Rozważania majowe. Odc. 20 – Nauczycielka modlitwy

Jak wzorem Maryi radzić sobie z trudnościami w modlitwie?

Ks. Krzysztof Cebula
Ks. Krzysztof
Cebula
zobacz artykuly tego autora >

Polub nas na Facebooku!

Wystarczy znowu sięgnąć do przypisu komentatora, by uświadomić sobie, jaką skalą znajomości Świętych Zwojów (naszego Starego Testamentu) dysponowała Autorka modlitwy – w Magnificat zacytowane są na pewno biblijne Księgi: Rodzaju, Pierwsza Samuela, Izajasza, Micheasza oraz Psalmy 89, 98, 103, 111 i 113. Zatem mimo, iż w Psalmach jest wszystko, to ich wersety okazały się niewystarczające, aby podeprzeć każdą myśl, intencję i słuszne powody uwielbienia Boga.

Dla nas modlących się współcześnie to bardzo ambitny wyznacznik i zarazem wzorzec wskazujący na ewentualne braki w naszym wołaniu do Boga. Matka Jezusa modli się po prostu słowami Ksiąg natchnionych przez Ducha Świętego. One są osnową jej modlitwy. Są gwarantem, że modlitwa nigdzie nie zbacza, a modlący się człowiek nie błądzi. Wygląda na to, że dla Miraim jest to stała skłonność i naturalny odruch. Znane na pamięć fragmenty Biblii są jak powietrze w oddechu kierowanym ku Najwyższemu.

Czy modlitewny oddech jest spokojny i równy, czy wydychany jest z wysiłkiem, czy może zamieniony w ostrą zadyszkę przez życiową gonitwę i zbyt wiele zajęć – zawsze dysponuje potrzebną ilością powietrza.

Wśród tych natchnionych wersetów szczególne miejsce zajmuje Księga Psalmów, bo zawiera ludzkie modlitwy zanoszone do Boga w różnych stanach ciała i ducha, w sytuacjach przeróżnych, włącznie z krańcowymi – a wszystkie one zyskały pieczęć Ducha Świętego, znamię natchnienia i autentyczności.

 

Rozważania majowe. Odc. 20: Nauczycielka modlitwy

 

Biblia nauczyła kilkunastoletnią wybrankę Boga modlitwy głębokiej . Wracam po raz drugi do tego wątku rozważań, aby zadać sobie proste pytanie: ile wersetów Biblii, wyuczonych na pamięć, stało się już moją modlitewną bazą danych?

 

Matko Słowa Wcielonego, racz nie gardzić słowami moimi”. Wypraszaj mi Matko, rozmiłowana w słowach Bożego Objawienia, dar mądrości, bym stale pamiętał, że mojej modlitwie nie musi zagrażać oschłość, chłód ani płytkość, jeśli będę karmił swoją pamięć natchnionymi przez Ducha Świętego wersetami Biblii.

 


Rozważania majowe. Odc. 1 – Nazaretanka >>>Rozważania majowe. Odc. 2 – Serdeczna >>>Rozważania majowe. Odc. 3 – Królowa >>>Rozważania majowe. Odc. 4 – Biblistka >>>Rozważania majowe. Odc. 5 – Rozważna >>>Rozważania majowe. Odc. 6 – Rozmowna >>>Rozważania majowe. Odc. 7 – Gotowa >>>Rozważania majowe. Odc. 8 – Krewna kapłana >>>Rozważania majowe. Odc. 9 – Służebnica >>>Rozważania majowe. Odc. 10 – Wsparta o Skałę >>>Rozważania majowe. Odc. 11 – Gościnna Gospodyni >>>Rozważania majowe. Odc. 12 – Wyróżniona >>>Rozważania majowe. Odc. 14 – Spiesząca >>>Rozważania majowe. Odc. 15 – Na otartych stopach >>>Rozważania majowe. Odc. 16 – Jak monstrancja >>>Rozważania majowe. Odc. 17 – Obrończyni życia >>>Rozważania majowe. Odc. 18 – Nazwana szczęśliwą >>>Rozważania majowe. Odc. 19 – Spontaniczna >>>Rozważania majowe. Odc. 20 – Nauczycielka modlitwy >>>Rozważania majowe. Odc. 21 – Przewodniczka własnej duszy >>>Rozważania majowe. Odc. 22 – Dostrzegająca niewidoczne >>>Rozważania majowe. Odc. 23 – Obecna w świątyni >>>Rozważania majowe. Odc. 24 – Stojąca w cieniu zdarzeń >>>Rozważania majowe. Odc. 25 – Świadek starego porządku >>>Rozważania majowe. Odc. 26 – Otwarta na nowe >>>Rozważania majowe. Odc. 27 – Odporna >>>Rozważania majowe. Odc. 28 – Dobra córka >>>Rozważania majowe. Odc. 29 – Zakłopotana narzeczona >>>Rozważania majowe. Odc. 30 – Na językach >>>Rozważania majowe. Odc. 31 – Matka >>>


 

Ks. Krzysztof Cebula

Ks. Krzysztof Cebula

Zobacz inne artykuły tego autora >

Reklama
Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7Reklama
Reklama

Ks. Krzysztof Cebula
Ks. Krzysztof
Cebula
zobacz artykuly tego autora >

Rozważania majowe. Odc. 19 – Spontaniczna

Jak sprawić aby modlitwa była wybuchem?

Ks. Krzysztof Cebula
Ks. Krzysztof
Cebula
zobacz artykuly tego autora >

Polub nas na Facebooku!

