Nasze projekty

Kard. Kazimierz Nycz laureatem nagrody „Ku chwale”

Wręczenie statuetki odbyło się 26 stycznia w Instytucie Prymasa Józefa Glempa w Inowrocławiu, a laudację na cześć uhonorowanego wygłosił abp Wojciech Polak. "Idąc śladem św. Jana Pawła II, (...) kard. Nycz pozostaje wierny Ewangelii i tradycji, będąc jednocześnie otwartym na dialog i współpracę ze światem" - mówił.

FOT. Flickr EpiskopatNews

Arcybiskup metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz jest tegorocznym laureatem nagrody „Ku chwale” ustanowionej przez kard. Józefa Glempa w 2009 roku.

Przypominając życiową i kapłańską drogę kard. Nycza Prymas Polski wskazał na jego otwartość wyrażającą się w biskupim zawołaniu „z ludu i dla ludu”, a jednocześnie odwagę i roztropność w podejmowaniu tematów i spraw trudnych. 

Jego rozważny głos podczas posiedzeń Rady Stałej KEP, której jest wieloletnim członkiem czy w czasie Zebrań Plenarnych, z charakterystyczną dla niego zdolnością do syntezy i do wskazywania istoty poruszanych zagadnień, sprzyja uchwyceniu zasadniczych kierunków i nakreśleniu konkretnych zobowiązań w długich niekiedy pasterskich debatach – stwierdził abp Polak. Idąc śladem św. Jana Pawła II, którego – jak sam mówi – trzeba nie tylko podziwiać, ale i naśladować, kard. Nycz pozostaje wierny Ewangelii i tradycji, będąc jednocześnie otwartym na dialog i współpracę ze światem – zaznaczył Prymas.

Reklama

CZYTAJ: Kard. Nycz w Pałacu Prezydenckim: różnorodność religijna może być wzorem dla pluralizmu

„Stale przywołuje podstawową zasadę, jaką jest troska o dobro wspólne”

Od wielu lat i wśród zmieniających się sił i opcji politycznych bierze udział w dialogu Kościoła i państwa, będąc członkiem Komisji Wspólnej Przedstawicieli Rządu RP i KEP. Przypomina przy tym, że Kościół może i powinien wypowiadać się w sprawach politycznych, ale tylko w tych, jakie określa społeczna nauka Kościoła. W związku z tym stale przywołuje podstawową zasadę, jaką jest troska o dobro wspólne i o to jasno apeluje do polityków wszystkich, często zwaśnionych ze sobą opcji i stron politycznych – podkreślił Prymas Polski.

Metropolita gnieźnieński wspomniał także w laudacji o wielkim dziele zapoczątkowanym przez kard. Józefa Glempa, a ukończonym przez kard. Kazimierza Nycza – Świątyni Opatrzności Bożej na warszawskim Wilanowie.

Reklama

Mimo trudności i wielorakich wyzwań, cierpliwie doprowadził do ukończenia i otwarcia tego Narodowego Wotum dla wiernych. Zainicjował przy Świątyni Opatrzności Bożej obchody Święta Dziękczynienia, które stały się okazją do kształtowania w sercach Polaków postawy wdzięczności nie tylko za odzyskaną wolność, ale za wszelkie dobro, jakie otrzymujemy w wymiarze indywidualnym, rodzinnym, narodowym i społecznym – zaznaczył Prymas.

Podziękował też arcybiskupowi warszawskiemu za ogromny szacunek, wrażliwość serca oraz troskę o osobę, życie i dzieło Prymasa z Kujaw. Patrząc na jego pracowitość i oddanie Kościołowi, powiedziałeś kiedyś, że życzyłbyś każdemu mieć takiego poprzednika. My, dziś, tu, w Inowrocławiu, w miejscu urodzenia i chrztu świętego Prymasa Józefa Glempa, wręczając Tobie z wdzięcznością ustanowioną przez niego statuę Ku chwale, pragniemy podziękować za to, że ma on w Twojej osobie takiego właśnie następcę – zakończył abp Wojciech Polak.

