Modlitwa i pokuta to najskuteczniejsza ewangelizacja

Modlitwa i pokuta to najskuteczniejsze środki ewangelizacji - podkreślił bp Marek Solarczyk nawiązując do orędzia fatimskiego.

Polub nas na Facebooku!

W katedrze św. Michała Archanioła i św. Floriana Męczennika w Warszawie odbyło się powakacyjne spotkanie Liderów Rodzinnych Kół Różańcowych, którzy propagują tę modlitwę jeżdżąc po parafiach. Owocem jest dynamiczny rozwój Żywego Różańca oraz Nieustanne Jerycho Różańcowe Diecezji Warszawsko-Praskiej w którym bierze udział ponad 2 tys. osób.

 

Nawiązując do peregrynacji kopii Jasnogórskiego Wizerunku po diecezji bp Solarczyk nazwał ten czas wielką łaską odnowy duchowej. Zwrócił uwagę, że w każdej parafii przed nawiedzeniem obrazu są rekolekcje bądź misje w czasie których bardzo wielu ludzi przystępuje do sakramentu pokuty i pojednania.

 

“Poprzez częstochowski wizerunek Matka Boża w chodzi w życie konkretnych ludzi, ich rodzin, środowisk pracy – wnosząc łaskę uzdrowienia i przemiany – powiedział bp Solarczyk.

 

Nawiązując do orędzia fatimskiego biskup zachęcał liderów Rodzinnych Kół Różańcowych by poprzez swoją osobistą troskę o świętość oraz wytrwałą modlitwę różańcową pomagali inny otwierać się na Boga. “Doświadczenie pokazuje nam, że życie duchowe to nieustanna walka dobra ze złem. W związku z tym, tam gdzie działanie Bożej łaski i mocy Ducha Świętego jest coraz bardziej namacalne, pojawiają się również i siły przeciwne. Posługując się różnymi doświadczeniami szatan stara się osłabić działanie Boga w ludzkich sercach, próbuje odciągnąć człowieka od źródła życia, stawia przed nim wiele atrakcyjniejszych propozycji, podsuwa mu negatywne spostrzeżenia” – przestrzegł biskup.

 

W diecezji warszawsko-praskiej jest ponad 1900 Kół Żywego Różańca, w tym 520 rodzinnych. Tylko w ciągu ostatniego roku powstało 39 nowych.Z tego grona ok. 2 tys. osób włączyło się już w nieustanne Jerycho Różańcowe Diecezji Warszawsko-Praskiej, które rozpoczęło się w październiku 2015 roku. Uczestnicy swoją modlitwą obejmują zwłaszcza intencje Kościoła lokalnego. Wśród osób, które się zgłosiły są także wierni z innych diecezji w Polsce.


(KAI) mag / Warszawa

Reklama
Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7Reklama
Reklama

Jak rozmawiać z osobami podważającymi naszą wiarę?

„Jeśli mamy naszą wiarę dobrze przemyślaną i jeśli praktyka tej wiary jest dobra, nie powinniśmy się obawiać polemiki z tymi, którzy podważają naszą wiarę” – zauważył patrolog, ks. dr hab. Krzysztof Sordyl.

Polub nas na Facebooku!

Ks. Sordyl poprowadził 19 września kolejny wykład w bazylice hałcnowskiej z cyklu „Katechezy dla dorosłych”. Był to pierwszy po wakacjach wykład poświęcony Składowi Apostolskiemu. Spotkania mają na celu nie tylko odświeżenie i pogłębienie wiary, ale także są okazją do poznania najważniejszych nurtów współczesnej teologii.

Ks. Krzysztof, doktor nauk teologicznych w zakresie patrologii, który studiował w Instytucie Patrystycznym Augustinianum w Rzymie, zauważył, jak cenna może być polemika z kimś, kto dyskutuje z wyznawanymi artykułami wiary.

 

„Tak naprawdę ktoś, kto podważa pewne artykuły wiary, kwestionuje je, zmusza nas do pogłębionej refleksji, do tego, żeby zadać sobie jeszcze raz pytanie: dlaczego Kościół wierzy, tak jak wierzy? Albo wracając do tego, co powiedział kard. Henry Newman: dlaczego wierzymy w takiego Boga, a w innego Boga nie wierzymy? – argumentował wykładowca.

