video-jav.net

Święta Monika – matka św. Augustyna

Św. Monikę, matkę św. Augustyna, patronkę wdów oraz trudnych małżeństw wspomina Kościół katolicki 27 sierpnia. Jej wytrwała wiara i modlitwa wyjednały łaskę nawrócenia i chrztu mężowi oraz synowi Augustynowi, który później stał się świętym i jednym z największych doktorów Kościoła.

Polub nas na Facebooku!

Święta Monika - matka św. Augustyna
Św. Monikę, matkę św. Augustyna, patronkę wdów oraz trudnych małżeństw wspomina Kościół katolicki 27 sierpnia. Jej wytrwała wiara i modlitwa wyjednały łaskę nawrócenia i chrztu mężowi oraz synowi Augustynowi, który później stał się świętym i jednym z największych doktorów Kościoła.

Św. Monika urodziła się ok. 332 r. w Tagaście, w Północnej Afryce, w rodzinie głęboko chrześcijańskiej. Jako młoda dziewczyna została wydana za patrycjusza o bardzo trudnym i porywczym charakterze, który był poganinem. Swoją łagodnością, cierpliwością i modlitwami Monika doprowadziła go na krótko przed śmiercią do nawrócenia. W wieku 39 lat została wdową.

Spośród trojga dzieci najwięcej trosk przysparzał jej Augustyn, który w młodości prowadził próżne życie, szukał uciech, miał nieślubne dziecko, dawał posłuch herezjom manichejczyków i pragnął stać się sławny dzięki popisom retorycznym. Łzy i modlitwa matki doprowadziły do nawrócenia syna – Augustyn przyjął chrzest w 387 r. W tym samym roku, w drodze do rodzinnej Tagasty, św. Monika zmarła w Ostii i tam została pochowana.

Jej relikwie w XII w. augustianie przenieśli do Francji. W 1430 r. przeniesiono je po raz kolejny i złożono w kościele św. Augustyna w Rzymie. Tam w osobnej kaplicy spoczywają do dziś. Grób św. Moniki jest szczególnie często nawiedzany przez kobiety, które mają kłopoty małżeńskie albo chcą wybłagać nawrócenie dla swoich dzieci. W słynnych “Wyznaniach” św. Augustyn wspomina matkę w najczulszych słowach, w szczególnie wzruszający sposób opisując chwilę jej śmierci. Wspomnienie św. Moniki do ostatniej reformy kalendarza liturgicznego obchodzono 4 maja. Obecnie przypada ono w przeddzień wspomnienia św. Augustyna.


ca / Warszawa

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7 

 

110 lat temu urodziła się Helena Kowalska – św. Siostra Faustyna

25 sierpnia przypada 110. rocznica urodzin Heleny Kowalskiej – św. Siostry Faustyny a także 20. rocznica uznania jej za duchową współzałożycielkę Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia.

Polub nas na Facebooku!

110 lat temu urodziła się Helena Kowalska – św. Siostra Faustyna
25 sierpnia przypada 110. rocznica urodzin Heleny Kowalskiej – św. Siostry Faustyny a także 20. rocznica uznania jej za duchową współzałożycielkę Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia.

Helena Kowalska urodziła się we wsi Głogowiec (dziś województwo łódzkie) w piątek 25 sierpnia 1905 roku. Dwa dni później została ochrzczona w kościele parafialnym w Świnicach Warckich. W akcie chrztu świętego zapisano, że przyszła na świat o godzinie ósmej rano. Dokładnie 110 lat później w tym miejscu sprawowano Eucharystię, którą poprzedziło całonocne czuwanie.

Helena przyszła na świat jako trzecie z dziesięciorga dzieci Marianny i Stanisława Kowalskich. Jak przypominają współsiostry Apostołki Miłosierdzia jej mama wspominała, że Helena uświęciła jej łono, bo wcześniejsze porody o mało nie przypłaciła życiem, a kolejne dzieci rodziły się już bez problemów. Marianna Kowalska o Helenie mówiła: „Błogosławione dziecko, najukochańsza córka”.

Dzisiaj dom narodzin Apostołki Bożego Miłosierdzia należy do Sanktuarium jej chrztu i narodzin, którym opiekują się siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia z klasztoru w Świnicach Warckich, gdzie 23 sierpnia poświęcono nową część Sanktuarium. Do miejsca jej narodzin przybywają pielgrzymi z całego świata.

25 sierpnia br. przypada także 20. rocznica uznania św. Siostry Faustyny za duchową współzałożycielkę Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. Stosownego aktu dokonała ówczesna przełożona generalna w 90. rocznicę urodzin Apostołki Miłosierdzia.

„Święta Siostro Faustyno (…) jesteś nie tylko odnowicielką duchowości i charyzmatu naszego Zgromadzenia, ale i jego duchową współzałożycielką. To, co uczynił w Twoim życiu Bóg, dopełniając dzieła zapoczątkowanego u m. Teresy Potockiej i u m. Teresy Rondeau, i co pozwolił nam odczytać – my z radością uznajemy, dziękując miłosierdziu Bożemu za wielkie rzeczy, jakie dokonały się w Tobie i przez Ciebie w naszym Zgromadzeniu” – mówiła 20 lat temu m. Paulina Słomka przy grobie św. Siostry Faustyny.

Helena Kowalska 1 sierpnia 1925 r. wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Warszawie przy ul. Żytniej. W tym Zgromadzeniu przeżyła 13 lat przebywając w wielu domach, najdłużej w Krakowie, Warszawie, Płocku i Wilnie. Zasadniczym zadaniem Siostry Faustyny było przekazanie Kościołowi i światu orędzia Miłosierdzia. Siostra Faustyna zmarła 5 października 1938 roku w klasztorze w Krakowie-Łagiewnikach mając zaledwie 33 lata. 18 kwietnia 1993 Ojciec Święty Jan Paweł II wyniósł ją do chwały ołtarzy, a 30 kwietnia 2000 r. zaliczył do grona świętych Kościoła.  


pra / Kraków

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7