Nasze projekty

Apel Rady Episkopatu: W imię fałszywego patriotyzmu nie wolno wzbudzać niechęci wobec przybyszów

"Nie można w imię fałszywie rozumianego patriotyzmu wzbudzać lęku i wrogości wobec przybyszów, zwłaszcza z powodu ich statusu, religii lub pochodzenia" - podkreśla Rada Konferencji Episkopatu Polski ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek.

fot. Kevin Bückert/unsplash.com

W Komunikacie ws. debaty o migrantach i uchodźcach Rada podkreśla, że w Polsce powinny zostać podjęte próby wypracowania odpowiedzi na nowe, ale już poważnie obecne wyzwania. Chodzi o regulacje, które obejmowałyby takie zagadnienia jak: zasady polityki migracyjnej, ochrona praw pracowniczych migrantów zarobkowych, wprowadzenie realnych mechanizmów integracji (również w celu uniknięcia zjawisk gettoizacji). Należy też wypracować rozwiązania na rzecz objęcia wszystkich dzieci migrantów systemem oświaty, sfinansowania programów nauki języka polskiego, zapewnienia godnej pomocy socjalnej przebywającym w Polsce osobom w postępowaniach o udzielenie ochrony międzynarodowej.

Odnosząc się do debaty wokół tematyki migracyjnej, rada apeluje do wszystkich jej uczestników, polityków, publicystów i mediów o rzetelne i odpowiedzialne, zgodne z faktami i wolne od ideologii prezentowanie sytuacji uchodźców i migrantów w Polsce i Unii Europejskiej.

“Stanowczo przestrzegamy przed ich instrumentalnym wykorzystywaniem do rozgrywek politycznych oraz kształtowaniem postaw ksenofobicznych. Takie działania są nie do pogodzenia z chrześcijańskim nauczaniem” – stwierdza Komunikat, który podpisał przewodniczący Rady bp Krzysztof Zadarko.

Reklama

ZOBACZ >>> Franciszek: niech decyzja o migracji będzie dobrowolna [orędzie na dzień migranta]

„Kierujmy się nade wszystko postawą szacunku wobec migrantów i uchodźców”

W dokumencie stwierdza się, że przed Polską stoją poważne i pilne wyzwania migracyjne oraz, że tendencje demograficzne i reguły gospodarki już skłoniły instytucje państwowe do przyjmowania obcokrajowców poszukujących pracy. “Wymaga to roztropnego namysłu – opartego o fakty i naukową wiedzę, nie zaś o emocje, podsycane przekazami medialnymi i politycznymi” – czytamy w Komunikacie.

Zwraca się uwagę, że do najpilniejszych wyzwań należy przybycie uchodźców wojennych z Ukrainy, imigrantów zarobkowych z różnych regionów świata, ale także rozwiązanie humanitarnego kryzysu na granicy polsko-białoruskiej. Rada zaznacza przy tym, że kryzys na tej granicy stał się “dla części szukających godnego życia przybyszów śmiertelną pułapką”.

Reklama

W Komunikacie wskazano też, że wszyscy potrzebujemy lepiej zrozumieć mechanizmy migracyjne i przygotować się na życie w świecie kulturowo zróżnicowanym, również po to, aby uniknąć związanych z tym ewentualnych zagrożeń.

“Prosimy, aby w poszukiwaniu rozwiązań skomplikowanych problemów migracyjnych, kierować się nade wszystko postawami otwartości, szacunku wobec migrantów i uchodźców oraz szeroko rozumianego dobra wspólnego” – apeluje Rada. Zaznacza przy tym iż wiąże się to “z gotowością do wykraczania poza perspektywę tylko narodową, natomiast przybyszów zobowiązuje do szacunku do naszej kultury, religii, prawa i zasad bezpieczeństwa”.

ZOBACZ TEŻ >>> Niosła miłość, przyjaźń i bliskość. Św. Franciszka Cabrini – patronka emigrantów

Reklama

„Obcym głosić Ewangelię nie tylko słowem, ale przede wszystkim czynem”

W komunikacie przypomina się, że Kościół powszechny podkreśla niezbywalne prawo każdego człowieka do migracji i poszukiwania lepszego miejsca do życia oraz, że z prawa tego korzystały z tego przez wieki pokolenia Polaków. “Nie można ulegać pokusie, by w imię fałszywie rozumianego patriotyzmu czy politycznych kalkulacji rozbudzać lęk, wrogość czy niechęć w stosunku do przybyszów, zwłaszcza z powodu ich statusu, religii lub pochodzenia” – czytamy w Komunikacie.

Podkreślono, że oczywistym obowiązkiem odpowiednich instytucji jest zapobieganie potencjalnym zagrożeniom wynikającym z nielegalnego przekraczania granic państwowych. Nie można jednak stygmatyzować przybyszów, dokonując krzywdzących uogólnień w rodzaju „każdy uchodźca czy imigrant to potencjalny terrorysta”.

Rada przypomina też, że przyjęcie uchodźców i migrantów, ich ochrona, stwarzanie szans do rozwoju oraz integracja społeczna poprzez struktury duszpasterskie, są istotnymi zadaniami w ramach posługi parafialnej.

“W historii Kościoła była to zawsze okazja, aby obcym głosić Ewangelię nie tylko słowem, ale przede wszystkim czynem” – stwierdza na zakończenie Rada Konferencji Episkopatu Polski ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek.

KAI, pa/Stacja7

Dołącz do naszych darczyńców. Wesprzyj nas!

Reklama

SKLEP DOBROCI

Reklama

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

WIARA I MODLITWA
Wspieraj nas - złóż darowiznę