Nasze projekty

Abp Jędraszewski: nauczyciele i katecheci mają być odważni w głoszeniu prawdy

"Potrzebni są światu ludzie, którzy wiedzą na czym polega prawda i mają w sobie moc, by ją głosić w każdej sytuacji, na dobre i na złe, by ludzi doprowadzić do Pana Boga" - podkreślił abp Marek Jędraszewski.

Fot: Archidiecezja Krakowska

Metropolita krakowski przewodniczył mszy świętej na rozpoczęcie roku szkolnego w parafii bł. ks. J. Popiełuszki na Złocieniu w Krakowie. W homilii arcybiskup przywołał słowa Ewangelii, odnoszące się do początków nauczania Jezusa w Palestynie. Chrystus przybył do Nazaretu i w synagodze wobec zebranego ludu stwierdził, że jest Mesjaszem. Mieszkańcy Nazaretu odrzucili go i postanowili zabić, zrzucając z góry. Chrystus odszedł od nich i ruszył w inne miejsca, by głosić Dobrą Nowinę.

ZOBACZ TEŻ: Kuria warszawska: żadna z grup prowadzonych przez księży Kadzińskiego i Gomulskiego nie jest wspólnotą kościelną

Ta Ewangelia uczy konieczności szacunku dla drugiego człowieka, ponieważ w oczach Bożych każdy jest Bożym dzieckiem i za każdego Jezus oddał swe życie. Fragment wskazuje także na postawę, którą ludzie przybierają wobec Bożej prawdy. Może ona zaskakiwać, a wtedy pojawia się pokusa, by ją odrzucić.

Reklama

Świat daje swoje schematy i wzorce, bardzo często dalekie od Ewangelii. Jeśli Jezus na progu swej działalności mówił, że należy się nawrócić i wierzyć w Ewangelię, to właśnie wzywał do tego, by ludzie odrzucali schematy myślenia, odpowiadające światu i starali się przyjąć prawdę, którą głosił – wskazał. Przyznał, że współczesny świat próbuje narzucać określony styl życia, myślenia i postępowania, a ludzie, którzy go odrzucają, są wyśmiewani. Jezus wzywa do odwagi przyjęcia Ewangelii, by mieć w sobie moc płynącą z łask Ducha Świętego – zauważył.

Zbawiciel widział gniew i opór mieszkańców Nazaretu, ale nie poddał się ich oczekiwaniom i otwarcie przekazywał Dobrą Nowinę. Metropolita powiedział, że to nauka zwłaszcza dla nauczycieli, katechetów i kapłanów. Jest jedna prawda, którą trzeba głosić w porę i nie w porę, czy się to komuś podoba, czy nie – zauważył. Potrzebni są światu ludzie, którzy wiedzą na czym polega prawda i mają w sobie moc, by ją głosić w każdej sytuacji, na dobre i na złe, by ludzi doprowadzić do Pana Boga – dodał. Przywołał słowa św. Pawła, który mówił, że wszyscy którzy uwierzyli w Jezusa, zostaną wprowadzeni do domu Ojca.

PRZECZYTAJ: Prymas Polski poświęcił kaplicę w Domu Chłopaków w Broniszewicach. „Tu jest prawdziwe światło”

Reklama

Św. Jan Paweł II na początku swej działalności prosił, by otworzyć Chrystusowi drzwi serc. To znaczy przyjąć Jezusa, który jest drogą, prawdą i życiem. Metropolita podkreślił, że Ewangelia z dnia daje przebogatą lekcję dla wszystkich, którzy jako nauczyciele stają przed dziećmi.

Nauczyciele i katecheci mają być odważni w głoszeniu prawdy. Mają swym życiem to, co głoszą, potwierdzać. Mają być pełni dobroci i życzliwości, żeby dzieci mniejsze i większe z całą ufnością mogły przyjmować to wszystko, co będzie im w szkole przekazywane jako prawda – podkreślił. Powiedział, że zabrani modlą się za nauczycieli i katechetów, ale także za dzieci, by z radością przychodziły do szkoły, gdzie będzie im przekazywana prawda.

Módlmy się za dzieci, by wzrastały jak Jezus, który będąc poddanym i kochając Maryję i Józefa, wzrastał w łasce u Boga i ludzi – wskazał.

Reklama

Msza św. w parafii bł. Jerzego Popiełuszki na Złocieniu, której przewodniczył abp Marek Jędraszewski, zainaugurowała nowy rok szkolny i funkcjonowanie Szkoły Podstawowej nr 20. W czasie liturgii arcybiskup poświęcił krzyże do sal lekcyjnych, tornistry i przybory szkolne uczniów z klas pierwszych oraz budynek szkoły.

KAI, kh/Stacja7

Reklama

SKLEP DOBROCI

Reklama

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

WIARA I MODLITWA
Wspieraj nas - złóż darowiznę