video-jav.net

7 sposobów na medytację

Czytanie Pisma Świętego jest jak zaspokajanie głodu - nie wystarczy raz porządnie się najeść, by już go nie odczuwać. W codziennym karmieniu się Bożym słowem warto wybrać sobie jedną metodę rozważania, aby z czasem lektura i medytacja stawały się naturalnym czasem modlitwy

Redakcja portalu
Redakcja portalu
zobacz artykuly tego autora >

Polub nas na Facebooku!

jn2

 


Medytacja ignacjańska


Lectio divina


Metoda bł. Karola de Foucald


Modlitwa karmelitańska


Metoda franciszkańska


Namiot Spotkania


Metoda św. Teresy Wielkiej


 

Redakcja portalu

Redakcja portalu

Zobacz inne artykuły tego autora >
Redakcja portalu
Redakcja portalu
zobacz artykuly tego autora >

Medytacja ze św. Teresą Wielką

Człowiek modlący się metodą terezjańską nie sam pochyla się nad rozważaniem danej prawdy, ale wspólnie z samym Bogiem. Nie jest stworzona po to, by czynić z nas filozofów czy teologów: została stworzona po to, aby rozpalić się Panem. Bóg pragnie nieustannie nawiązać z nami kontakt. Chce mieć udział w naszym życiu.

Redakcja portalu
Redakcja portalu
zobacz artykuly tego autora >

Polub nas na Facebooku!

jn2

 

Wybierz fragment z Pisma Świętego (może być to np. ewangelia z dzisiejszej Liturgii Słowa)

Znajdź odpowiednie miejsce, aby nic Ci nie przeszkadzało i przygotuj serce do tej intymnej rozmowy z Tym, który Cię kocha.
Poproś św. Teresę od Jezusa, by pomogła Ci w tym spotkaniu. Św. Tereso – Doktorze Kościoła – módl się za mną!

 

WSTĘP

Modlitwa

Stań przed Bogiem w krótkiej modlitwie własnymi słowami. Staję przed Tobą kochający mnie Panie Boże i wyznaję Ci moją pokorną miłość, pełną zawierzenia…

Uświadom sobie Jego obecność i miłość. Uświadamiam sobie jeszcze raz cel tej medytacji: aby to nasze spotkanie myśli, serca i woli posunęło mnie o krok naprzód w przyjaźni z Tobą, mój Panie i Mistrzu; byś przez wzrost naszej przyjaźni mógł działać dzisiaj w rodzinie człowieczej, według Swego upodobania … jak działałeś przez przyjaźń z Twoimi Wielkimi Przyjaciółmi: Abrahamem, Mojżeszem

 

Czytanie

Przyjrzyj się Bożemu działaniu w historii i w Twoim życiu.

Przypominam sobie, w ponownym odczytaniu z Pisma św. Twoich Słów i czynów, wypowiedzianych i uczynionych również dla mnie… temat naszej dzisiejszej rozmowy…

 

CENTRUM

Rozmyślanie

Staraj się zrozumieć temat czytania.

Aktem serdecznej wiary staję w obecności Twego najświętszego Człowieczeństwa, Panie Jezu i pokornie pytam: Jak mam rozumieć to, co przeczytałem?Co chcesz mi Panie przez to powiedzieć? Co chcesz Panie, abym dzisiaj uczynił?

Rozmowa

Rozmawiaj z Bogiem.

Staram się refleksyjnie zagłębić w treść obranej sceny z Twojej Ewangelii, Panie, lub wybrane Twoje Słowo, pytając siebie: w czym jest problem? Jaki był i jest mój stosunek do tego problemu? Jaki winien być od dziś?

Mów Bogu o Twojej miłości, wierności i zaufaniu. Serdecznie porozmawiam z Tobą Panie, słowami duszy i zadumą w potrójnym dialogu spojrzeń, serc i pragnień…

 

ZAKOŃCZENIE

Dziękczynienie

Dziękuj Bogu – Dziękuję Ci, Panie Boże, za dary łask: ogólnych… szczegółowych…

Ofiarowanie (postanowienia)

Ofiaruj Panu – Ofiaruję Ci, Panie Boże, wszystkie moje siły na Twoją służbę: dzisiaj… w konkretach dnia…

Zrób postanowienie – Postanawiam w tym celu… Dlaczego to postanawiam?… Jak to będę realizował?…

 

PROŚBA

Świadomi własnych niedostatków prosimy o pomoc dla siebie i innych.
Wybieram myśl dnia, motto i pokornie proszę o konieczną pomoc do zrealizowania tych postanowień: Pana Boga, Maryję Pannę, Świętych Patronów i Aniołów. Amen

 

Redakcja portalu

Redakcja portalu

Zobacz inne artykuły tego autora >
Redakcja portalu
Redakcja portalu
zobacz artykuly tego autora >