Taizé jest potężną przypowieścią o nawróceniu i pojednaniu

„Taizé jest potężną przypowieścią o nawróceniu i pojednaniu, kładącą akcent na życie wewnętrzne, które pozwala nam wejść w misterium jedności” - mówił patriarcha Konstantynopola Bartłomiej I podczas dzisiejszej modlitwy ekumenicznej w Taizé. Była to pierwsza wizyta duchowego przywódcy prawosławia we francuskiej ekumenicznej wiosce.

Polub nas na Facebooku!

Dziękując za zaproszenie, patriarcha Bartłomiej przypomniał, że jego wizyta w Taizé jest urzeczywistnieniem wieloletnich pragnień i kontynuacją relacji budowanych z Patriarchatem Ekumenicznym od 1962 r. Wspomniał przy tej okazji wizytę Brata Rogera u ówczesnego patriarchy ekumenicznego Atenagorasa i przypomniał, że we francuskiej wiosce do dziś znajduje się ikona Matki Bożej podarowana wówczas założycielowi ekumenicznej wspólnoty przez patriarchę.

 

Zwracając się do obecnego przełożonego wspólnoty Brata Aloisa, patriarcha podziękował mu za kontynuowanie tradycji spotkań z Kościołem Prawosławnym. Wspominał m.in. wizytę przeora z Taizé wraz ze współbraćmi w siedzibie patriarchatu w stambulskim Fanarze podczas świąt Bożego Narodzenia 2005 r.

 

– Przy tej okazji mogliśmy dać świadectwo naszego żywego przywiązania do spotkań młodych, które od lat regularnie organizujecie, jak również zaświadczyć, że upływ czasu nieuchronnie zbliża do siebie podzielonych chrześcijan, sprawiając, że postępują wspólnie drogą jedności – mówił patriarcha Bartłomiej. Wyraził też wdzięczność za możliwość kierowania do młodych prawosławnego przesłania z okazji corocznych spotkań organizowanych przez wspólnotę na przełomie grudnia i stycznia.

 

Nawiązując do Kościoła Pojednania w Taizé, w którym odbywała się ekumeniczna modlitwa, duchowy przywódca prawosławia podkreślił, że temat pojednania zajmuje centralne miejsce w chrześcijaństwie i powinien być odczytywany na trzech poziomach.

 

Pierwszym z nich jest pojednanie człowieka z Bogiem. „Dzieło Chrystusa w świecie jest dziełem pojednania, które wznosi się ponad religiami, łącząc wertykalnie i horyzontalnie Stworzyciela i stworzenie. (…) Chrystus jest pojednaniem. (…) Pojednanie jest zgodą, na której powinniśmy budować naszą komunię z Bogiem i jedność w Kościele” – apelował patriarcha.

 

Drugi poziom określił jako „misterium komunii” i wyjaśnił, że jest to działanie na rzecz pojednania i jedności chrześcijan, które należy podjąć. „Jeśli mielibyśmy opisać je jednym obrazem, byłby to obraz uzdrowienia. Pojednać to znaczy uzdrowić bóle historii, blizny czasu, wzajemne niezrozumienia, konflikty pamięci i bratobójcze nienawiści” – mówił. Jak dodał „w dobie ekumenizmu i w czasie poszukiwania jedności, nie można osiągnąć pojednania bez przebaczenia”.

 

Trzeci poziom odczytywania przebaczenia patriarcha określił jako najpowszechniejszy, obejmujący całą ludzkość i pozwalający na wzniesienie się ponad historyczne antagonizmy, społeczne niesprawiedliwości i trwające konflikty. „Pojednanie jest więc powszechnym wyzwaniem dla naszych Kościołów i dla całego świata” – przypominał. Przytoczył także także do paragraf 243. rzymskokatolicko-luterańskiej deklaracji „Od konfliktu do komunii”: „Zaangażowanie ekumeniczne na rzecz jedności Kościoła służy nie tylko Kościołowi, lecz także światu, aby ten uwierzył. Misyjne zadanie ekumenii staje się tym donioślejsze, im bardziej nasze społeczeństwa będą pluralistyczne w kwestiach religijnych. Także tutaj konieczne są zmiana myślenia oraz nawrócenie”.

