Św. Hieronim. “Biblioteka Chrystusa”

"Hieronim jest „Biblioteką Chrystusa”, niewyczerpaną biblioteką, która szesnaście wieków później nadal nas uczy, co oznacza miłość Chrystusa, miłość, która jest nierozerwalnie związana ze spotkaniem z Jego słowem" - napisał Papież Franciszek w Liście Apostolskim Scriputrae Sacrae affectus. Dokument związany jest 1600. rocznicą śmierci św. Hieronima, wielkiego tłumacza i popularyzatora Pisma Świętego, doktora Kościoła.

Polub nas na Facebooku!

W Liście Franciszek podkreślił nieustającą aktualność postaci św. Hieronima jako tłumacza i komentatora Pisma Świętego. Jego rolę na przestrzeni wieków podkreślał Kościół i kolejni papieże. Papież pokazuje dzieje życia świętego, który łączył ascezę i życie mnisze z zaangażowaniem w przekład całego Starego Testamentu na język łaciński i z pracą intelektualną.

 

Umiłowanie Pisma świętego, żywa i głęboka miłość spisanego słowa Bożego, to dziedzictwo, jakie św. Hieronim pozostawił Kościołowi poprzez swoje życie i dzieła. Szesnaście wieków od śmierci świętego, te wyrażenia zaczerpnięte z jego liturgicznego wspomnienia dają nam klucz niezbędny do zrozumienia jego wybitnej postaci w dziejach Kościoła i jego wielkiego umiłowania Chrystusa. Ta miłość rozlewa się, jak rzeka w wielu potokach, w jego dziele niestrudzonego uczonego, tłumacza, egzegety, głębokiego znawcy i namiętnego propagatora Pisma świętego.

 

Podkreślając umiłowanie przez Hieronima Pisma Świętego Franciszek zachęcił do odkrycia na nowo wkładu Starego Testamentu. Zwrócił także uwagę na znaczenie doskonalenia badań biblijnych oraz promocję wiedzy biblijnej nie tylko wśród kapłanów i katechetów, ale także wszystkich chrześcijan, aby byli zdolni do przekazywani swoim dzieciom słowa Bożego, z całym jego pięknem.

 

Niestety, w wielu rodzinach chrześcijańskich nikt nie czuje się zdolny – jak to zostało natomiast zapisane w Torze (por. Pwt 6, 6) – do przekazania swoim dzieciom słowa Bożego, z całym jego pięknem, z całą jego mocą duchową. Z tego powodu ustanowiłem Niedzielę Słowa Bożego, zachęcając do modlitewnego czytania Biblii i poznawania słowa Bożego. Każdy inny wyraz religijności będzie dzięki temu ubogacony sensem, będzie umiejscowiony w hierarchii wartości i będzie ukierunkowany na to, co stanowi szczyt wiary: pełne przylgnięcie do tajemnicy Chrystusa.

 

Franciszek przypomniał, jak duże znaczenie miało wykonane przez Hieronima tłumaczenia Pisma Świętego na język łaciński i zwrócił uwagę, że tłumacz jest budowniczym mostów. „Ileż pochopnych sądów, ile potępień i konfliktów wynika z tego, że nie znamy języka innych i nie przykładamy się, z wytrwałą nadzieją, do tej niekończącej się próby miłości, jaką jest tłumaczenie!” – zauważa papież i dodaje, że wielojęzyczności św. Hieronima zawdzięczamy bardziej powszechne rozumienie chrześcijaństwa, a jednocześnie bardziej spójne z jego źródłami. Nie bez znaczenia pozostaje w tym kontekście także praca misjonarzy.

 

 

Papież przypomniał w Liście mocne więzy Hieronima ze Stolicą Piotrową oraz fakt, że studia były dla niego stałym zaangażowaniem, priorytetem każdego dnia. Zauważa, że dzisiaj “trudno młodemu człowiekowi zrozumieć, że poszukiwania religijne mogą być ekscytującą przygodą”, ale zostawia dla młodych zachętę:

 

Wyjdźcie na poszukiwanie waszego dziedzictwa. Chrześcijaństwo czyni was spadkobiercami niezrównanego dziedzictwa kulturowego, które musicie objąć w posiadanie. Bądźcie pasjonatami tej historii, która jest waszą. Ośmielcie się spojrzeć na tego niespokojnego młodzieńca Hieronima, który, jak postać z przypowieści Jezusa, sprzedał wszystko, co posiadał, aby nabyć «drogocenną perłę» (Mt 13, 46).

