Nasze projekty

Zdewastowano wystawę promującą polskie prawosławie. „Nie możemy pozostać obojętni”

W Białymstoku zdewastowano wystawę "Szlakiem Ostrobramskiej - tam, gdzie w Atenach bije polskie serce". Połamano plansze ze zdjęciami, a niektóre wybito z ram stelaży. Organizator zgłosił akt wandalizmu do białostockiej policji.

fot. Patryk Panasiuk/facebook.com

Treść wystawy nawiązuje do tradycji i współpracy polsko-greckiej, które w ciągu prawie 30. lat rozwinęły się pod egidą kultu ostrobramskiej ikony Matki Bożej w stolicy Grecji. Zdjęcia przedstawiają inicjatywy promujące podlaską kulturę w Grecji, ale też Polsko-Greckie Forum Parlamentarne czy wizyty studyjne podlaskich samorządowców. „Szlakiem Ostrobramskiej” pokazuje także polskie prawosławne akcenty w Atenach, gdzie czczona jest ostrobramska ikona Matki Bożej, a uroczysta procesja z polskimi flagami i ikoną Ostrobramskiej jest już lokalną tradycją.

Na Podlasiu, a szczególnie w Białymstoku, mamy bardzo długą tradycję wielokulturowości, wieloetniczności, wielowyznaniowości i wieloreligijności. Szanujemy swoje tradycje, kultury i obyczaje. Dlatego tym bardziej dziwi mnie, że ktoś dopuścił się takiego wandalizmu na naszej wystawie. Wystawie, która promuje polskość prawosławia oraz bardzo długą i owocną współpracę polsko-grecką na płaszczyźnie prawosławia i kultury Podlasia – mówi KAI Patryk Panasiuk, prezes Fundacji Hagia Marina i organizator wystawy.

Wyraża nadzieję, że był to „zwykły, chuligański wybryk, a nie efekt nagonki pewnych środowisk na greckie prawosławie i Patriarchat Konstantynopola, jako tych obnażających antyprawosławną ideologię ruskiego”. Mimo wszystko, oczekuję potępienia tego smutnego aktu wandalizmu przez lokalne władze samorządowe i Cerkiew. Nie możemy pozostać obojętni. Wczoraj zniszczyli wystawę, a co zrobią jutro? – dodaje.

Reklama

„Jak uczy historia, nienawistne czyny są poprzedzone nienawistnym językiem”

W przesłanym KAI komunikacie oburzenie wyraził także przewodniczący Stowarzyszenia Forum Mniejszości Podlasia, Arkadiusz Waszkiewicz: „Jak uczy historia, nienawistne czyny są poprzedzone nienawistnym językiem. W ostatnim czasie jesteśmy świadkami politycznej, nienawistnej kampanii wobec innego. Język przemocy wylewa się z ust głównych aktorów sceny politycznej, a i na naszym podwórku, niektórych duchownych. Aktu nienawiści doznała Fundacja Hagia Marina, która od lat intensywnie zajmuje się promowaniem kultury mniejszości religijnych, narodowych i etnicznych”. „W białostockiej przestrzeni publicznej, w jednej z parafii, zapoczątkowano kampanię hejtu, która była wynikiem niezadowolenia z akcji „Prawosławny nie Ruski” – dodaje, przytaczając przykłady działań prowokujących przemocowe reakcje.

Wystawa „Szlakiem Ostrobramskiej” została otwarta po raz pierwszy 23 czerwca 2023 w Supraślu, a otwarcia dokonali bp Michał Aniszczenko, egzarcha patriarchy Konstantynopola w Kijowie, bp Mokissos Dymitr Kantzavelos (archidiecezja Ameryki Patriarchatu Konstantynopola) oraz główny animator rozwoju współpracy polsko-greckiej ks. Serafin Dimitriou, proboszcz parafii św. Mariny w Atenach.

Celem akcji jest promowanie polskiego prawosławia w kraju i za granicą jako nieodłącznego dziedzictwa Rzeczypospolitej Obojga Narodów, a także przypomnienie, że polska Cerkiew ma swoje źródła w Grecji i kulturze helleńskiej.

Reklama

Organizatorem wystawy jest Fundacja Hagia Marina przy wsparciu finansowym Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach programu „Dyplomacja Publiczna 2023”.

KAI, pa/Stacja7

Reklama
Reklama

SKLEP DOBROCI

Reklama

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

WIARA I MODLITWA
Wspieraj nas - złóż darowiznę