 

Zwracając się do wszystkich zebranych na ekumenicznej modlitwie, patriarcha Bartłomiej przypomniał także, że dla Kościoła prawosławnego Taizé jest nie tylko wspólnotą w znaczeniu instytucjonalnym, ale też „potężną przypowieścią o nawróceniu i pojednaniu, kładącą akcent na życie wewnętrzne, które pozwala nam wejść w misterium jedności”. Zachęcił też do zgłębiania istoty pojednania poprzez wspólne przeżywanie tajemnicy zmartwychwstania.

 

„W czasie, gdy śpiewamy hymny wielkanocne, wspólnie: jako chrześcijanie Wschodu i Zachodu, kontynuujmy modlitwę, aby światło zmartwychwstania prowadziło nas na drodze jedności i komunii” – zachęcał.

 

Swoje przemówienie zakończył wielkanocnym pozdrowieniem: „Chrystus zmartwychwstał!”

 

Dzisiejsza wizyta patriarchy Konstantynopola Bartłomieja I w Taizé była pierwszą w historii wizytą duchowego przywódcy prawosławia w ekumenicznej wiosce we Francji.


(KAI) abd / Taizé

Reklama
Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7Reklama
Reklama

ZE ŚWIATA

Taizé: historyczna wizyta patriarchy Bartłomieja w ekumenicznej wiosce

- Taizé jest potężną przypowieścią o nawróceniu i pojednaniu, kładącą akcent na życie wewnętrzne, które pozwala nam wejść w misterium jedności - mówił patriarcha Konstantynopola Bartłomiej I podczas modlitwy w Kościele Pojednania w Taizé. Pierwsza w historii wizyta honorowego przywódcy prawosławia we wspólnocie ekumenicznej z Taizé była zwieńczeniem jego wizyty w Szwajcarii z okazji 50-lecia powstania w Chambésy prawosławnego centrum Patriarchatu Ekumenicznego.

Polub nas na Facebooku!

Pierwsza wizyta duchowego przywódcy prawosławia w Taizé była nie tylko okazją do wspólnej modlitwy, ale też przypomnieniem roli, jaką odegrała ekumeniczna wioska w tworzeniu prawosławnego centrum Patriarchatu Ekumenicznego w Chambésy.

 

Głównym punktem programu kilkugodzinnej wizyty patriarchy Bartłomieja była wspólna modlitwa w Kościele Pojednania. Podczas spotkania modlitewnego przeor ekumenicznej Wspólnoty Taizé br. Alois powitał patriarchę Bartłomieja w imieniu gospodarzy i przypomniał historię wieloletnich więzi łączących wspólnotę z Patriarchatem Konstantynopola i Greckim Kościołem Prawosławnym. Przypominał m.in. przyjazne kontakty założyciela ekumenicznej wspólnoty br. Rogera z patriarchą Konstantynopola Atenagorasem, a także swoją wizytę w Konstantynopolu wraz ze stuosobową grupą młodzieży z całej Europy.

 

Z kolei patriarcha podjął refleksję na temat roli Wspólnoty z Taizé w budowaniu więzi pomiędzy poszczególnymi Kościołami chrześcijańskimi. „Taizé jest potężną przypowieścią o nawróceniu i pojednaniu, kładącą akcent na życie wewnętrzne, które pozwala nam wejść w misterium jedności” – mówił Bartłomiej I odwołując się do słów francuskiego teologa Oliviera Clémenta.

 

Po zakończeniu modlitwy jej uczestnicy udali się do kaplicy prawosławnej znajdującej się przy Kościele Pojednania, a następnie przeszli do grobu brata Rogera na cmentarzu w wiosce. Wizytę patriarchy Bartłomieja w Taizé zakończył wspólny obiad.

 

„Jest to ogromna radość dla naszej wspólnoty, jesteśmy poruszeni tym, że patriarcha odwiedził nas po raz pierwszy. To jest potwierdzenie przyjaznych więzi i tego, że przyjaźń Taizé z Kościołem prawosławnym jest ceniona. Dla nas to zachęta, by te więzi wciąż pogłębiać poprzez młodych ludzi ze wspólnot prawosławnych, których od wielu lat tu przyjmujemy” – powiedział KAI br. Marek, pierwszy Polak od lat żyjący we wspólnocie braci.

