Nasze projekty

Katolikom nie wolno należeć do masonerii. Watykan publikuje stanowisko

Dykasteria Nauki Wiary 13 listopada opublikowała zatwierdzoną przez Ojca Świętego odpowiedź na prośbę biskupa z Filipin. Potwierdziła w niej sprzeczność między przynależnością do lóż masońskich a wiarą katolicką.

fot. Simone Savoldi/Unsplash

Katolikom nadal nie wolno należeć do masonerii. Zostało to potwierdzone w odpowiedzi Dykasterii Nauki Wiary z dnia 13 listopada 2023 r., podpisanej przez prefekta, kard. Victora Fernandéza i zaaprobowanej przez Papieża Franciszka.

Bp Julito Cortes, biskup Dumanguete na Filipinach poprosił Stolicę Apostolską o sugestie, jak radzić sobie z nieustannym przyrostem wiernych zapisujących się do masonerii. Członkostwo w niej jest na Filipinach bardzo znaczące. Obejmuje nie tylko tych, którzy są formalnie zapisani do loży masońskich, ale także dużą liczbę sympatyków  i współpracowników, którzy są osobiście przekonani, że nie ma sprzeczności między przynależnością do Kościoła katolickiego, a członkostwem w lożach masońskich.

Dykasteria wskazała, że konieczne jest w tej sytuacji zaangażowanie całej Konferencji Biskupów Katolickich Filipin i wprowadzenie skoordynowanej strategii działania poszczególnych biskupów.

Reklama

PRZECZYTAJ TEŻ: Czy osoby transseksualne i homoseksualne mogą uczestniczyć w sakramentach? Publikujemy polskie tłumaczenie stanowiska Watykanu

Zaznaczono, że:

(a) Na poziomie doktrynalnym, należy pamiętać, iż czynne członkostwo w masonerii przez wiernych jest zabronione ze względu na niemożliwość pogodzenia doktryny katolickiej z masonerią (por. Kongregacja Nauki Wiary, „Deklaracja o stowarzyszeniach masońskich” [1983] oraz wytyczne opublikowane przez Konferencję Biskupów Katolickich Filipin w 2003 r. Dlatego ci, którzy formalnie i świadomie wstąpili do lóż masońskich i przyjęli zasady masońskie, podlegają przepisom wyżej wymienionej Deklaracji. Postanowienia te mają również zastosowanie do wszystkich duchownych zapisanych do masonerii.

Reklama

(b) Na poziomie duszpasterskim Dykasteria proponuje, aby biskupi filipińscy prowadzili katechezę dostępną dla ludu i we wszystkich parafiach na temat przyczyn niemożliwości pogodzenia wiary katolickiej z masonerią.

Biskupi filipińscy są proszeni także o rozważenie, czy powinni wydać publiczne oświadczenie w tej sprawie. W „Deklaracji o stowarzyszeniach masońskich”, podpisanej 26 listopada 1983 roku prze ówczesnego prefekta, kard. Josepha Ratzingera i sekretarza, abp. Jérôme’a Hamera OP stwierdzono, iż „pozostaje niezmieniona negatywna opinia Kościoła w sprawie stowarzyszeń masońskich, ponieważ ich zasady zawsze były uważane za niezgodne z nauką Kościoła i dlatego przynależność do nich pozostaje zakazana. Wierni, którzy należą do stowarzyszeń masońskich, są w stanie grzechu ciężkiego i nie mogą przystępować do Komunii Świętej”.

KAI,pa/Stacja7

Reklama

Reklama

SKLEP DOBROCI

Reklama

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

WIARA I MODLITWA
Wspieraj nas - złóż darowiznę