Ks. Franciszek Spinelli. Na kolanach przed Najświętszym Sakramentem

W młodości miał wizję zgromadzenia kobiet adorujących Najświętszy Sakrament, sam również całe godziny spędzał na adoracji Eucharystycznego Jezusa, wpatrując się z Niego jako we wzór życia kapłańskiego. Ks. Franciszek Spinelli - nowy święty Kościoła.

Polub nas na Facebooku!

Ks. Franciszek Spinelli choć urodził się 14 kwietnia 1853 r. w Mediolanie, to od dziecka mieszkał w Cremonie. Jego matka odwiedzała chorych i pomagała im, wuj zaś był księdzem. Wzbudziło to we Franciszku powołanie kapłańskie.

Po ukończeniu seminarium duchownego w Bergamo, 14 sierpnia 1875 r. przyjął święcenia kapłańskie. W tym samym roku odwiedził Rzym. Klęcząc i modląc się przed żłóbkiem Jezusa w bazylice Matki Bożej Większej, miał wizję grupy młodych kobiet adorujących Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Dzięki tej inspiracji założył w 1882 r. w Bergamo, wraz ze św. Gertrudą Comensoli, Instytut Sióstr Adoratorek Najświętszego Sakramentu.

Z powodu sporu o podłożu finansowym siedem lat później musiał opuścić Bergamo. Przyjął go biskup Cremony, dając możliwość pracy duszpasterskiej w Rivolta d’Adda, gdzie kontynuował rozwój zgromadzenia. Siostry – z inspiracji ks. Spinellego, który kilka lat wcześniej sam doświadczył marginalizacji – zajmowały się także pomocą ubogim.

Sam ks. Spinelli nieustannie wpatrywał się w Jezusa jako źródło i wzór swego życia kapłańskiego. Tak jak Chrystus, robił wszystko, by służyć nieszczęśliwym, zepchniętym na margines i odrzuconym wszędzie tam, gdzie dostrzegł taką potrzebę. Spędzał życie na kolanach przed Najświętszym Sakramentem i przed ludźmi, w których widział obecność Jezusa.

Ks. Spinelli zmarł w opinii świętości w Rivolta d’Adda 6 lutego 1913 r., nie doczekawszy się zatwierdzenia założonego przez siebie zgromadzenia. Nastąpiło to dopiero w 1932 r. Obecnie ma 275 sióstr w 50 wspólnotach działających we Włoszech, Demokratycznej Republice Konga, Senegalu, Kamerunie, Kolumbii i Argentynie. Siostry pomagają m.in. chorym na AIDS, sierotom, osobom uzależnionym od narkotyków i więźniom.Ks. Spinelli został beatyfikowany 21 czerwca 1992 przez papieża Jana Pawła II i ogłoszonym patronem ubogich i opuszczonych. Jego wspomnienie liturgiczne przypada 6 lutego.

KAI/ad

 

https://stacja7.pl/zwatykanu/oto-7-nowych-swietych/

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

Abp Oskar Romero. Święty rewolucjonista

Męczennik, świetny kaznodzieja i patron zbliżających się Światowych Dni Młodzieży w Panamie. Święty i buntownik. Podziwiany przez świat, choć swego czasu odwróciło się wielu biskupów. Kim był abp Romero, który już 14 października dołączy do grona Świętych Kościoła?

Damian Krawczykowski
Damian
Krawczykowski
zobacz artykuly tego autora >

Polub nas na Facebooku!

Salwadoryjski arcybiskup Oskar Romero urodził się 15 sierpnia 1917 r. w górach Salwadoru. Po ukończeniu szkoły podstawowej rozpoczął pracę u stolarza, zmusiła go do tego sytuacja finansowa, z czasem Oskar podjął jednak decyzję o zostaniu księdzem i wstąpił do zakonu jezuitów. Od początku swojego kapłaństwa uznawany był za świetnego kaznodzieję, jego kazania nadawało pięć stacji radiowych, był również świetnym administratorem i początkowo przeciwnikiem angażowania się Kościoła w politykę.