Przedmiotem rozważań 43-letniego duchownego, pracującego jako katecheta w Andrychowie, był kolejny, 6. artykuł Składu Apostolskiego – „Wierzę, że wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego”.

Prelegent zastanawiając się nad tymi słowami, podkreślił, że czym innym jest chwała Chrystusa zmartwychwstałego, czym innym zaś chwała Chrystusa wywyższonego „po prawicy Ojca”. Wykładowca wyjaśnił, że Chrystus wynosząc naszą ludzką naturę do chwały nieba, przypomina nam, że człowieczeństwo nie ma samo w sobie takiej mocy, by osiągnąć chwałę Ojca.

„Dzięki temu, że Chrystus nas poprzedził, że wyniósł nasze człowieczeństwo do chwały nieba, każdy z nas tak naprawdę zostanie wyniesiony do chwały po zmartwychwstaniu – w swojej duszy i w swoim ciele” – wskazał duchowny, zaznaczając, że Pan Jezus przyjmując ludzkie ciało, dokonuje afirmacji materii. „Jesteśmy bytem duchowo-cielesnym” – dodał i wyjaśnił, że chwała wniebowstąpienia Jezusa polega na tym, iż Syn Boży wstępuje do rzeczywistości chwały wraz z ludzką naturą, jako człowiek.

 

Przy okazji autor pracy „Pryscylianizm. Teologia i historia” zwrócił uwagę na skomplikowany temat teologiczny, jakim jest odniesienie wniebowstąpienia Chrystusa do kwestii niezmienności Boga.

Zdaniem duchownego, żeby zrozumieć, co to znaczy „siedzi po prawicy Ojca”, należy przyjrzeć się funkcji Chrystusa jako Pośrednika – uwielbionego, zmartwychwstałego i Tego, który wstąpił do nieba.

„W niebie Chrystus nieustannie wstawia się za nami, czyli za tymi, którzy zbliżają się do Boga. Jako Arcykapłan dóbr wszystkich, Chrystus stanowi centrum. Siedzący po prawicy Ojca jest głównym celebransem liturgii niebieskiej, która czci samego Ojca” – podkreślił katecheta, cytując Hansa Urs von Balthasara.

Wskazał również na konsekwencje wniebowstąpienia Jezusa. Przypomniał, że wydarzenie daje początek królestwu Mesjasza i stanowi wypełnienie wizji proroka Daniela, dotyczącej Syna Człowieczego – „Powierzono Mu panowanie, chwałę i władzę królewską, a służyły Mu wszystkie narody, ludy i języki. Panowanie Jego jest wiecznym panowaniem, które nie przeminie, a Jego królestwo nie ulegnie zagładzie” (Dn. 7,14).

Ks. Sordyl nawiązał do słów kard. Henry’ego Newmana o tym, co należy do istotnych treści naszej wiary. „W jakiego Chrystusa wierzymy, a w jakiego Chrystusa nie wierzymy? Wierzymy w Chrystusa, który przyjmując ludzkie ciało, wyniósł je do chwały nieba. Zasiadł po prawicy Boga i tam żyje i króluje, i wstawia się za nami” – podkreślił.

Na koniec ks. Sordyl odpowiadał na pytania zebranych słuchaczy.

Ks. Sordyl, kapłan diecezji bielsko-żywieckiej, odbył studia specjalistyczne z zakresu patrologii w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, zakończone licencjatem z teologii w 2004 r. oraz stopniem doktora nauk teologicznych w zakresie patrologii w 2007 r. Tematem pracy było „Wczesnochrześcijańskie pojęcie Boga. Polemiczne aspekty teologii Nowacjana w De Trinitate”. W roku 2008 kapłan podjął studia w Rzymie w Instytucie Patrystycznym Augustinianum, gdzie przygotowywał materiały do pracy habilitacyjnej poświęconej pojmowaniu Boga, człowieka i świata przez Pryscyliana.


(KAI) rk / Bielsko-biała

Reklama
Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7Reklama
Reklama

Copy link
Powered by Social Snap