Eucharystia daje życie. Obrady Komisji Duszpasterstwa KEP

Co Kościół w Polsce powinien zrobić, aby Eucharystia stawała się dla jej uczestników prawdziwym spotkaniem z żywym Chrystusem? - na to pytanie szukała odpowiedzi Komisja Duszpasterstwa KEP, która przez 2 dni obradowała w Warszawie. W spotkaniu wzięła udział Stacja7, która angażuje się w nowy program duszpasterski "Eucharystia daje życie"

Redakcja portalu
Redakcja portalu
zobacz artykuly tego autora >

Polub nas na Facebooku!

Przedstawiciele Stacji7 zostali zaproszeni na obrady Komisji w związku z patronatem, jakim została przez nią objęta książka “Jutro Niedziela” – najnowsza publikacja naszego wydawnictwa. – Od wielu lat dbamy o to, by ludzie dobrze przygotowywali się do niedzielnej Eucharystii, pomaga w tym m.in. nasz cykl “Jutro Niedziela” oraz książka pod tym samym tytułem, która właśnie trafiła na rynek. Ta książka znakomicie wpisuje się w nowy program duszpasterski o Eucharystii, co doceniła też sama Komisja – mówi Aneta Liberacka, redaktor naczelna Stacji7. Dodaje, że redakcja będzie dalej aktywnie się włączać w realizację programu duszpasterskiego KEP. 

Trzyletni program duszpasterski “Eucharystia daje życie” rozpoczął się w grudniu wraz z nowym rokiem liturgicznym. Potrwa do 2022 r. Podczas ostatnich obrad Komisja zastanawiała się nad praktycznymi pomysłami przeprowadzania go w Kościele w Polsce. Oprócz Stacj7 w spotkaniu wzięli udział przedstawiciele innych środowisk zaangażowanych w popularyzację wiedzy o liturgii i duchowego znaczenia Eucharystii. 

– Chcemy wsłuchać się w inicjatywy lokalne i w ten sposób otrzymać także informacje dotyczące recepcji wypracowanego programu. Wiadomo, że program jest propozycją. Mamy nadzieję, że duszpasterze będą z niego korzystali dla dobra Kościoła w Polsce” – powiedział abp Wiktor Skworc, przewodniczący Komisji Duszpasterskiej KEP.

Przewodniczący wyjaśnił główny cel spotkania.

– Zastanawialiśmy się na tym, co Kościół w Polsce powinien zrobić, aby Eucharystia – liturgiczne zgromadzenie wokół Jezusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego – stawało się dla jej uczestników doświadczeniem wiary i rzeczywiście było spotkaniem z Osobą samego Chrystusa. Tego zadania nie jesteśmy w stanie zrealizować bez osobistej wiary i wiary wspólnoty Kościoła, która celebruje Eucharystię zgodnie ustalonymi normami, wyrażonymi chociażby we Ogólnym wprowadzeniu do mszału rzymskiego – powiedział .

Zapowiedział, że w czerwcu ukaże się drukowane opracowanie nowego programu duszpasterskiego, tradycyjnie w formie pięciu zeszytów tematycznych. – Chcemy przekazać ten materiał biskupom już w czerwcu podczas zebrania plenarnego KEP. Publiczna prezentacja powinna mieć miejsce po koniec sierpnia, aby wraz z nowym rokiem katechetycznym diecezje i parafie mogły zapoznać się z programem, i przygotować się do jego realizacji. Jako Komisja Duszpasterstwa mamy nadzieję, że zaproponowany program będzie inspirujący, oczyszczający i owocny dla Kościoła w Polsce. Chcielibyśmy, aby nasze wspólne działanie pomogło w pogłębieniu świadomości tego, czym jest „święta i Boska liturgia” oraz przyczyniło się do jej właściwego przeżywania – mówi abp Skworc.

Przy powstawaniu programu zaangażowane są teologiczne środowiska naukowe KUL, warszawskiego UKSW, krakowskiego Uniwersytetu Jana Pawła II, Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego i inne. Prace wspierane są także przez instytucje zajmujące się popularyzowaniem liturgii (m.in. Dominikański Ośrodek Liturgiczny). „Ważną grupą uczestniczącą w kształtowaniu programu są dyrektorzy wydziałów duszpasterskich poszczególnych diecezji, z którymi w ramach prac Komisji spotykamy się dwa razy w roku.

ad, KAI/Stacja7

 

 

Redakcja portalu

Redakcja portalu

Zobacz inne artykuły tego autora >

Reklama
Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7Reklama
Reklama

Redakcja portalu
Redakcja portalu
zobacz artykuly tego autora >

Nowy biskup pomocniczy Ełku wyświęcony

Nowy biskup pomocniczy diecezji ełckiej ks. Adrian Galbas SAC został dziś w katedrze tego miasta wyświęcony na biskupa. Głównym konsekratorem był biskup ełcki Jerzy Mazur, a współkonsekratorami zostali abp Salvatore Pennacchio, nuncjusz apostolski w Polsce i abp Józef Górzyński, metropolita warmiński.

