Nasze projekty

Starcy

Tajemnicze postacie wspomniane kilkakrotnie w Apokalipsie, jako ci, którzy zasiadają na dwudziestu czterech tronach otaczających tron Boga w Niebie

Reklama

Być może 24 Starców to jacyś wyżsi rangą aniołowie, będący członkami niebiańskiej Rady Starszych (por. 1Krl 22, 19; Ps 89, 7; Hi 1, 6; Dn 7, 9).

Apokalipsa używa terminu presbiteroi (starsi), który niekoniecznie odnosi się do wieku, ale raczej do funkcji związanej z mocą, autorytetem i zarządzaniem. W Nowym Testamencie tak nazywano osoby stojące na czele wspólnot chrześcijańskich (do dziś kapłanów nazywamy prezbiterami). Złote korony oraz trony, na jakich zasiadają Starcy, sugerują władzę i autorytet oraz udział wraz z Bogiem w rządzeniu światem. Ponieważ jednak nigdzie w Biblii ani literaturze judaistycznej aniołowie nie zasiadają na tronach ani nie noszą koron, które Biblia obiecuje wszystkim zbawionym jako wieniec zwycięstwa (2 Tym 4, 8), bo ludzie mają być współdziedzicami Chrystusa, istnieje pogląd, że być może Starcy są ludźmi zabranymi do Nieba. Co prawda ukazani zostali w towarzystwie nadprzyrodzonych istot (siedmiu aniołów i czterech niebiańskich zwierząt), ale zarazem są wśród nich wyraźnie wyodrębnieni (Ap 7, 11; 5, 11).

Reklama
Reklama

Najbardziej prawdopodobna jest chyba interpretacja widząca w 24 Starcach symboliczne przedstawienie Ludu Bożego, obejmującego Lud Starego i Nowego Przymierza (ich liczba, będąca sumą dwóch dwunastek, nawiązuje do dwunastu pokoleń Izraela oraz do dwunastu apostołów, stanowiąc niejako syntezę Starego i Nowego Przymierza. W tym ujęciu Starcy uosabiają cały Lud Boży, wezwany do udziału w niebiańskim zgromadzeniu. Otaczają oni Tron i zasiadając na własnych tronach, stają się uczestnikami sądu, ale także pełnią funkcje liturgiczne i uczestniczą w oddawaniu czci największemu Sędziemu (Ap 4,4; 4,10; 5,8; 11,16; 19,4). Starcy mają w swych rękach czasze pełne modlitw świętych. Fakt, że 24 Starców składa w ofierze modlitwy świętych (Ap 5, 8), wskazuje na ich związek ze zmianami kapłańskimi, a ściślej z ich 24 przywódcami (1 Krn 24,1-19).

Reklama
Reklama

Poznaj więcej apokaliptycznych symboli:

banner-apokalipsa

Reklama
Reklama

Najciekawsze artykuły

co tydzień w Twojej skrzynce mailowej

Raz w tygodniu otrzymasz przegląd najważniejszych artykułów ze Stacji7

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ
Reklama
WIARA I MODLITWA
Wspieraj nas - złóż darowiznę