PRZECZYTAJ TEŻ: „Chcę cię przedstawić papieżowi”. Jak kard. Glempa wspomina jego ostatni sekretarz?

Reklama

Nagroda „nie za zasługi, ale dla zasług”

Dziękując za wyróżnienie kard. Kazimierz Nycz przyznał, że traktuje nagrodę „nie tylko i nie przede wszystkim za zasługi, ale dla zasług”. Wspominając swojego poprzednika, z perspektywy świadka mówił o przełomowych i trudnych wydarzeniach w prymasowskiej posłudze kard. Józefa Glempa, dzieląc się spostrzeżeniami i faktami, które stanowiły uzupełnienie i dopowiedzenie do wygłoszonych wcześniej konferencji historycznych.

Nawiązując do przemówienia abp. Wojciecha Polaka potwierdził, że kard. Glemp był rzeczywiście człowiekiem niezwykłej pracowitości, ale także wielkiej pokory, uporu i dyskrecji. Będąc w Warszawie tęsknił za Gnieznem i za ziemią kujawską, do której – jak przyznał kard. Nycz – zawsze miał wielki szacunek.

Wręczenie nagrody odbyło się podczas spotkania wspomnieniowego „Człowiek Opatrzności” z okazji 11. rocznicy śmierci kard. Józefa Glempa z udziałem zaproszonych prelegentów i mieszkańców Inowrocławia. Oprócz kard. Kazimierza Nycza referaty poświęcone Prymasowi z Kujaw wygłosili prof. Michał Białkowski z UMK w Toruniu oraz dziennikarz i publicysta Grzegorz Polak.

Instytut Prymasa Józefa Glempa, gdzie odbyło się spotkanie, istnieje od 2009 roku. Celem placówki jest promocja duchowej kultury Kujaw, a zadania te są realizowane poprzez działalność edukacyjną, w szczególności organizacje wystaw i prelekcji. Sama nagroda „Ku chwale” została ustanowiona przez Prymasa Glempa wraz z powstaniem instytutu.

Śp. kard. Józef Glemp urodził się 18 grudnia 1929 roku w Inowrocławiu. Tu również zdał maturę. Święcenia kapłańskie przyjął w Gnieźnie 25 maja 1956 roku z rąk bp. Franciszka Jedwabskiego, sufragana poznańskiego, który udzielił ich w zastępstwie internowanego wówczas kard. Stefana Wyszyńskiego. Nominację na arcybiskupa warszawskiego i gnieźnieńskiego Prymasa Polski otrzymał 7 lipca 1981 roku, półtora miesiąca po śmierci prymasa Stefana Wyszyńskiego. Rządy w obu archidiecezjach kanonicznie objął 9 lipca tegoż roku, a uroczyste ingresy odbył: 13 września do bazyliki prymasowskiej w Gnieźnie i 24 września do archikatedry warszawskiej.

Śp. kard. Józef Glemp był arcybiskupem metropolitą gnieźnieńskim w latach 1981-1992. Jednocześnie sprawował urząd arcybiskupa metropolity warszawskiego, obie archidiecezje były bowiem do 25 marca 1992 połączone unią personalną. Po reorganizacji struktur Kościoła w Polsce w 1992 i rozłączeniu obu archidiecezji zachował godność Prymasa Polski do 2009 roku jako kustosz relikwii św. Wojciecha. Na mocy decyzji Benedykta XVI tytuł Prymasa Polski wrócił do arcybiskupa metropolity gnieźnieńskiego w grudniu 2009 roku, gdy kard. Glemp skończył 80 lat. Otrzymał go ówczesny arcybiskup gnieźnieński Henryk Muszyński.

KAI,pa/Stacja7

Dołącz do naszych darczyńców. Wesprzyj nas!

Reklama

SKLEP DOBROCI

Reklama

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

WIARA I MODLITWA
Wspieraj nas - złóż darowiznę