Nasze projekty

Papież: jesteśmy wezwani do jedności. Naśladujmy tę między Ojcem, Synem i Duchem Świętym

Podczas niedzielnej katechezy przed modlitwą "Anioł Pański" Franciszek przypomniał, że jesteśmy wezwani do jedności. "Naśladując jedność między Ojcem, Synem a Duchem Świętym” - mówił. Papież pozdrowił również uczestników pielgrzymki do Piekar Śląskich.

fot. VaticanNews / YouTube

Franciszek podkreślił, że chociaż Bóg jest jeden, ale w trzech osobach, które różnią się między sobą. Nie są to jednak trzej bogowie, lecz jeden Bóg, a trzy osoby. Jest to tajemnica, którą objawił nam Jezus Chrystus: Trójca Święta. Dzisiaj zatrzymujemy się, aby celebrować tę tajemnicę, ponieważ osoby nie są przymiotnikami Boga. Przeciwnie są osobami, rzeczywistymi, różnymi, nie są jak mawiał ów filozof „emanacjami Boga – mówił papież.

„Bóg nie jest samotnością, ale komunią między Ojcem, Synem i Duchem Świętym”

Wytłumaczył, że znajdujemy tę tajemnicę zawartą w wyrażeniu św. Jana, które podsumowuje całe Objawienie: „Bóg jest miłością” (1 J 4, 8. 16).

Ojciec jest miłością, Syn jest miłością, Duch Święty jest miłością. A ponieważ jest „miłością”, Bóg, chociaż jest jeden i jedyny, nie jest samotnością, lecz komunią, między Ojcem, Synem i Duchem Świętym. Miłość, jest bowiem zasadniczo darem z siebie, a w swej pierwotnej i nieskończonej rzeczywistości to Ojciec daje siebie, rodząc Syna, który z kolei oddaje siebie Ojcu, a ich wzajemna miłość jest Duchem Świętym, więzią ich jedności. Nie jest to łatwo zrozumieć, ale każdy z nas może żyć tą tajemnicą – powiedział papież.

Reklama

„Musimy pamiętać o jedności, do której wzywa nas Jezus”

Franciszek zaznaczył, że w głoszeniu Ewangelii i w każdej formie misji chrześcijańskiej powinniśmy pamiętać o jedności, do której wzywa nad Jezus, naśladując tę między Ojcem, Synem a Duchem Świętym.

Nie można pominąć tej jedności. Piękno Ewangelii domaga się, by przeżywać ją i świadczyć o niej w zgodzie między nami, którzy jesteśmy tak różni! Ta jedność ośmielam się powiedzieć, jest zasadnicza dla chrześcijanina. Nie jest to jakaś postawa, sposób powiedzenia. Nie jest zasadnicza, ponieważ jedność rodzi się z miłości, z miłosierdzia Boga, z usprawiedliwienia Jezusa Chrystusa i z obecności Ducha Świętego w naszych sercach – powiedział Franciszek.

Reklama

Niech Maryja podtrzymuje naszą wiarę, niech czyni nas czcicielami Boga i sługami naszych braci – powiedział Franciszek.

Papież zwrócił się do uczestników polskiej pielgrzymki

Po modlitwie „Anioł Pański” i katechezie, papież Franciszek pozdrowił uczestników do Piekar Śląskich. Pozdrawiam pielgrzymów polskich i błogosławię uczestnikom wielkiej pielgrzymki do Sanktuarium Maryjnego w Piekarach Śląskich. I jak zwykle pozdrawiam młodzież Niepokalanej – powiedział.

kh/KAI/Stacja7

Reklama

SKLEP DOBROCI

Reklama

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

WIARA I MODLITWA
Wspieraj nas - złóż darowiznę