Nasze projekty

Te Deum. Ciebie Boga Wysławiamy

Dzisiaj dziękujemy Najlepszemu Bogu za 100 lat Niepodległości Polski

Reklama

Ciebie Boga wysławiamy,

Tobie Panu wieczna chwała,

Reklama
Reklama

Ciebie Ojca, niebios bramy,

Ciebie wielbi ziemia cała.

Tobie wszyscy Aniołowie,

Reklama
Reklama

Tobie Moce i Niebiosy,

Cheruby, Serafinowie,

ślą wieczystej pieśni głosy.

Reklama

Święty, Święty, nad Świętymi,

Bóg Zastępów, Król łaskawy,

Pełne niebo z kręgiem ziemi,

Majestatu Twojej sławy.

Apostołów Tobie rzesza,

chór Proroków pełen chwały,

Tobie hołdy nieść pośpiesza

Męczenników orszak biały.

Ciebie poprzez okrąg ziemi,

z głębi serca ile zdoła,

Głosy ludów zgodzonymi,

wielbi święta pieśń Kościoła.

Niezmierzonej Ojca chwały,

Syna Słowo wiekuiste,

Z Duchem wszechświat wielbi cały,

Królem chwały Tyś, o Chryste.

Tyś Rodzica Syn z wiek wieka,

by świat zbawić swoim zgonem,

Przyoblókłszy się w człowieka,

nie wzgardziłeś Panny łonem.

Tyś pokruszył śmierci wrota;

starł jej oścień w męki dobie

I rajskiego kraj żywota,

otworzyłeś wiernym sobie.

Po prawicy siedzisz Boga,

w chwale Ojca, Syn Jedyny,

Lecz gdy zagrzmi trąba sroga,

przyjdziesz sądzić ludzkie czyny.

Prosim, słudzy łask niegodni,

wspomóż, obmyj grzech co plami,

Gdyś odkupił nas od zbrodni

Drogiej swojej Krwi strugami.

Ze Świętymi w blaskach mocy,

wiecznej chwały zlej nam zdroje:

Zbaw o Panie, lud sierocy,

Błogosław dziedzictwo swoje.

Rządź je, broń po wszystkie 1ata,

prowadź w niebios błogie bramy,

My w dzień każdy, Władco co świata,

Imię Twoje wysławiamy.

Po wiek wieków nie ustanie,

Pieśni, co sławi Twoje czyny,

O w dniu onym racz nas Panie

od wszelakiej ustrzec winy.

Zjaw swą litość w życiu całym

tym, co żebrzą Twej opieki:

w Tobie Panie zaufałem,

Nie zawstydzę się na wieki.

Reklama

Najciekawsze artykuły

co tydzień w Twojej skrzynce mailowej

Raz w tygodniu otrzymasz przegląd najważniejszych artykułów ze Stacji7

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ
Reklama
WIARA I MODLITWA
Wspieraj nas na Patronite