwa.

To czas sprawiedliwości, w którym grzechy są przebaczane, pojednanie przezwycięża niesprawiedliwość, a ziemia odpoczywa. Może to być dla wszystkich – zarówno chrześcijan, jak i niechrześcijan – czas, w którym miecze zostaną przekute na lemiesze; czas, w którym jeden naród nie będzie już podnosił miecza przeciwko drugiemu narodowi, ani nie będzie się uczył sztuki wojennej (por. Iz 2, 4). Drodzy bracia i siostry, to jest moje życzenie płynące z serca dla każdego z was, drodzy Ambasadorzy, dla waszych rodzin, dla współpracowników, a także dla narodów, które reprezentujecie. Dziękuję i życzę wszystkim dobrego Nowego Roku! – powiedział papież na zakończenie swego przemówienia do dyplomatów.

kh, KAI/Stacja7

Dołącz do naszych darczyńców. Wesprzyj nas!

Reklama

SKLEP DOBROCI

Reklama

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

WIARA I MODLITWA
Wspieraj nas - złóż darowiznę