“Całe życie zanurzcie w Chrystusie”. Przesłanie Franciszka do Polaków

Problemy osobiste i rodzinne nie są przeszkodą na drodze świętości i szczęścia - powiedział Franciszek w specjalnym słowie z okazji 100. rocznicy urodzin Jana Pawła II. Publikujemy pełen tekst przesłania, które papież skierował do młodzieży krakowskiej.

Polub nas na Facebooku!

Treść przemówienia papieża Franciszka

Droga Młodzieży,

w tym roku świętujemy setną rocznicę urodzin św. Jana Pawła II. To dla mnie okazja, aby zwrócić się do Was, krakowskiej młodzieży, mając w pamięci to, jak bardzo Ojciec Święty Was kochał i wspominając moją wizytę w Krakowie podczas Światowych Dni Młodzieży w roku 2016.

Św. Jan Paweł II był niezwykłym darem Boga dla Kościoła i dla Polski, Waszej Ojczyzny. Jego ziemska pielgrzymka, która rozpoczęła się 18 maja 1920 roku w Wadowicach i zakończyła się przed piętnastu laty w Rzymie, była przepełniona zachwytem wobec życia, nad tajemnicą Boga, świata i człowieka.

Wspominam go jako wielkiego czciciela miłosierdzia: myślę tu o Encyklice Dives in misericordia, o kanonizacji św. siostry Faustyny, o ustanowieniu Niedzieli Miłosierdzia Bożego. W świetle miłosiernej miłości Boga, potrafił ukazać niepowtarzalność i piękno powołania kobiet i mężczyzn; rozumiał potrzeby dzieci, młodzieży i dorosłych, mając na uwadze także uwarunkowania kulturowe i społeczne. Wszyscy mogli tego doświadczyć. Także i Wy dzisiaj możecie tego doświadczyć, poznając jego życie i nauczanie, dostępne dla wszystkich także dzięki internetowi.

Każdy i każda z Was, Drodzy Chłopcy i Dziewczęta, jesteście naznaczeni przez historię swojej rodziny, z jej radościami i cierpieniami. Miłość i troska o rodzinę charakteryzowały Jana Pawła II. Jego nauczanie stanowi niezawodny punkt odniesienia w poszukiwaniu konkretnych rozwiązań dla trudności i wyzwań, z jakimi rodziny muszą się mierzyć w dzisiejszych czasach (Por. Przesłanie na Konferencję “Jan Paweł II, Papież rodziny”, Rzym, 30 października 2019 r.).

Problemy osobiste i rodzinne nie są jednak przeszkodą na drodze świętości i szczęścia. Nie były nią również dla młodego Karola Wojtyły, który jako chłopiec musiał zmierzyć się z utratą matki, brata i ojca. Jako student doświadczył okrucieństwa nazizmu, który odebrał mu wielu przyjaciół. Po wojnie, jako ksiądz i biskup, musiał stawić czoła ateistycznemu komunizmowi.

Trudności, nawet największe, są próbą dojrzałości i wiary. Z próby tej wychodzi się zwycięsko tylko wtedy, gdy czerpie się z mocy Chrystusa, który dla nas umarł i zmartwychwstał. Jan Paweł II przypominał o tym całemu Kościołowi już od swojej pierwszej Encykliki, Redemptor hominis, w której pisał: «Człowiek, który chce zrozumieć siebie do końca […] musi ze swoim niepokojem, niepewnością, a także słabością i grzesznością, ze swoim życiem i śmiercią, przybliżyć się do Chrystusa. Musi niejako w Niego wejść z sobą samym» (nr 10).

Drodzy Młodzi Przyjaciele, właśnie tego Wam życzę: abyście całe swoje życie zanurzyli w Chrystusie. Mam nadzieję, że obchody stulecia urodzin św. Jana Pawła II wzbudzą w Was pragnienie odważnego podążania za Jezusem, który jest «Panem ryzyka, jest Panem wychodzenia zawsze „poza”. […] Pan, jak w dniu Pięćdziesiątnicy, chce dokonać jednego z największych cudów, jakiego możemy doświadczyć: sprawić, aby twoje ręce, moje ręce, nasze ręce przekształciły się w znaki pojednania, komunii, tworzenia. Pragnie On twoich rąk, chłopcze, dziewczyno, pragnie twoich rąk, aby nadal budować dzisiejszy świat» (Przemówienie podczas czuwania modlitewnego na Brzegach, Kraków, 30 lipca 2016 r.).

Zawierzam Was wszystkich wstawiennictwu św. Jana Pawła II i z serca Wam błogosławię. Proszę, również Wy nie zapominajcie modlić się za mnie. Dziękuję!

https://www.youtube.com/watch?v=kbn05kQfE00

Reklama
Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7Reklama
Reklama

Od dziś św. Faustyna będzie wspominana w liturgii na całym świecie

Św. siostra Faustyna została dziś wpisana do tzw. kalendarza rzymskiego, co oznacza, że jej wspomnienie liturgiczne ma się znaleźć w księgach liturgicznych na całym świecie. Dekret wydała Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, za zgodą papieża Franciszka, dokładnie w setną rocznicę urodzin wielkiego czciciela św. Faustyny - Jana Pawła II.

Polub nas na Facebooku!

Niezwykła koincydencja ogłoszenia tej decyzji dokładnie w dniu 100. rocznicy urodzin Papieża-Polaka może być z pewnością odebrana, jako swoisty prezent od Ojca Świętego dla Polaków z okazji jubileuszu ich niezwykłego Rodaka.

W Dekrecie, opublikowanym 18 maja w południe przez Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej, czytamy:

“Dlatego Najwyższy pasterz papież Franciszek, przyjmując prośby i życzenia pasterzy, zakonnic i kobiet, a także stowarzyszenia wiernych oraz rozważając wpływ wywierany przez duchowość świętej Faustyny ​​w różnych częściach świata, postanowił, że imię to św. Marii Faustyny ​​(Heleny) Kowalskiej, dziewicy, zostanie wpisane do ogólnego kalendarza rzymskiego, a jej opcjonalne wspomnienie będzie obchodzone przez wszystkich w dniu 5 października”.

To nowe wspomnienie ma zostać włączone do wszystkich kalendarzy i ksiąg liturgicznych w celu odprawienia Mszy świętej i liturgii godzin, przyjmując teksty liturgiczne dołączone do tego dekretu, które muszą zostać przetłumaczone, zatwierdzone i, po potwierdzeniu przez tę Dykasterię, opublikowane przez Konferencje Episkopatu.

W uzasadnieniu, zamieszczonym w Dekrecie czytamy dalej:

“W Dzienniku swojej duszy – sanktuarium spotkania z Panem Jezusem, ona sama opowiada o tym, co Pan zdziałał w niej dla dobra wszystkich: słuchając Tego, który jest Miłością i Miłosierdziem, zrozumiała, że ​​żadna ludzka nędza nie mogłaby się przeważyć miłosierdzie, które nieustannie wylewa się z serca Chrystusa. W ten sposób stała się inspiracją dla ruchu głoszącego i błagającego o Miłosierdzie Boże na całym świecie. Imię Faustyny, kanonizowanej w 2000 roku przez Świętego Jana Pawła II, szybko stało się znane na całym świecie, promując we wszystkich częściach Ludu Bożego, pasterzy i wiernych świeckich, wzywanie Miłosierdzia Bożego i jego wiarygodnego świadectwa w postępowanie w życiu wierzących.”

ad/Stacja7

Reklama
Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7Reklama
Reklama

Copy link
Powered by Social Snap