Oskar Romero został arcybiskupem Santiago de Maria w 1974 r., w tym czasie w Salwadorze rządziła junta wojskowa, wspierana przez Stany Zjednoczone. Sytuacja mieszkańców nie była kolorowa, ludność była terroryzowana, większość ziem należała do kilku zamożnych, reszta obywateli żyła w skrajnej nędzy. Represje i morderstwa mieszkańców, tak wyglądała codzienność Salwadoru, w którym w wyniku wojny domowej miesięcznie ginęło ok. 3 tys. osób.

Abp Oskar Romero i Jan Paweł II

Jednym z głównych przeciwników takiego stanu rzeczy i obrońców praw człowieka był wtedy o. Grande, który otwarcie mówił, że psy właścicieli ziemskich jedzą lepiej niż dzieci chłopów, którzy pracują na ich polach. Abp Romero bronił o. Grande przed krytyką ze strony rządu, jednakże w 1977 r. o. Grande został zamordowany wraz z dwójką towarzyszących mu osób. Tamto wydarzenie wstrząsnęło abp. Romero, nie mógł on już bezczynnie patrzeć na tę panującą niezmiennie niesprawiedliwość i mord na niewinnych. W ramach protestu Romero zakazał w całym kraju odprawiania mszy w najbliższą niedzielę, jedynym miejscem gdzie msza została odprawiona była katedra w stolicy, której przewodniczył. Był to przełomowy moment, który zjednoczył obywateli i zarazem rozwścieczył rząd.

Abp Romero rozpoczął walkę z łamaniem praw człowieka, dwukrotnie zjawiał się u papieża Jana Pawła II przedstawiając dowody gardzenia tymi prawami, co spotkało się z krytyką większości biskupów Salwadoru, którzy twierdzili, że Romero próbuje zyskać swoją osobistą popularność. Stał się symbolem walki o godność człowieka, był nominowany do pokojowej nagrody Nobla, nawoływał polityków międzynarodowych do wsparcia walki o prawa człowieka,  angażował się jak tylko mógł w obronę obywateli kraju przed rządem. W kazaniach apelował do rządu o zaprzestanie represji, jednak odpowiedziami na to były… dynamity ukryte pod ołtarzem odprawianej przez abp Romero mszy świętej. Ten zamach zakończył się niepowodzeniem, arcybiskup przeżył. Udał się za to zamach następny: abp Romero zginął w trakcie odprawiania Eucharystii, zastrzelony z broni palnej 24 marca 1980 r.

Jego śmierć wstrząsnęła całym światem, doszło do rozruchów antyrządowych, a w jego pogrzebie uczestniczyło ok. milion ludzi z całego świata. Oskar Romero stał się ikoną walki o prawa i godność człowieka. Zrezygnował on ze swojej wygody, nie mógł „siedzieć cicho”, gdy wokół działa się tak wielka krzywda bliźnich. Choć wiedział, jak wielkie niebezpieczeństwo mu zagraża, choć wiele razy dostawał listy z pogróżkami, to go nie wystraszyło. Abp Romero może być dla nas, młodych ludzi, przede wszystkim wzorem nieugiętej miłości do drugiego człowieka, miłości, która w jego obronie nie cofnie się przed niczym, nawet własną śmiercią.

 

 

Damian Krawczykowski

Damian Krawczykowski

Katolicki publicysta, pisarz młodego pokolenia. Jest autorem książki “Apostołowie w dresach”, współpracuje m.in. z Tygodnikiem Katolickim “Niedziela”, “Wzrastaniem”, “Rycerzem Niepokalanej” oraz “Szumem z Nieba”. Koordynuje projekt ewangelizacyjny “Akademia Apostołów”.

Zobacz inne artykuły tego autora >

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

Damian Krawczykowski
Damian
Krawczykowski
zobacz artykuly tego autora >
Copy link
Powered by Social Snap