Polub nas na Facebooku!

Kazanie wygłosił abp Tadeusz Wojda, metropolita białostocki. W uroczystościach wzięli udział liczni biskupi m.in. abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski i metropolita poznański oraz abp Henryk Hoser SAC oraz księża arcybiskupi i biskupi z Polski i zza granicy, m.in. z Islandii, Litwy, Łotwy i Białorusi.

– Niech rozdziela obowiązki według twojej woli, niech dzięki czystości serca podoba się Tobie – modlono się nad nowym biskupem jedną z modlitw konsekracyjnych.

Słowa zachęty do nowego biskupa skierował nuncjusz apostolski w Polsce, abp Salvatore Pennacchio: – Będziesz biskupem pomocniczym – masz pomagać biskupowi, kapłanom i wiernym diecezji. Powiedziałeś, że na jutro nie wolno odkładać rzeczy podstawowych, więc nie odkładaj, bierz się od razu do pracy i zgodnie z Twoim posłannictwem – pomagaj.
Natomiast w pierwszym słowie skierowanym do wiernych nowy biskup prosił przede wszystkim o modlitwę: – Oddaję, poświęcam i składam Bogu w ofierze samego siebie i postanawiam Mu służyć jako biskup diecezji ełckiej. Bardzo Was proszę o modlitwę, by tak właśnie było.

Wicegenerał księży Pallotynów ks. Józef Lasak przekazał bp. Adrianowi Galbasowi SAC relikwie św. Wincentego Pallotti – założyciela pallotynów, jako znak łączności z rodziną pallotyńską.

W wywiadzie udzielonym wcześniej biskup Adrian Galbas przyznał, że swojego nowego miejsca posługi będzie się dopiero uczył, choć z nieukrywaną ciekawością i otwartością. – Diecezję znam mało i głównie z wakacji. Są to tereny bardzo urokliwe i przyjazne. Na początku swojej kapłańskiej drogi byłem też na pielgrzymce pieszej z Suwałk do Wilna. Mam też przyjaciół w tej diecezji. Zdaję sobie sprawę, że diecezję znam za słabo, więc przede mną sporo nauki. Jestem jak nowicjusz. Jednak myślę, że ta sytuacja ma sporo zalet, bo do diecezji przychodzę z otwartością i ciekawością – mówił.

Wyjaśnił też swoje biskupie motto – “Pax Christi” – oraz herb. –  Moje motto i herb są przeze mnie głęboko przemyślane i przemodlone. Pax Christi (Pokój Chrystusa) – to część naszego pallotyńskiego pozdrowienia. Słowa te wyrażają też moje pragnienie, by biskupia posługa była przekazywaniem pokoju. Herb ma niebieskie tło, które przypomina Maryję, w centralnej części jest krzyż, który jest znakiem naśladowania Chrystusa i posługi apostolskiej. Jest też gwiazda nawiązująca do Mędrców, którzy widzieli gwiazdę na Wschodzie. Oznacza ona pragnienie dzielenia się pokojem Chrystusa ze wszystkimi. Natomiast gołąbek w herbie nawiązuje do sceny biblijnej, gdy Noe po potopie wypuścił z arki gołębicę, a ta wróciła z listkiem z drzewa oliwnego, przynosząc w ten sposób znajdującym się w arce pokój i nadzieję. Hasło i herb wyrażają moją wielką nadzieję, by moja posługa biskupia kojarzyła się ludziom właśnie z niesieniem wszystkim pokoju i nadziei – wyjaśnił.

Biskup nominat Adrian Józef Galbas ma 51 lat. Jest doktorem teologii duchowości. Studiował też  dziennikarstwo. W czasie dotychczasowej posługi pełnił m.in. funkcję prefekta alumnów w Wyższym Seminarium Duchownym Księży Pallotynów w Ołtarzewie. Był też proboszczem parafii pw. św. Wawrzyńca w Poznaniu oraz radcą prowincjalnym. Od 2011 roku pełnił funkcję przełożonego prowincjalnego pallotyńskiej Prowincji Zwiastowania Pańskiego z siedzibą w Poznaniu.

ad, Episkopat.pl/Stacja7

Reklama
Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7Reklama
Reklama

Copy link
Powered by Social Snap