Franciszek wręczył paliusze nowym metropolitom. Otrzymał go abp Guzdek

W czasie mszy świętej w bazylice watykańskiej papież Franciszek poświęcił paliusze dla 44 nowych arcybiskupów metropolitów, w tym dla ordynariusza białostockiego, arcybiskupa Józefa Guzdka.

fot. Vatican News/YouTube

Mszy świętej sprawowanej w w uroczystość świętych apostołów Piotra i Pawła przewodniczył dziekan Kolegium Kardynalskiego, kard. Giovanni Battista Re.

W homilii papież skomentował zawarty w czytanym fragmencie Dziejów Apostolskich (Dz 12, 1-11) opis cudownego uwolnienia Piotra z więzienia, gdzie Anioł Pański każe Piotrowi „wstać szybko”. Franciszek podkreślił że także i my jesteśmy wezwani do szybkiego powstania, aby wejść w dynamiczną rzeczywistość zmartwychwstania i pozwolić się prowadzić Panu po drogach, które chce nam wskazać.

Papież zauważył, że chodzi tutaj o otwartość na nowe perspektywy, aby nie popadać w formalizm i rutynę, religię ceremonii i dewocji, ornamentu i pospolitych pocieszeń, chrześcijaństwo klerykalne, formalistyczne, przygasłe i zastygłe. Synod, który przeżywamy, wzywa nas, abyśmy stali się Kościołem, który powstaje, nie zamyka się w sobie, potrafi spojrzeć szerzej, wydostać z własnych więzień, aby wyjść na spotkanie światu – stwierdził.

Reklama

„Kościół synodalny oznacza: wszyscy uczestniczą”

Nawiązując natomiast do zawartego w drugim czytaniu dzisiejszej liturgii wyznania św. Pawła podsumowującego swe życie słowami: „w dobrych zawodach wystąpiłem”(2 Tm 4, 7) Franciszek podkreślił, że w Kościele każdy jest powołany do bycia uczniem-misjonarzem i do wniesienia swego wkładu.

Kościół synodalny oznacza: wszyscy uczestniczą, nikt nie zajmuje miejsca innych ani nie jest ponad innymi – stwierdził Franciszek. Wskazał, że oznacza to, iż nie możemy zamykać się w naszych kręgach kościelnych i przykuwać się do pewnych jałowych dyskusji, ale powinniśmy pomagać sobie nawzajem, byśmy stawali się zaczynem w cieście świata.

Reklama

Razem możemy i powinniśmy troszczyć się o życie ludzkie, o ochronę stworzenia, o godność pracy, o problemy rodzin, o trudną sytuację osób starszych i tych, którzy są opuszczeni, odrzuceni i wzgardzeni. Krótko mówiąc, powinniśmy być Kościołem, który promuje kulturę troski, współczucia dla słabszych i walki z wszelkimi formami degradacji, także naszych miast i miejsc, w których przebywamy, tak aby radość Ewangelii zajaśniała w życiu każdego z nas. To są nasze »dobre zawody» – powiedział papież.

Na zakończenie Franciszek pozdrowił nowych arcybiskupów metropolitów otrzymujących paliusze a także delegację Patriarchatu Ekumenicznego z Konstantynopola.

kh, KAI/Stacja7

Reklama

Dołącz do naszych darczyńców. Wesprzyj nas!

Reklama

SKLEP DOBROCI

Reklama

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

WIARA I MODLITWA
Wspieraj nas - złóż darowiznę