Nasze projekty

Ach, ta dzisiejsza młodzież

Odporni na manipulację. Odporni na fałszywe próby przypodobania się. Odporni na wszelką propagandę. Odporni na nachalne wciskanie czegoś, w co nie wierzą.

Reklama

Pozbawieni kompleksów, wierzą w to, że każdy z nich może wszystko. Brakuje im tylko: relacji, prawdy i duchowości. Tak wynika z instrumentum laboris, czyli 52 stronicowego dokumentu opracowanego na najbliższy Synod o młodzieży, na podstawie badań, analiz i szeregu rozmów z ludźmi młodymi.

Kryzys relacji

Reklama

Skąd kryzys relacji w świecie, który wydaje się być jedną wielką relacją? Przecież teraz w relacji jest się non stop. W zasadzie jest się przypiętym do relacji, można powiedzieć wręcz przygwożdżonym poprzez smartfona, w którym w społecznościówkach aż kipi relacją. Problem w tym – opisuje dalej dokument opracowany na podstawie rozmów z młodymi ludźmi – że w relacji największą potrzebą jest potrzeba wysłuchania, towarzyszenia.

Tym samym w świecie społeczności największym problemem stała się samotność.

Tęsknota za wysłuchaniem, wołanie o towarzyszenie, błaganie o zainteresowanie, wszystko to ma swoją kulminację coraz częściej u specjalistów leczących z depresji i różnych chorób duszy. Gdzie szukać relacji? Jak ją odnaleźć?

Reklama

Kościół od zawsze ma odpowiedź. Jedyny problem chyba jest taki, że w każdym pokoleniu trzeba szukać innego sposobu przekazania tej odpowiedzi.

Kryzys prawdy łatwo przychodzi w świecie owładniętym wirtualnością, która rodzi pokusę przedstawienia siebie jako kogoś innego. Kryzys prawdy polega przede wszystkim na koloryzowaniu prawdy o sobie, imponowaniu na siłę, popadaniu w sztuczność. Kryzys prawdy, zdaje się dotyczyć najbardziej właśnie prawdy o samym sobie. Słowa: powołanie i rozeznawanie, nie tylko chyba jak mówi dokument “wymagają redefinicji” one domagają się całkowitego wypracowania tego procesu na nowo. Kryzys relacji, kryzys słuchania przenosi się na brak słuchania również samego siebie. Nie ma miejsca na to, by coś rozważać (jak Maryja) w swoim sercu. Skąd można dowiedzieć się jakie jest powołanie, skoro nie ma przestrzeni i czasu na jego rozeznawanie (mówiąc bardziej współczesnym językiem posłuchanie siebie, rozważanie, myślenie o powołaniu).

Reklama

Młody człowiek tak bardzo wyczulony na prawdę o świecie zupełnie nie znajduje przestrzeni, by poznać prawdę o sobie.

Papież Franciszek cały czas nawołuje młodych, by uczyli się prawdy o samym sobie, słuchając siebie. Daje także “narzędzie” w postaci mądrości dziadków. Prawda często jest właśnie tam: w rodzinie, w dziadkach, w korzeniach, w tożsamości. Do tej jedynej Prawdy dochodzi się zawsze poprzez odnalezienie swojego powołania.

Kryzys duchowości

Największy z kryzysów. Będący wypadkową tych opisanych powyżej. Kryzys miłości. Kryzys Boga. Jeśli wszystko co w człowieku najgłębsze nie jest zaadresowane jako miłość do Boga i drugiego człowieka, staje się tylko jakąś cielesnością, uprzedmiotowieniem. Jeśli w Kościele, w Bogu odnajduje się wyłącznie nakazy i zakazy dotyczące obyczajów, zachowań, życia, nigdy nie odnajdzie się swojej duchowości. Nigdy człowiek nie będzie szczęśliwy i spełniony. Nigdy nie wejdzie w prawdziwą relację z drugim człowiekiem, ponieważ świat zakazów i nakazów takiej relacji nie pozwoli przetrwać. Do prawdziwej głębokiej duchowej relacji potrzebna jest miłość. Tylko wtedy życie i wiara przestaje być pasmem zakazów a staje się źródłem prawdy, szczęścia i miłości do Boga i ludzi.

Oczekiwanie w Kościele “oferty” polegającej na zniesieniu zasad, przykazań jest oczekiwaniem na pozbawienie siebie prawdziwej wolności i szczęścia.

Z kryzysu duchowości nie wyjdzie się poprzez zniesienie zasad “skostniałego” Kościoła, poprawę można uzyskać jedynie przez szukanie prawdziwej miłości. Miłości wynikającej z odpowiedzialnej relacji, z prawdy w relacji. Prawdziwej miłości z głębi serca i umysłu, z głębi duszy. To jedyna możliwa “oferta” jaką daje Kościół.

Pomódlmy się za więc Synod, by praca włożona w analizy, w opracowywanie dokumentu a także w całą dyskusję podczas obrad Synodu, przyniosła realne owoce. By ta praca przyniosła prawdziwe rozwiązania i pomoc dla młodych ludzi w przezwyciężaniu współczesnych trudności, które uniemożliwiają im odnalezienie tej najważniejszej Prawdy. Odnalezienie Boga.

Zapraszam do wydania o Synodzie i zapraszam do modlitwy różańcowej w październiku. Intencją w tym roku może być troska o młodych ludzi, którzy dziś dla nas budują ten świat.

Reklama

Najciekawsze artykuły

co tydzień w Twojej skrzynce mailowej

Raz w tygodniu otrzymasz przegląd najważniejszych artykułów ze Stacji7

SKLEP DOBROCI

Reklama

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ
WIARA I MODLITWA
Wspieraj nas - złóż darowiznę