Nowenna przed beatyfikacją [DZIEŃ 6.]

W święto Narodzenia NMP, w szóstym dniu nowenny chcemy szczególną modlitwą objąć wszystkie matki, aby przez zawierzenie się Maryi nieustannie cieszyły się z daru macierzyństwa. Modlimy się także za matki oczekujące potomstwa, aby szczęśliwie wydały je na świat, a każde dziecko, by zaznało miłości rodzinnego domu.

Reklama

DZIEŃ 6

8 września 2021 r.


Stefan kard. Wyszyński – pokładający ufność swą w Maryi

Z Ewangelii według św. Jana J 19, 25-27

Obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: «Niewiasto, oto syn Twój». Następnie rzekł do ucznia: «Oto Matka twoja». I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie.

Wprowadzenie

Prymas Wyszyński był wielkim czcicielem Matki Bożej. Świadomy niebezpieczeństwa, jakie groziło mu ze strony ówczesnej władzy, wypowiedział 14 lutego 1953 roku znamienne słowa: „Znalazłem dłonie, w których można ubezpieczyć losy Kościoła i narodu. Wszystko postawiłem na Maryję!”

Reklama
Reklama

Szczególną datą stał się dla niego dzień 8 grudnia 1953 roku, kiedy – w czasie internowania w Stoczku Warmińskim – oddał się Maryi w Jej macierzyńską niewolę miłości. Tak sam opisywał tamten dzień: „Przez trzy tygodnie przygotowywałem duszę swoją na ten dzień. Idąc za wskazaniami bł. Ludwika Marii Grignion de Montfort, zawartymi w książce: «O doskonałym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny» – oddałem się dziś przez ręce mej Najlepszej Matki w całkowitą niewolę Chrystusowi Panu”.

Po powrocie z internowania powiedział: „Nie miałem chyba większej radości w swoim życiu, jak te trzy lata, gdy niemal nie rozstawałem się z Nią i myślą, że Ona zwycięża. I tak było. Ona zwyciężyła”.

Z nauczania kard. Stefana Wyszyńskiego

Światu potrzeba dziś więcej wrażliwych serc niż zimnej stali. Może dlatego na apokaliptycznym niebie współczesności Kościół, wiedziony przez Ducha Świętego, ukazuje na Soborze «Znak wielki – Niewiastę obleczoną w słońce», która – według zapowiedzi rajskiej – zetrze głowę węża.

Reklama
Reklama

Bogurodzica, jako Matka Boga – Człowieka i Matka Kościoła, najwspanialszy wzór dla Rodziny ludzkiej, stanie się na nowo natchnieniem świata. (…)

Ludzkości potrzeba matki. Dlatego Ojciec wszelkiego życia pomyślał o Matce, którą dał Słowu Przedwiecznemu na Jego wyprawę przez Nazaret w świat. Odtąd występuje Chrystus, Bóg Wcielony, przed oczyma ludzi tęskniących do Ojca, jako Syn Matki ziemskiej. Taka była wola Ojca naszego, który jest w niebie. A Chrystus – doznawszy szczególnej pomocy i opieki Matki na ziemi, doświadczywszy Jej serce – swoim oświadczeniem: «Nie zostawię was sierotami», objął również i miejsce swej Matki w rodzinie ludzkiej. W doświadczeniu najtrudniejszym dla siebie i dla tych, co uwierzyli w Imię Jego, daje im Matkę: «Oto syn Twój – oto Matka twoja».

Intencja i modlitwa

W święto Narodzenia NMP, w szóstym dniu nowenny chcemy szczególną modlitwą objąć wszystkie matki, aby przez zawierzenie się Maryi nieustannie cieszyły się z daru macierzyństwa.

Reklama

Modlimy się także za matki oczekujące potomstwa, aby szczęśliwie wydały je na świat, a każde dziecko, by zaznało miłości rodzinnego domu.

Ojcze nasz…

Zdrowaś Maryjo…

Módlmy się.

Boże w Trójcy Świętej Jedyny, Ty w swojej niewypowiedzianej dobroci powołujesz ciągle nowych apostołów, aby przybliżali światu Twoją Miłość. Bądź uwielbiony za to, że dałeś nam opatrznościowego Pasterza Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia.

Wejrzyj, prosimy Cię, na jego heroiczną wiarę, całkowite oddanie się Tobie, na jego męstwo wobec przeciwności i prześladowań, które znosił dla imienia Twego. Pomnij, jak bardzo umiłował Kościół Twojego Syna, jak wiernie kochał Ojczyznę i każdego człowieka, broniąc jego godności i praw, przebaczając wrogom, zło dobrem zwyciężając.

Otocz chwałą wiernego Sługę Twojego Stefana Kardynała, który wszystko postawił na Maryję i Jej zawierzył bez granic, u Niej szukając pomocy w obronie wiary Chrystusowej i wolności Narodu. Ojcze nieskończenie dobry, uczyń go orędownikiem naszych spraw przed Tobą. Amen.

Sługo Boży Stefanie Wyszyński, pokładający ufność swą w Maryi – przyczyń się za nami.


opracował ks. dr Maciej Radzikowski

Reklama

Dołącz do naszych darczyńców. Wesprzyj nas!

Najciekawsze artykuły

co tydzień w Twojej skrzynce mailowej

Raz w tygodniu otrzymasz przegląd najważniejszych artykułów ze Stacji7

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ
Reklama
WIARA I MODLITWA
Wspieraj nas - złóż darowiznę