W komentarzu Biblii Tysiąclecia czytamy na temat kantyku Magnifikat, że „nie należy go uważać za stenograficzne powtórzenie słów Maryi, lecz za swobodną rekonstrukcję literacką, ułożoną później na tle tej wypowiedzi”. Na szczęście jest również dodane, że rekonstrukcja owa „oparta jest na pewnych prawzorach ze Starego Testamentu”. Mam nadzieję, że komentator słusznie myśląc, że bardzo trudno byłoby po wielu latach, w czasie prowadzenia wywiadu przez autora tekstu z jego Bohaterką ustalić stenograficzną kopię modlitwy, nie wytycza jednak granic wierności/niewierności tej pierwszej, pełnej entuzjazmu modlitwy.

Wiele wskazuje na to, że Magnifikat jest rodzajem wybuchu modlitwy. Wszystko w tej młodziutkiej  Kobiecie, od momentu Jej dialogu z Aniołem, kumulowało się w rodzaj napięcia, który szukał naturalnego rodzaju uwolnienia… i znalazł je w tej pięknej, improwizowanej modlitwie.

Zakładając, że każda szczera modlitwa jest improwizacją człowieka przed Bogiem, trzeba jednak zapytać: czy najlepsze improwizacje to nie te bardzo skrupulatnie przygotowane? Oczywiście nie w sensie emocji, które modlitwa pozwala przeżyć i wyrazić, ale w sensie tematu i treści, które ona wypowiada.

 

Rozważania majowe. Odc. 19: Spontaniczna

 

Myślę ciągle o tych wielu niezapisanych przeżyciach Matki Jezusa, o tych godzinach pozornej samotności, które musiała przeżyć w czasie podróży z Galilei do Ain-Karim, o wielu jej ludzkich, dziewczęcych doznaniach, uznanych za mało istotne i nieopisanych w tekście Ewangelii, która przecież musi dotyczyć Jej Syna.

Jaką one, wszystkie razem, tworzyły wzbierającą rzekę doznań, refleksji, rozterek, jaką głębinę pytań i westchnień do Boga, którego nijak nie widać? Jak mocną osnowę modlitwy tworzyły! Czy wystarczało wersetów z Księgi Psalmów, by po drodze wypowiedzieć przed Bogiem chociaż te najbardziej nurtujące myśli?

Z pewnością wszystko po drodze z Nazaretu do Ain-Karim naznaczone było modlitwą Miriam. Pamiętamy też o Duchu Świętym, Ożywicielu ludzkich modlitw, który zstąpił był na Nią. I właśnie to wszystko, razem wzięte, stanowi świetny materiał do tego radosnego hymnu na chwałę Boga, wypowiedzianego wobec nielicznych świadków, ale w takich emocjach, jakich Miriam nie doświadczała nigdy wcześniej.

Taką modlitwę przygotowuje się długo, kiedy wreszcie wybrzmiewa na głos jest prawdziwie spontaniczna, ale też długo się ją pamięta i wielokrotnie powtarza.

 

Maryjo, śpiewająca na chwałę Boga swój wieczny Magnifikat, bądź mi nauczycielką modlitw szczerych i spontanicznych. Także tych rodzących się we mgłach i w mroku. Pomóż znajdować stale to światło, które pomaga rozeznawać doświadczenia i układać przed Bogiem modlitwy życiem pisane.

 


Rozważania majowe. Odc. 1 – Nazaretanka >>>Rozważania majowe. Odc. 2 – Serdeczna >>>Rozważania majowe. Odc. 3 – Królowa >>>Rozważania majowe. Odc. 4 – Biblistka >>>Rozważania majowe. Odc. 5 – Rozważna >>>Rozważania majowe. Odc. 6 – Rozmowna >>>Rozważania majowe. Odc. 7 – Gotowa >>>Rozważania majowe. Odc. 8 – Krewna kapłana >>>Rozważania majowe. Odc. 9 – Służebnica >>>Rozważania majowe. Odc. 10 – Wsparta o Skałę >>>Rozważania majowe. Odc. 11 – Gościnna Gospodyni >>>Rozważania majowe. Odc. 12 – Wyróżniona >>>Rozważania majowe. Odc. 14 – Spiesząca >>>Rozważania majowe. Odc. 15 – Na otartych stopach >>>Rozważania majowe. Odc. 16 – Jak monstrancja >>>Rozważania majowe. Odc. 17 – Obrończyni życia >>>Rozważania majowe. Odc. 18 – Nazwana szczęśliwą >>>Rozważania majowe. Odc. 19 – Spontaniczna >>>Rozważania majowe. Odc. 20 – Nauczycielka modlitwy >>>Rozważania majowe. Odc. 21 – Przewodniczka własnej duszy >>>Rozważania majowe. Odc. 22 – Dostrzegająca niewidoczne >>>Rozważania majowe. Odc. 23 – Obecna w świątyni >>>Rozważania majowe. Odc. 24 – Stojąca w cieniu zdarzeń >>>Rozważania majowe. Odc. 25 – Świadek starego porządku >>>Rozważania majowe. Odc. 26 – Otwarta na nowe >>>Rozważania majowe. Odc. 27 – Odporna >>>Rozważania majowe. Odc. 28 – Dobra córka >>>Rozważania majowe. Odc. 29 – Zakłopotana narzeczona >>>Rozważania majowe. Odc. 30 – Na językach >>>Rozważania majowe. Odc. 31 – Matka >>>


 

Ks. Krzysztof Cebula

Ks. Krzysztof Cebula

Zobacz inne artykuły tego autora >

Reklama
Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7Reklama
Reklama

Ks. Krzysztof Cebula
Ks. Krzysztof
Cebula
zobacz artykuly tego autora >
Copy link
Powered by Social Snap