Nasze projekty

Franciszek do Polaków: Niech rekolekcje wielkopostne będą czasem refleksji nad jakością człowieczeństwa

Do korzystania z rekolekcji wielkopostnych i troski o ich konkretne owoce, przejawiające się zwłaszcza w gościnności dla uchodźców z Ukrainy zachęcił Ojciec Święty Polaków podczas dzisiejszej audiencji ogólnej.

Fot. Vatican News/Youtube

Pozdrawiam serdecznie Polaków. W okresie Wielkiego Postu, w waszych parafiach i wspólnotach duszpasterskich odbywają się rekolekcje. Niech będą one czasem refleksji nad jakością waszego człowieczeństwa i chrześcijaństwa, i niech przyniosą owoce dobra, także na rzecz osób, które przyjmujecie w waszym kraju, szczególnie przybyłych z Ukrainy. Z serca wam błogosławię – powiedział papież do Polaków.

W dzisiejszej audiencji udział wzięli: Grupa młodzieży wraz z nauczycielami z XV L.O im. Marii Skłodowskiej Curie w Krakowie; Grupa pielgrzymów z Opola; Pracownicy służby zdrowia ze Szpitala im św. Jana Pawła II w Zamościu, a także pielgrzymi indywidualni z kraju i zagranicy.

Pokusa pójścia „samemu”

Papież podczas środowej audiencji ogólnej papież mówił o ewangelizacji jako posłudze kościelnej w świetle Dekretu II Soboru Watykańskiego o działalności misyjnej Kościoła „Ad gentes”. Ojciec Święty przypomniał, że II Sobór Watykański ukazał Kościół jako Lud Boży pielgrzymujący w czasie i z natury misyjny. Zaznaczył, że ewangelizacja jest zawsze posługą kościelną, nie będąc nigdy działalnością osamotnioną, wyizolowaną czy indywidualistyczną. Ewangelizator zawsze przekazuje bowiem to, co otrzymał.

Reklama

Franciszek podkreślił, że eklezjalny wymiar ewangelizacji stanowi kryterium weryfikacji gorliwości apostolskiej i przestrzegł przed pokusą pójścia „samemu”, czy pójścia łatwiejszymi drogami pseudoeklezjalnymi, przyjęcia światowej logiki liczb i sondaży, polegania na sile naszych idei, programów, struktur, „znaczących relacji”.

Nowe sposoby spotykania się ze zranionym człowieczeństwem

Papież zwrócił uwagę na aktualność soborowego dekretu Ad gentes (AG) o działalności misyjnej Kościoła, który wskazuje, że miłość Ojca skierowana jest do każdego człowieka, bowiem Duch Święty działa w każdym, zarówno w ochrzczonych, jak i nieochrzczonych.

Następnie Ojciec Święty podkreślił, że misja Kościoła jest konsytuacją misji Chrystusa, aby być „objawieniem, czyli epifanią i wypełnieniem zbawczego planu Bożego w świecie i jego historii” (AG, 9). Uczestniczyć w niej winien każdy ochrzczony.

Reklama

Gorliwość misyjna człowieka wierzącego wyraża się również jako twórcze poszukiwanie nowych sposobów głoszenia i dawania świadectwa, nowych sposobów spotykania się ze zranionym człowieczeństwem, które przyjął Chrystus. Krótko mówiąc, nowych sposobów służenia Ewangelii i ludzkości – dodał Franciszek.

Odwołanie się do będącej źródłem miłości Ojca oraz misji Syna i Ducha Świętego nie zamyka nas w przestrzeniach statycznego, osobistego spokoju. Przeciwnie, prowadzi nas do uznania bezinteresowności daru pełni życia, do którego jesteśmy powołani, tego daru, za który wychwalamy i dziękujemy Bogu.

Ten dar jest wyłącznie dla nas. Jest po to, aby nim obdarzać i prowadzi nas także do coraz pełniejszego przeżywania tego, co otrzymaliśmy i do dzielenia się tym z innymi, w poczuciu odpowiedzialności i wspólnego przemierzania dróg historii, wiele razy uciążliwych i trudnych, w czujnym i pracowitym oczekiwaniu na jej wypełnienie. Prośmy Pana o łaskę podjęcia tego powołania chrześcijańskiego i dziękczynienia Panu za to, czym nas obdarzył, za ten skarb, i starali się przekazywać go innym” – powiedział papież na zakończenie swojej katechezy.

Reklama

KAI, zś/Stacja7

Zobacz najnowszy odcinek rekolekcji wielkopostnych „Czas walki”:

Reklama

SKLEP DOBROCI

Reklama

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

WIARA I MODLITWA
Wspieraj nas - złóż darowiznę