Medytacja ze św. Teresą Wielką

Człowiek modlący się metodą terezjańską nie sam pochyla się nad rozważaniem danej prawdy, ale wspólnie z samym Bogiem. Nie jest stworzona po to, by czynić z nas filozofów czy teologów: została stworzona po to, aby rozpalić się Panem. Bóg pragnie nieustannie nawiązać z nami kontakt. Chce mieć udział w naszym życiu.

Redakcja portalu
Redakcja portalu
zobacz artykuly tego autora >

Polub nas na Facebooku!

jn2

 

Wybierz fragment z Pisma Świętego (może być to np. ewangelia z dzisiejszej Liturgii Słowa)

Znajdź odpowiednie miejsce, aby nic Ci nie przeszkadzało i przygotuj serce do tej intymnej rozmowy z Tym, który Cię kocha.
Poproś św. Teresę od Jezusa, by pomogła Ci w tym spotkaniu. Św. Tereso – Doktorze Kościoła – módl się za mną!

 

WSTĘP

Modlitwa

Stań przed Bogiem w krótkiej modlitwie własnymi słowami. Staję przed Tobą kochający mnie Panie Boże i wyznaję Ci moją pokorną miłość, pełną zawierzenia…

Uświadom sobie Jego obecność i miłość. Uświadamiam sobie jeszcze raz cel tej medytacji: aby to nasze spotkanie myśli, serca i woli posunęło mnie o krok naprzód w przyjaźni z Tobą, mój Panie i Mistrzu; byś przez wzrost naszej przyjaźni mógł działać dzisiaj w rodzinie człowieczej, według Swego upodobania … jak działałeś przez przyjaźń z Twoimi Wielkimi Przyjaciółmi: Abrahamem, Mojżeszem

 

Czytanie

Przyjrzyj się Bożemu działaniu w historii i w Twoim życiu.

Przypominam sobie, w ponownym odczytaniu z Pisma św. Twoich Słów i czynów, wypowiedzianych i uczynionych również dla mnie… temat naszej dzisiejszej rozmowy…

 

CENTRUM

Rozmyślanie

Staraj się zrozumieć temat czytania.

Aktem serdecznej wiary staję w obecności Twego najświętszego Człowieczeństwa, Panie Jezu i pokornie pytam: Jak mam rozumieć to, co przeczytałem?Co chcesz mi Panie przez to powiedzieć? Co chcesz Panie, abym dzisiaj uczynił?

Rozmowa

Rozmawiaj z Bogiem.

Staram się refleksyjnie zagłębić w treść obranej sceny z Twojej Ewangelii, Panie, lub wybrane Twoje Słowo, pytając siebie: w czym jest problem? Jaki był i jest mój stosunek do tego problemu? Jaki winien być od dziś?

Mów Bogu o Twojej miłości, wierności i zaufaniu. Serdecznie porozmawiam z Tobą Panie, słowami duszy i zadumą w potrójnym dialogu spojrzeń, serc i pragnień…

 

ZAKOŃCZENIE

Dziękczynienie

Dziękuj Bogu – Dziękuję Ci, Panie Boże, za dary łask: ogólnych… szczegółowych…

Ofiarowanie (postanowienia)

Ofiaruj Panu – Ofiaruję Ci, Panie Boże, wszystkie moje siły na Twoją służbę: dzisiaj… w konkretach dnia…

Zrób postanowienie – Postanawiam w tym celu… Dlaczego to postanawiam?… Jak to będę realizował?…

 

PROŚBA

Świadomi własnych niedostatków prosimy o pomoc dla siebie i innych.
Wybieram myśl dnia, motto i pokornie proszę o konieczną pomoc do zrealizowania tych postanowień: Pana Boga, Maryję Pannę, Świętych Patronów i Aniołów. Amen

 

Redakcja portalu

Redakcja portalu

Zobacz inne artykuły tego autora >

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

Redakcja portalu
Redakcja portalu
zobacz artykuly tego autora >

Medytacja franciszkańska

Medytacja franciszkańska jest kilkuwiekową metodą pracy duchowej. Powstała w oparciu o praktykę życia świętych franciszkanów - Bonawentury i Piotra z Alkantary. Jest prosta, opiera się na kilku punktach, których pierwsze litery układają się w słowo "amor" czyli "miłość".

Redakcja portalu
Redakcja portalu
zobacz artykuly tego autora >

Polub nas na Facebooku!

jn2

 

AMOR to po łacinie – MIŁOŚĆ. Słowo to tworzą pierwsze litery kolejnych etapów medytacji:

A – Adoracja – Postawienie sie w Bożej obecności i uwielbienie Najwyższego.
M – Medytacja – Duchowe pochylenie nad tekstem z Biblii lub jakiegoś świętego (np. “Napomnienia” – św. Franciszka ).
O – Oracja – Modlitwa do Boga w kontekście przeczytanego słowa.
R – Rezolucja – (wnioski) – praktyczne postanowienia do wykonania w życiu, będące konsekwencja spotkania z Bogiem na modlitwie.

 

Wybierz fragment z Pisma Świętego (może być to np. ewangelia z dzisiejszej Liturgii Słowa)

 

1. Przygotowanie: w przeddzień (wieczorem?)

Przygotuj temat, skieruj nań umysł i serce.

2. Czytanie

Czytaj wolno i uważnie wybrany tekst, aby pobudzić myśli i uczucia.

3. Rozważanie

Pogłębiaj dany temat.
Zadaj sobie różne pytania.
Staraj się wyciągnąć wnioski dotyczące zmian we własnym życiu.

4. Dziękczynienie

Rozmyślaj, co Bóg czyni dla Ciebie.
Rozpalaj serce w dziękczynieniu za konkretne znaki Jego działania.
Uwielbiaj Boga za Jego łaskę.

5. Ofiarowanie siebie

Powierz Panu całego Siebie, wszystkie wymiary życia, działalności, wszystkie relacje z innymi ludźmi.

6. Prośby

Proś o wytrwanie w otrzymanej łasce.
Módl się w intencji Kościoła i wszystkich tych, których chcesz polecić Bogu.

 

Redakcja portalu

Redakcja portalu

Zobacz inne artykuły tego autora >

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

Redakcja portalu
Redakcja portalu
zobacz artykuly tego autora >
Copy link
Powered by Social Snap