Starcy

Tajemnicze postacie wspomniane kilkakrotnie w Apokalipsie, jako ci, którzy zasiadają na dwudziestu czterech tronach otaczających tron Boga w Niebie

Roman Zając
Roman
Zając
zobacz artykuly tego autora >

Polub nas na Facebooku!

Być może 24 Starców to jacyś wyżsi rangą aniołowie, będący członkami niebiańskiej Rady Starszych (por. 1Krl 22, 19; Ps 89, 7; Hi 1, 6; Dn 7, 9).

 

Apokalipsa używa terminu presbiteroi (starsi), który niekoniecznie odnosi się do wieku, ale raczej do funkcji związanej z mocą, autorytetem i zarządzaniem. W Nowym Testamencie tak nazywano osoby stojące na czele wspólnot chrześcijańskich (do dziś kapłanów nazywamy prezbiterami). Złote korony oraz trony, na jakich zasiadają Starcy, sugerują władzę i autorytet oraz udział wraz z Bogiem w rządzeniu światem. Ponieważ jednak nigdzie w Biblii ani literaturze judaistycznej aniołowie nie zasiadają na tronach ani nie noszą koron, które Biblia obiecuje wszystkim zbawionym jako wieniec zwycięstwa (2 Tym 4, 8), bo ludzie mają być współdziedzicami Chrystusa, istnieje pogląd, że być może Starcy są ludźmi zabranymi do Nieba. Co prawda ukazani zostali w towarzystwie nadprzyrodzonych istot (siedmiu aniołów i czterech niebiańskich zwierząt), ale zarazem są wśród nich wyraźnie wyodrębnieni (Ap 7, 11; 5, 11).

 

Najbardziej prawdopodobna jest chyba interpretacja widząca w 24 Starcach symboliczne przedstawienie Ludu Bożego, obejmującego Lud Starego i Nowego Przymierza (ich liczba, będąca sumą dwóch dwunastek, nawiązuje do dwunastu pokoleń Izraela oraz do dwunastu apostołów, stanowiąc niejako syntezę Starego i Nowego Przymierza. W tym ujęciu Starcy uosabiają cały Lud Boży, wezwany do udziału w niebiańskim zgromadzeniu. Otaczają oni Tron i zasiadając na własnych tronach, stają się uczestnikami sądu, ale także pełnią funkcje liturgiczne i uczestniczą w oddawaniu czci największemu Sędziemu (Ap 4,4; 4,10; 5,8; 11,16; 19,4). Starcy mają w swych rękach czasze pełne modlitw świętych. Fakt, że 24 Starców składa w ofierze modlitwy świętych (Ap 5, 8), wskazuje na ich związek ze zmianami kapłańskimi, a ściślej z ich 24 przywódcami (1 Krn 24,1-19).

 

 

Poznaj więcej apokaliptycznych symboli:

banner-apokalipsa

Roman Zając

Roman Zając

Biblista i demonolog, absolwent Instytutu Nauk Biblijnych KUL, autor książki „Szatan w Starym Testamencie”, publikuje głównie w pismach „Któż jak Bóg”, „Egzorcysta”, „List”, „Biblia krok po kroku”

Zobacz inne artykuły tego autora >

Reklama
Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7Reklama
Reklama

Roman Zając
Roman
Zając
zobacz artykuly tego autora >

Sto czterdzieści cztery tysiące

Symboliczna liczba ludzi zbawionych ze wszystkich pokoleń Izraela, którzy są opieczętowani (Ap 7, 4), mają imię Baranka i imię Jego Ojca wypisane na czołach (Ap 14, 1) oraz śpiewają przed Tronem Boga pieśń, której tylko oni, jako wykupieni z Ziemi, mogli się nauczyć (Ap 14, 3)

Roman Zając
Roman
Zając
zobacz artykuly tego autora >

Polub nas na Facebooku!

Wzmianka, że zostali zapieczętowani oznacza, że posiadają szczególną ochronę Bożą przed boskim sądem i tego co uczyni Antychryst, realizując swoje działania w okresie wielkiego prześladowania (zob. Ap 6, 17).

 

Teraz będzie trochę matematyki. 144000 to inaczej 12 x 12 przemnożone przez dziesiątkę do trzeciej potęgi. 12 symbolizuje w Biblii lud Boży. Przemnożona przez siebie dwunastka (12 x 12 = 144) odnosi się do królestwa Bożego. Z kolei dziesiątka to liczba zamykająca pewną całość. Podniesiona do trzeciej potęgi jest liczbą pełni Bożej przez aluzję do trzech Osób Boga. Nawiązuje ona też do sześciennego kształtu Miejsca Najświętszego w świątyni Bożej oraz do kształtu Miasta Bożego (Ap 21, 16). Liczba tysiąc (10x10x10) odnosi się w Biblii do mieszkańców królestwa Bożego (Dn 7, 10) i do wielkości oddziału w armii izraelskiej (Wj 18, 21). Przemnożenie dwunastek i dziesiątek wydaje się podkreślać, że wśród zbawionych nie zabraknie nikogo spośród ludu Bożego.

 

Świadkowie Jehowy traktują jednak tę liczbę jak najbardziej dosłownie i uważają, że tylko tyle osób (ni mniej ni więcej) dostanie się do zarządu w Niebie, a reszta będzie musiała zadowolić się mieszkaniem na Ziemi.

 

Poznaj więcej apokaliptycznych symboli:

banner-apokalipsa

Roman Zając

Roman Zając

Biblista i demonolog, absolwent Instytutu Nauk Biblijnych KUL, autor książki „Szatan w Starym Testamencie”, publikuje głównie w pismach „Któż jak Bóg”, „Egzorcysta”, „List”, „Biblia krok po kroku”

Zobacz inne artykuły tego autora >

Reklama
Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7Reklama
Reklama

Roman Zając
Roman
Zając
zobacz artykuly tego autora >
Copy link
Powered by Social Snap