Nasze projekty

Zmarł ks. prof. Jerzy Pałucki

Ks. prof. dr hab. Jerzy Pałucki zmarł 2 października w wieku 68 lat. W latach 2002-2008 pełnił rolę dziekana Wydziału Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w czwartek 5 października.

fot. KUL, The John Paul II Catholic University of Lublin/facebook.com

Ks. prof. dr hab. Jerzy Pałucki urodził się 26 marca 1955 r. w Goszczanowie, w województwie łódzkim. W latach 1975-1981 odbył studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku. W 1981 r. uzyskał w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim stopnień magistra teologii na podstawie pracy „Recepcja myśli św. Augustyna w Ateneum Kapłańskim w latach 1900-1975”. 28 maja 1981 otrzymał święcenia kapłańskie z rąk biskupa Jana Zaręby. W 1988 r. uzyskał doktorat z nauk teologicznych w dziedzinie patrologii na podstawie pracy „Chrystus Boski Lekarz Wychowawca i Nauczyciel w pismach Klemensa Aleksandryjskiego”.

Od jesieni 1988 r. studiował w Papieskim Uniwersytecie Salezjańskim w Rzymie na Wydziale Historii Literatury Klasycznej i Wczesnochrześcijańskiej. Po powrocie do kraju od 4 grudnia 1990 r. rozpoczął pracę w Międzywydziałowym Zakładzie Leksykograficznym KUL (Redakcja Encyklopedii Katolickiej) i równocześnie prowadził zajęcia zlecone na Wydziale Teologii KUL dla studentów kursu wyższego.

Ks. Jerzy Pałucki prowadził badania i publikował prace dotyczące patrystyki, patrologii i historii teologii. Obok tych głównych kierunków zajmował się historią Kościoła w starożytności oraz teologią pastoralną Ojców Kościoła. Sięgał także po zagadnienia z zakresu eklezjologii, pedagogiki, liturgiki, hagiografii oraz aretologii patrystycznej. Podjął się na gruncie patrystycznym szczegółowych badań spuścizny literackiej dwóch autorów biskupa Mediolanu – św. Ambrożego i biskupa Noli – św. Paulina. Poprzez różnotematyczne publikacje dotyczące szerokiej gamy poglądów Wielkiego Mediolańczyka stał się czołowym propagatorem jego myśli na gruncie polskim. Charakter pionierski mają również studia nad życiem i działalnością Paulina z Noli, postaci w Polsce prawie nieznanej.

Reklama

Przyczynił się do powstania nowego kierunku na KUL

W sumie dorobek naukowy ks. Pałuckiego składa się na to 81 prac, w tym obszerne rozprawy naukowe (4 w j. włoskim i 1 w j. angielskim), artykuły o charakterze popularnonaukowym oraz 9 pozycji książkowych, których jest redaktorem lub współredaktorem. Ks. Pałucki jest ponadto autorem kilkudziesięciu haseł biograficznych i problemowych w Encyklopedii Katolickiej, Leksykonie teologii fundamentalnej oraz Leksykonie teologii pastoralnej.

Ponadto ks. Pałucki pełnił przez dwie kadencje (w latach akademickich 2003/2005 – 2005/2008) funkcję dziekana Wydziału Teologii KUL. Jako prodziekan, a następnie dziekan Wydziału Teologii przyczynił się do powstania nowego kierunku na Wydziale – Nauki o Rodzinie, za co otrzymał nagrodę Rektora KUL. W sumie trzykrotnie otrzymał Nagrodę Rektora KUL (1996, 2000, 2005) oraz został odznaczony Srebrnym Krzyżem zasługi w 2005 r.

Przeprowadził też gruntowną reorganizację Instytutu Muzykologii. Przez pięć lat był opiekunem Chóru Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W 1999 r. otrzymał godność Honorowego Kapelana Jego Świątobliwości Papieża Jana Pawła II.

Reklama

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w czwartek 5 października o godz. 13.00 w Archikatedrze Lubelskiej, po których nastąpi złożenie ciała na cmentarzu przy ul. Lipowej w Lublinie.

KAI,pa/Stacja7

Reklama
Reklama

SKLEP DOBROCI

Reklama

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

WIARA I MODLITWA
Wspieraj nas - złóż darowiznę