Łagiewniki: młodzi w trakcie ŚDM muszą tu doświadczyć obecności miłosiernego Chrystusa

Kościół zaprosił w przyszłym roku młodych całego świata do Krakowa, by w Łagiewnikach odkryli miłość, która się nie kończy – powiedział bp Damian Muskus, który w bazylice Bożego Miłosierdzia w krakowskich Łagiewnikach przewodniczył uroczystej Mszy św

Polub nas na Facebooku!

W homilii wygłoszonej podczas Mszy św. z udziałem tysięcy wiernych z całego świata bp Muskus nawiązał do bulii „Misericordiae vultus”, w której papież Franciszek ogłasza Rok Miłosierdzia. Zdaniem kaznodziei, jego celem jest „ożywienie pamięci o darze miłości miłosiernej i nadziei”. „Warto, byśmy uświadomili sobie dziś i w Roku Miłosierdzia tę podstawową prawdę: my miłujemy Boga, ponieważ On pierwszy nas umiłował” – stwierdził hierarcha.

Koordynator przygotowań do Światowych Dni Młodzieży podkreślił, że tę prawdę Kościół głosi młodym całego świata i zaprosił ich w przyszłym roku do Krakowa po to, by „tu, w Łagiewnikach, w tej bazylice, odkryli miłość, która się nie kończy”.

„Naszym najważniejszym zadaniem będzie więc stworzenie młodym przestrzeni do osobistego spotkania z Chrystusem. Oni muszą tej obecności Jezusa tutaj doświadczyć, muszą dotknąć tutaj Jego ran, muszą się przekonać, że On ich naprawdę umiłował. I to jako pierwszy” – zaznaczył bp Muskus. „To jest fundament, na którym dopiero możemy budować świadomość, że miłość miłosierna to coś więcej niż działalność charytatywna” – dodał.

Według niego, nieprzypadkowo papież Franciszek na drodze przygotowań do spotkania młodych w Krakowie postawił dwa drogowskazy: błogosławieństwa dla ubogich w duchu i czystego serca. „Tylko bowiem człowiek wolny od zewnętrznego bogactwa, nieprzywiązany do świata, z sercem wypełnionym pragnieniem miłości czystej i pięknej, tylko taki człowiek zdolny jest do tego, by miłosierdzia doświadczać i dzielić się tym doświadczeniem z innymi” – podkreślił.

Podczas Mszy św., z udziałem wielu młodych i pielgrzymów z różnych krajów, modlono się między innymi o dobre przygotowanie i owocne przeżycie Światowych Dni Młodzieży, które odbędą się w przyszłym roku w Krakowie.


md / Kraków

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

Kraków: ogłoszono laureatów Nagrody im. ks. Tischnera

Jacek Filek, Antoni Kroh i Jan Młynarczyk zostali tegorocznymi laureatami Nagrody Znaku i Hestii im. ks. Józefa Tischnera

Polub nas na Facebooku!

Nazwiska wyróżnionych ogłoszono w czasie czwartkowej konferencji prasowej zapowiadającej 15. Dni Tischnerowskie. „Niezwykła wrażliwość na drugiego człowieka, wrażliwość na niepowtarzalność ludzkiego losu” – to wg Łukasza Tischnera, sekretarza Nagrody łączy tegorocznych jej laureatów, poza tym, że wszyscy trzej wyróżnieni to mocne i kolorowe osobowości.

Nagrodę w kategorii pisarstwa religijnego lub filozoficznego, stanowiącego kontynuację „myślenia według wartości” otrzymał prof. Jacek Filek z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Filozof został wyróżniony za książkę „Etyka. Reinterpretacja”. „Jego przejrzyste i wszechstronne analizy pokazują, że podstawowym sposobem doświadczania dobra jest odkrycie wezwania do odpowiedzialności. Dlatego postuluje, by pierwszym słowem zreinterpretowanej etyki uczynić „Ty” a nie „Ja” – czytamy w uzasadnieniu.

Za całokształt twórczości, ze szczególnym uwzględnieniem ostatniej książki „Wesołego Alleluja, Polsko Ludowa, czyli o pogmatwanych dziejach chłopskiej kultury plastycznej na ziemiach polskich” został wyróżniony Antoni Kroh. Sekretarz Nagrody Łukasz Tischner wspominał, że w innej książce laureata – „Sklep Potrzeb Kulturalnych” zaczytywał się ks. Józef Tischner. „Potrafi ze swej gawędy stworzyć przypowieść o najczystszych źródłach kultury ludowej, tym samym przedłużając jej życie” – uzasadnia kapituła Nagrodę w kategorii publicystyki lub eseistyki na tematy społeczne, która uczy Polaków przyjmować „nieszczęsny dar wolności”.

Nagrodę w kategorii inicjatyw duszpasterskich i społecznych współtworzących „polski kształt dialogu Kościoła i świata” otrzymał Jan Młynarczyk za pracę w Fundacji na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „ARKADIA” z Torunia. „Jest pionierem i bardzo skutecznym promotorem działań, które służą usamodzielnieniu się osób niepełnosprawnych – czy to poprzez tzw. zatrudnienie wspomagane, czy tzw. mieszkalnictwo treningowe” – czytamy w uzasadnieniu wyróżnienia.

Miesięcznik i Wydawnictwo Znak wraz z Ergo Hestią ustanowiły coroczną Nagrodę Znaku i Hestii imienia księdza Józefa Tischnera, by promować w Polsce style myślenia i postawy łączące w sobie intelektualną rzetelność, odwagę i wrażliwość na „twarz drugiego”. Nagroda nosi imię ks. Józefa Tischnera i ma wyróżniać osoby wspinające się na te same granie – filozofii, myśli religijnej, zaangażowanej publicystyki i czynnej solidarności – które zdobywał ksiądz Tischner.

Kapitułę nagrody tworzy jury w składzie: ks. Adam Boniecki (przewodniczący), bp Grzegorz Ryś, Piotr Maria Śliwicki, Władysław Stróżewski, Łukasz Tischner, Karolina Wigura i Henryk Woźniakowski.

Każdy z laureatów otrzyma statuetkę zaprojektowaną przez rzeźbiarza Mariana Gromadę oraz nagrodę pieniężną w wysokości 33.000 zł. Ceremonia wręczenia nagród odbędzie się podczas 15. Dni Tischnerowskich w Krakowie, które pod hasłem „Spór o człowieka” będę odbywać się w dniach 22-25 kwietnia.


pra / Kraków

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

Copy link
Powered by Social Snap