 

Jak dodał polski zakonnik Taizé jest licznie odwiedzane przez prawosławną młodzież m.in. z Rosji, Rumunii, Ukrainy, Serbii i krajów nadbałtyckich.

 

Pierwszy kontakty pomiędzy Wspólnotą z Taizé a Patriarchatem Konstantynopola nawiązał już w latach 60. XX w., jej założyciel brat Roger (1915-2005). W lutym 1962 roku, odwiedził on w Stambule poprzednika Bartłomieja I, patriarchę Atenagorasa. Potem spotkania odbyły się m. in, z okazji tysiąclecia Góry Athos w Grecji i ponownie w 1970 roku w Stambule. Do tej pory w pokoju Brata Rogera stoi ofiarowana mu przez Atenagorasa ikona Matki Bożej.

 

Na Boże Narodzenie 2005 roku, kilka miesięcy po śmierci brata Rogera, odwiedził Bartłomieja I w jego siedzibie w stambulskim Fanarze nowy przełożony wspólnoty brat Alois wraz z dwoma braćmi. Patriarcha przyjął ich bardzo ciepło i wyraził wielkie zainteresowanie spotkaniami młodzieży w Taizé. Na znak duchowej więzi brat Alois ofiarował patriarsze szalik, który nosił często brat Roger. W 2011 r. Bartłomiej gościł w Stambule brata Aloisa oraz braci i stu młodych ludzi ze wspólnoty.

 

Jak bardzo ceni sobie pracę wspólnoty Bartłomiej I dał wyraz w przesłaniu z 2010 roku z okazji piątej rocznicy śmierci Brata Rogera. “Dzięki Bratu Rogerowi i braciom, którzy podzielają jego wizję, Taizé stało się prawdziwym centrum, miejscem zbliżenia i spotkania. Miejscem pogłębiania wiary w modlitwie, w słuchaniu i w pokorze. Miejscem poszanowania tradycji innych ludzi. Miejscem uznania innego, jego oblicza, a więc jego istoty, niezbędnym przygotowaniem miłości takiej, jak miłość Tego, który umiłował nas bez granic” – napisał honorowy zwierzchnik prawosławia.

 

Taizé we francuskiej Burgundii jest od 1944 r. siedzibą wspólnoty ekumenicznej, założonej przez brata Rogera Schutza. Obecnie należy do niej ok. stu braci z ponad 25 krajów, z różnych wyznań ewangelickich oraz członków Kościoła katolickiego. Obecnie przeorem Wspólnoty jest 62-letni br. Alois Löser, teolog katolicki z niemieckiego Stuttgartu. Od 1978 r. na przełomie starego i nowego roku, każdorazowo w innym mieście naszego kontynentu wspólnota organizuje Europejskie Spotkania Młodych.

 

Przed wizytą w Taizé, w minioną sobotę, Bartłomiej I wziął udział w obchodach 50. rocznicy powstania prawosławnego centrum w Chambésy, w szwajcarskim kantonie Genewa. W poniedziałek odwiedził siedzibę Światowej Rady Kościołów (WCC) w Genewie, gdzie wygłosił wykład na temat Soboru Wszechprawosławnego i jego postanowień, jaki w czerwcu 2016 r. odbył się na Krecie. Następnie udał się do Fryburga Szwajcarskiego aby w katolickiej katedrze pw. św. Mikołaja oddać cześć relikwiom świętego i wygłosił wykład na tamtejszym uniwersytecie.

 

Z Francji Bartłomiej poleci do Kairu. Tam wraz z papieżem Franciszkiem spotkają się z Wielkim Imamem sunnickiego Uniwersytetu Al-Azhar, Ahmedem Mohammedem al-Tayyebem. Wspólnie wezmą udział w Międzynarodowej Konferencji Pokojowej.


abd, tom (KAI) / Taizé

Reklama
Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7Reklama
Reklama

Copy link
Powered by Social Snap