 

Franciszek pisze o Hieronimie, że jest on niewyczerpaną “Biblioteką Chrystusa”, która “szesnaście wieków później nadal nas uczy, co oznacza miłość Chrystusa, miłość, która jest nierozerwalnie związana ze spotkaniem z Jego słowem”. Ojciec Święty zwraca uwagę, że rocznica śmierci Hieronima to dla wierzących wezwanie, by częściej sięgać po Pismo Święte. Przywołuje tu słowa samego Hieronima: “Pismo Boże często czytaj; a raczej świętej lektury nigdy z rąk swych nie wypuszczaj”.

Na koniec Listu Papież stawia za wzór słuchania Bożego Słowa Maryję, na której postawę zasłuchania wskazywał także Hieronim. “Powierzmy się Jej, która lepiej niż ktokolwiek inny może nas nauczyć jak czytać, rozważać, modlić się i kontemplować Boga niestrudzenie uobecniającego się w naszym życiu” – napisał Franciszek.

Cały List można przeczytać tutaj.

 

os, KAI, press.vatican.va/Stacja7

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

Michał, Rafał, Gabriel. Święto Archaniołów

Anioł, który udawał człowieka, pogromca szatana i ambasador Pana Boga. Dziś święto Archaniołów Rafała, Michała i Gabriela.

Polub nas na Facebooku!

Archanioł Michał

W sensie ścisłym Biblia tylko Michała określa mianem Archanioła. Niektórzy uważają, że przedrostek „arch” (znaczący „główny” lub „zwierzchni”) wskazuje na istnienie jedynego zwierzchnika wszystkich bytów anielskich, noszącego takie miano. Jego imię (po hebrajsku Mi-ka-El) można przetłumaczyć jako „Któż jak Bóg?”. Pochodzenie imienia wiąże się z rozpowszechnioną chrześcijańską legendą o buncie Lucyfera (najpotężniejszego z aniołów) i jego zwolenników. To właśnie wtedy jeden z pomniejszych aniołów miał wystąpił przeciwko buntownikom z okrzykiem: „Któż jak Bóg!”. Pod tym właśnie hasłem skupili się wokół niego pozostali aniołowie wierni Bogu. Zawołanie, stało się odtąd nowym imieniem anioła, który je wypowiedział, wzywając do walki z niebiańskimi rebeliantami, a on sam, już jako jako Mika’el, wyniesiony został potem do godności wodza zastępów.

Czytaj więcej >TUTAJ

 

Archanioł Rafał

Jego imię (po hebrajsku Rafa-El) można przetłumaczyć jako „Bóg [El] uzdrawia”. Rafał to uzdrowiciel, który mocą Boga dokonuje uzdrowień na duszy i na ciele. Rafał pojawia się tylko w jednej biblijnej księdze, którą protestanci zaliczają do apokryfów i nie uważają za natchnioną część Pisma Świętego. Chodzi o Księgę Tobiasza. Innymi słowy, dla protestantów Rafał nie jest aniołem biblijnym, a dla katolików wprost przeciwnie.

Czytaj więcej >TUTAJ

 

Archanioł Gabriel

Jego imię (po hebrajsku Gabri-El) można przetłumaczyć jako „Mąż Boży”, „Bohater Boży” albo „Bóg jest mocą”. Ze względu na swoją misję posłańca Gabriel został uznany za szczególnego opiekuna dyplomatów, listonoszy oraz (co ciekawe)… filatelistów. Został także oficjalnie ogłoszony patronem telekomunikacji i tzw. środków masowego przekazu. Jego imię nosi także… jeden z trzech serwerów, na których umieszczone są internetowe strony Stolicy Apostolskiej.

Czytaj więcej >TUTAJ

 

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

Copy link
Powered by Social Snap