Nasze projekty

Św. Hieronim. „Biblioteka Chrystusa”

"Hieronim jest „Biblioteką Chrystusa”, niewyczerpaną biblioteką, która szesnaście wieków później nadal nas uczy, co oznacza miłość Chrystusa, miłość, która jest nierozerwalnie związana ze spotkaniem z Jego słowem" - napisał Papież Franciszek w Liście Apostolskim Scriputrae Sacrae affectus. Dokument związany jest 1600. rocznicą śmierci św. Hieronima, wielkiego tłumacza i popularyzatora Pisma Świętego, doktora Kościoła.

Reklama

W Liście Franciszek podkreślił nieustającą aktualność postaci św. Hieronima jako tłumacza i komentatora Pisma Świętego. Jego rolę na przestrzeni wieków podkreślał Kościół i kolejni papieże. Papież pokazuje dzieje życia świętego, który łączył ascezę i życie mnisze z zaangażowaniem w przekład całego Starego Testamentu na język łaciński i z pracą intelektualną.

Umiłowanie Pisma świętego, żywa i głęboka miłość spisanego słowa Bożego, to dziedzictwo, jakie św. Hieronim pozostawił Kościołowi poprzez swoje życie i dzieła. Szesnaście wieków od śmierci świętego, te wyrażenia zaczerpnięte z jego liturgicznego wspomnienia dają nam klucz niezbędny do zrozumienia jego wybitnej postaci w dziejach Kościoła i jego wielkiego umiłowania Chrystusa. Ta miłość rozlewa się, jak rzeka w wielu potokach, w jego dziele niestrudzonego uczonego, tłumacza, egzegety, głębokiego znawcy i namiętnego propagatora Pisma świętego.

Podkreślając umiłowanie przez Hieronima Pisma Świętego Franciszek zachęcił do odkrycia na nowo wkładu Starego Testamentu. Zwrócił także uwagę na znaczenie doskonalenia badań biblijnych oraz promocję wiedzy biblijnej nie tylko wśród kapłanów i katechetów, ale także wszystkich chrześcijan, aby byli zdolni do przekazywani swoim dzieciom słowa Bożego, z całym jego pięknem.

Reklama

Niestety, w wielu rodzinach chrześcijańskich nikt nie czuje się zdolny – jak to zostało natomiast zapisane w Torze (por. Pwt 6, 6) – do przekazania swoim dzieciom słowa Bożego, z całym jego pięknem, z całą jego mocą duchową. Z tego powodu ustanowiłem Niedzielę Słowa Bożego, zachęcając do modlitewnego czytania Biblii i poznawania słowa Bożego. Każdy inny wyraz religijności będzie dzięki temu ubogacony sensem, będzie umiejscowiony w hierarchii wartości i będzie ukierunkowany na to, co stanowi szczyt wiary: pełne przylgnięcie do tajemnicy Chrystusa.

Franciszek przypomniał, jak duże znaczenie miało wykonane przez Hieronima tłumaczenia Pisma Świętego na język łaciński i zwrócił uwagę, że tłumacz jest budowniczym mostów. „Ileż pochopnych sądów, ile potępień i konfliktów wynika z tego, że nie znamy języka innych i nie przykładamy się, z wytrwałą nadzieją, do tej niekończącej się próby miłości, jaką jest tłumaczenie!” – zauważa papież i dodaje, że wielojęzyczności św. Hieronima zawdzięczamy bardziej powszechne rozumienie chrześcijaństwa, a jednocześnie bardziej spójne z jego źródłami. Nie bez znaczenia pozostaje w tym kontekście także praca misjonarzy.

Reklama

Papież przypomniał w Liście mocne więzy Hieronima ze Stolicą Piotrową oraz fakt, że studia były dla niego stałym zaangażowaniem, priorytetem każdego dnia. Zauważa, że dzisiaj „trudno młodemu człowiekowi zrozumieć, że poszukiwania religijne mogą być ekscytującą przygodą”, ale zostawia dla młodych zachętę:

Wyjdźcie na poszukiwanie waszego dziedzictwa. Chrześcijaństwo czyni was spadkobiercami niezrównanego dziedzictwa kulturowego, które musicie objąć w posiadanie. Bądźcie pasjonatami tej historii, która jest waszą. Ośmielcie się spojrzeć na tego niespokojnego młodzieńca Hieronima, który, jak postać z przypowieści Jezusa, sprzedał wszystko, co posiadał, aby nabyć «drogocenną perłę» (Mt 13, 46).

Franciszek pisze o Hieronimie, że jest on niewyczerpaną „Biblioteką Chrystusa”, która „szesnaście wieków później nadal nas uczy, co oznacza miłość Chrystusa, miłość, która jest nierozerwalnie związana ze spotkaniem z Jego słowem”. Ojciec Święty zwraca uwagę, że rocznica śmierci Hieronima to dla wierzących wezwanie, by częściej sięgać po Pismo Święte. Przywołuje tu słowa samego Hieronima: „Pismo Boże często czytaj; a raczej świętej lektury nigdy z rąk swych nie wypuszczaj”.

Reklama

Na koniec Listu Papież stawia za wzór słuchania Bożego Słowa Maryję, na której postawę zasłuchania wskazywał także Hieronim. „Powierzmy się Jej, która lepiej niż ktokolwiek inny może nas nauczyć jak czytać, rozważać, modlić się i kontemplować Boga niestrudzenie uobecniającego się w naszym życiu” – napisał Franciszek.

Cały List można przeczytać tutaj.

os, KAI, press.vatican.va/Stacja7

 

Najciekawsze artykuły

co tydzień w Twojej skrzynce mailowej

Raz w tygodniu otrzymasz przegląd najważniejszych artykułów ze Stacji7

Reklama

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ
Reklama
WIARA I MODLITWA
Wspieraj nas na Patronite