Nasze projekty
fot. Tima Miroshnichenko / Pexels

Litania na ostatni dzień roku. Dziękujmy za kolejny rok życia i prośmy o błogosławieństwo na następny!

"Boże wszelkiej pociechy, dziękujemy Ci przez Jezusa Chrystusa, Twego Jednorodzonego Syna, żeś zechciał darować nam z Twojej ojcowskiej dobroci ten jeszcze jeden rok dla poprawy naszego życia"

Reklama
Reklama

Ta krótka modlitwa sprawdzi się idealnie dla tych, którzy także duchowo chcą przeżyć zakończenie roku i rozpoczęcie nowego. Litania składa się z części dziękczynnej i błagalnej. Warto odmówić ją 31 grudnia w gronie rodzinnym, parafialnym lub indywidualnie.

ZOBACZ TEŻ: Modlitwa na zakończenie roku


Litania na ostatni dzień roku

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.
Łaskawy i miłosierny Boże – zmiłuj się nad nami.

Boże, który stworzyłeś nas z niczego na obraz i podobieństwo swoje – dziękujemy Ci za to.
Boże, który dałeś nam duszę nieśmiertelną –
Boże, który wybawiłeś nas od wiekuistego potępienia –
Boże, który pomimo naszych grzechów zawsze wyświadczasz nam Miłosierdzie –
Boże, który dajesz nam deszcze i pogodę słoneczną –
Boże, który nas żywisz i utrzymujesz przy życiu –
Boże, który zsyłasz nam kapłanów i nauczycieli –
Boże, który uwolniłeś nas swoją pomocą od tyłu niebezpieczeństw –
Boże, który zechciałeś nas utrzymywać w pokoju i jedności –

My, grzeszni, prosimy Cię – wysłuchaj nas, Panie.
Abyś zechciał być naszym dobroczyńcą i w przyszłym roku, prosimy Cię –
Abyś zechciał oświecać mądrością i umacniać naszego papieża N., prosimy Cię –
Abyś zechciał napełnić gorliwością apostolską naszego metropolitę N., naszego biskupa N. i wszystkich kapłanów, prosimy Cię –
Abyś zechciał kierować wszystkie świeckie rządy dla dobra ich poddanych, prosimy Cię –
Abyś zechciał być pomocny rodzicom, prosimy Cię –
Abyś zechciał użyczyć wszystkim chrześcijanom ducha jedności i braterskiej miłości, prosimy Cię –
Abyś zechciał zawrócić błądzących na drogę prawdy i dobra, prosimy Cię,
Abyś zechciał być Ojcem biednych, opuszczonych, wdów i sierot, prosimy Cię,
Abyś zechciał pocieszyć zasmuconych i przybyć na pomoc uciśnionym, prosimy Cię,
Abyś zechciał pokrzepić chorych, a umierających doprowadzić do życia wiecznego, prosimy Cię,
Abyś zechciał odpłacić łaskami niebieskimi naszym dobroczyńcom ich dary, prosimy Cię,
Abyś zechciał zachować nas od powietrza, głodu, ognia, wojny i wszelkich chorób, prosimy Cię,
Abyś zechciał odwrócić wszelkie nieszczęścia od naszych mieszkań, prosimy Cię,
Abyś zechciał wprowadzić nas po skończonym życiu do szczęśliwej wieczności, prosimy Cię,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módlmy się: Ojcze miłosierdzia i Boże wszelkiej pociechy, dziękujemy Ci przez Jezusa Chrystusa, Twego Jednorodzonego Syna, żeś zechciał darować nam z Twojej ojcowskiej dobroci ten jeszcze jeden rok dla poprawy naszego życia. Mocno i szczerze postanawiamy, jeśli nas jeszcze przy życiu zechcesz zostawić, służyć Ci w następnym roku z większą wiernością. Racz nam, o Boże, udzielić Twojej łaski dla wykonania tego postanowienia. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.


adonai.pl

Reklama

Najciekawsze artykuły

co tydzień w Twojej skrzynce mailowej

Raz w tygodniu otrzymasz przegląd najważniejszych artykułów ze Stacji7

SKLEP DOBROCI

Reklama

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ
WIARA I MODLITWA
Wspieraj nas - złóż darowiznę