Nasze projekty
fot. sanah, instagram.com/CC BY 3.0, wikimedia.org

„Nic dwa razy się nie zdarza…” Poruszający wiersz Szymborskiej w wykonaniu Sanah

"Żaden dzień się nie po­wtó­rzy, nie ma dwóch po­dob­nych nocy, dwóch tych sa­mych po­ca­łun­ków, dwóch jed­na­kich spoj­rzeń w oczy…" - śpiewa Sanah w jednym ze swoich najnowszych utworów. Posłuchaj tej przejmującej aranżacji do wiersza Wisławy Szymborskiej!

Reklama

Wisława Szymborska była wybitną polską poetką, eseistką, krytyczką, której twórczość znana jest na całym świecie. Wiersz pt. „Nic dwa razy” zaliczany jest do jednego z jej najpopularniejszych utworów. Muzykę do niego układają wciąż nowi kompozytorzy. Ten z jednej strony bardzo prosty, ale i z głębokim przesłaniem liryk, stylizowany na piosenkę był już wykonywany w kilku aranżacjach m.in. Kory, a ostatnio także artystki młodego pokolenia Sanah!

ZOBACZ: „Choć mi tak niebo ty złocisz i morze, Smutno mi Boże!”. Wiersz Słowackiego w przejmującym wykonaniu Sanah

Sanah, a właściwie Zuzanna Irena Jurczak to młoda artystka, wokalistka, autorka tekstów, kompozytorka, skrzypaczka i absolwentka Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie.

Reklama

Artystka pod koniec 2022 roku zaskoczyła swoich fanów i opublikowała w sieci zbiór poezji śpiewanej w swoim wykonaniu. Wiersze Adama Mickiewicza, Wisławy Szymborskiej, Adama Asnyka, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Edgara Allana Poe, Juliana Tuwima, Jacka Cygana czy Juliusza Słowackiego przełożyła na własny muzyczny język serwując słuchaczom piękne słowa w poruszającej oprawie.

Wyświetl ten post na Instagramie

Post udostępniony przez sanah (@sanahmusic)

Wiersz „Nic dwa razy” w poetycki sposób przekazuje przekonania, że los człowieka jest niepowtarzalny – niczego nie można przeżyć na nowo, poprawić, rozstrzygnąć inaczej, nie ma możliwości, aby coś wydarzyło ponownie w identyczny sposób. Choć podejmowany temat nie należy do łatwych, poetka tłumaczy go wła­ści­wą so­bie lekko­ścią. Wysłuchajcie tego niezwykłego wiersza w aranżacji Sanah!

Reklama

Wisława Szymborska
Nic dwa razy

Nic dwa razy się nie zda­rza
i nie zda­rzy. Z tej przy­czy­ny
zro­dzi­li­śmy się bez wpra­wy
i po­mrze­my bez ru­ty­ny.

Choć­by­śmy ucznia­mi byli
naj­tęp­szy­mi w szko­le świa­ta,
nie bę­dzie­my re­pe­to­wać
żad­nej zimy ani lata.

Żaden dzień się nie po­wtó­rzy,
nie ma dwóch po­dob­nych nocy,
dwóch tych sa­mych po­ca­łun­ków,
dwóch jed­na­kich spoj­rzeń w oczy.

Wczo­raj, kie­dy two­je imię
ktoś wy­mó­wił przy mnie gło­śno,
tak mi było, jak­by róża
przez otwar­te wpa­dła okno.

Dziś, kie­dy je­ste­śmy ra­zem,
od­wró­ci­łam twarz ku ścia­nie.
Róża? Jak wy­glą­da róża?
Czy to kwiat? A może ka­mień?

Cze­mu ty się, zła go­dzi­no,
z nie­po­trzeb­nym mie­szasz lę­kiem?
Je­steś – a więc mu­sisz mi­nąć.
Mi­niesz – a więc to jest pięk­ne.

Uśmiech­nię­ci, współ­o­bję­ci
spró­bu­je­my szu­kać zgo­dy,
choć róż­ni­my się od sie­bie
jak dwie kro­ple czy­stej wody.

pa, poezja.org, wikipedia.org/Stacja7

Reklama
Reklama

Najciekawsze artykuły

co tydzień w Twojej skrzynce mailowej

Raz w tygodniu otrzymasz przegląd najważniejszych artykułów ze Stacji7

SKLEP DOBROCI

Reklama

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ
WIARA I MODLITWA
Wspieraj nas - złóż darowiznę